Hvordan skal uddannelse skabe vækst i erhvervslivet?

Dygtige kandidater fra Aarhus BSS skal være med til at sikre vækst i dansk erhvervsliv i en fremtid, der også kræve nye, tværdisciplinære kompetencer. Sådan lyder ordene fra dekan Thomas Pallesen.

Foto: AU foto.

Meget peger på, at erhvervslivets største udfordring de kommende år bliver at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal bevare vækst, høj produktivitet og international konkurrenceevne i dansk erhvervsliv.

Som en bred business school ved Aarhus Universitet er det derfor Aarhus BSS´ vigtigste opgave at give de studerende en uddannelse på et niveau og af en støbning, som gør dem i stand til at møde erhvervslivets krav – også om fem, 10 og 20 år. Det betyder også, at uddannelserne hele tiden skal indrettes efter behovet i dansk erhvervsliv.

”Vi oplever i stigende grad efterspørgsel på meget højt specialiseret arbejdskraft, der både har en meget høj disciplinfaglighed og som samtidig har en bredere forståelse af, hvordan en virksomhed fungerer. Vi skal fastholde og videreudvikle vores eksisterende stærke uddannelser, men det kræver også kandidater, som kan arbejde på tværs af flere fagligheder. Derfor er Aarhus BSS i gang med at skabe nye uddannelser, der netop går på tværs, og HA jur. og Public Policy-uddannelsen er eksempler på hvordan vi går tværs, og så har vi en HA psyk. på vej,” siger dekan Thomas Pallesen fra Aarhus BSS.

Dette kan lade sig gøre, fordi Aarhus BSS er bygget på fagligt velfunderede og forskningsbaserede uddannelser inden for både business og social science – fordelt på i alt syv institutter.

Store investeringer i businessområdet

Aarhus Universitets bestyrelse forventer på et bestyrelsesmøde d. 14. juni at afsætte 110 millioner til at styrke business-uddannelserne de næste fem år.

”Midlerne skal i første omgang anvendes på at rekruttere forskere og styrke forskningsmiljøet. Hvis man vil uddanne de dygtigste kandidater skal de modtage undervisning af forskere på internationalt niveau. Derfor er vi optaget af at sikre, at vi altid har et højt niveau blandt forskerne,” siger Thomas Pallesen.

De bedste fra Danmark og udlandet

De senere år er der ændret fokus på, hvilke unge der får adgang til Aarhus BSS’ uddannelser. At det er de dygtigste studerende, der vælger Aarhus BSS, er nemlig en forudsætning for det høje niveau blandt de færdige kandidater. Men selv om flere og flere danske unge har Aarhus BSS som 1. prioritet, er det ikke tilstrækkeligt til at sikre den fornødne kritiske masse.

”Derfor skal vi også kigge mere på udlandet og rekruttere de dygtigste studerende herfra, og helst når de starter på deres bachelor, fordi der derved er størst chance for, at de bliver i Danmark og kommer ud på det danske arbejdsmarked,” siger Thomas Pallesen.

Når det er nødvendigt at hente unge fra udlandet, skyldes det blandt andet, at der er for få danske unge, som har det nødvendige niveau i matematik og engelsk.

”Vi har brug for unge mennesker, som er dygtige i disse fag og som vælger at læse økonomi eller til ingeniør. Og der kan vi konstatere, at vi ikke har nok i vores egne unge mennesker, hvis vi skal sikre vækst og udvikling i dansk erhvervsliv,” siger Thomas Pallesen.