Forskere vil hjælpe mødre med fødselsdepression

Et stort dansk forskningsprojekt vil tættere på årsagerne til fødselsdepression og forhåbentlig blive i stand til at forudsige, hvilke mødre der har stor risiko for at udvikle den alvorlige sygdom. Projektet hedder HOPE, og alle mødre er inviteret til at deltage i undersøgelsen.

14.06.2019 | Michael Schrøder

FOTO: Lars Kruse, AU Foto

Hvert år bliver 8000-9000 mødre i Danmark ramt af en fødselsdepression. For disse kvinder bliver de lykkelige omstændigheder pludselig – og ofte uden varsel – i stedet ulykkelige, når barnet fødes. Det svarer til 10-15 procent af alle de kvinder, der føder et barn.

I de allermest alvorlige tilfælde kan moderen gøre skade på sig selv eller barnet, men selv om disse tilfælde er sjældne, er der altid stor risiko for, at en fødselsdepression påvirker barnet, moderen selv og resten af familien negativt. Det er veldokumenteret i forskningslitteraturen.

Det, som forskerne imidlertid mangler viden om, er, hvad der udløser en fødselsdepression, og hvem der er i fare for at blive ramt.

”Vi ved, at mødre, der tidligere har haft en depression, har en højere risiko for også at få en fødselsdepression, men det rammer også kvinder, der aldrig har haft en depression. Umiddelbart ser det ud til, at det rammer tilfældigt, og at alle mødre uanset social status eller alder kan rammes,” siger seniorforsker Trine Munk-Olsen, Center for Registerforskning på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet.

Formålet med forskningsprojektet HOPE er derfor at identificere kvinder i risiko for at udvikle fødselsdepression og udvikle et værktøj til sundhedsplejersker, så de tidligt kan identificere, hvilke kvinder der har størst risiko for at blive syge. Sundhedsplejerskerne kan derved hurtigere sætte ind med behandling eller henvisninger til egen læge og måske på længere sigt være med til at forebygge nogle tilfælde af fødselsdepression.

I forskningsprojektet beder forskerne så mange mødre i Danmark som overhovedet muligt – uanset hvornår de har født, og om de har haft en fødselsdepression eller ej – om at downloade en app HOPE fødselsdepression og svare på en række spørgsmål.

”Når moderen har svaret på spørgsmålene i app’en, får hun en samlet vurdering af svarene og en umiddelbar vurdering af om hun har eller har haft en fødselsdepression. Afhængig af hendes svar, vil hun derefter få oplysninger om, hvor hun kan finde yderligere information og eventuelt støtte. For nye mødre vil der desuden være en række generelle råd,” fortæller Trine Munk-Olsen.

”Fødselsdepression er en alvorlig sygdom, og det er svært for både moderen og hendes omgivelser at forstå, at hun er trist, ulykkelig og mangler glæde oven på det, der skulle være en lykkelig og glædelig begivenhed. Det påvirker naturligvis både mor, barn og omgivelser. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver klogere på denne sygdom,” siger Trine Munk-Olsen.

Fakta om fødselsdepression

Hvem udvikler fødselsdepression?

  • Fødselsdepressioner observeres over hele verden blandt alle grupper af kvinder, uanset alder, race eller uddannelsesniveau.
  • Omkring 11-14 pct. af nye mødre vil få en fødselsdepression inden for de første uger og måneder efter fødslen.
  • Symptomerne varierer fra milde til svære, men inkluderer bl.a. tristhed, overdrevet bekymring og følelsen af at være en dårlig mor.
  • Alle kvinder kan få en fødselsdepression, men forekomsten er højere blandt f.eks. førstegangsfødende.

Risikofaktorer for fødselsdepression:

  • Tidligere depressioner eller andre psykiatriske lidelser forudgående for fødslen
  • Psykisk sygdom blandt familiemedlemmer
  • Første fødsel
  • Manglende social og følelsesmæssig støtte fra partner og/eller familie

 

For yderligere oplysninger:

Seniorforsker Trine Munk-Olsen

Center for Registerforskning, Aarhus BSS.

E: tmo@econ.au.dk

T: 87 16 57 49

M: 93 50 93 51

Projektets hjemmeside: www.hope.au.dk

Projektets mailadresse: hope@econ.au.dk

Facebook: @Hopefoedselsdepression

Twitter:  @HOPE_PPD

Download app her:

GooglePlay

App Store

Offentligheden/ Pressen