Fire kvindelige forskere ved Aarhus BSS modtager 11,5 millioner kroner

Danmarks Frie Forskningsfond har doneret 11.501.620 kroner til forskere fra Aarhus BSS. Uddelingen er en del af Inge Lehmann-programmet, hvis formål er at fremme ligestilling i dansk forskning.

De fire modtagere fra Aarhus BSS er adjunkt i statskundskab Merete Bech Seeberg, lektor i økonomi Mette Trier Damgaard, seniorforsker fra Center for Registerforskning Julie Werenberg Dreier og adjunkt i økonometri Chen Huang. Hver bevilling lyder på ca. 2,9 millioner kroner, som går til fri forskning.

Adjunkt i statskundskab Merete Bech Seeberg har fået 2.879.999 kroner til projektet ’Women in politics in Africa’. Hun skal undersøge, hvorvidt valgkvaliteten påvirker kvinders repræsentation. Litteraturen har peget på mange barrierer for kvinders indtog i politik, men har forsømt at studere effekten af ​​frie og retfærdige valg – demokratiets hjørnesten. Fraværet af frie og retfærdige valg rammer kvinder mere alvorligt end mænd, da det hæmmer både udbuddet af kvindelige kandidater og vælgernes efterspørgsel efter kvinder i politik. For at belyse det vil hun gøre brug af valgobservationer, interviews og surveyeksperimenter.

"Først og fremmest glæder jeg mig bare helt vildt meget til at komme i gang med projektet. Det er enormt privilegeret at få midler til at forske i lige præcis det, jeg selv synes, er allermest spændende og relevant. I dette projekt har jeg både fokuseret på, hvad der interesserer mig rent forskningsmæssigt. Men jeg har også virkelig haft fokus på at udvikle et projekt, hvor de spørgsmål jeg stiller – og de svar, vi får – forhåbentligt kan bidrage til at sikre kvindelig repræsentation og demokratisk udvikling. Det er en meget motiverende følelse," siger Merete Bech Seeberg om at modtage bevillingen og tilføjer:

"Dernæst skal betydningen af sådan en bevilling for min forskningskarriere naturligvis ikke undervurderes. Udover at den sikrer min ansættelse et par år frem i tiden, så giver den mig også unikke muligheder i forhold til at samle mit internationale netværk i Aarhus og gennemføre relativt dyre dataindsamlinger i Afrika, og dermed give mig en hel del erfaring med forskningsledelse." 

Lektor i økonomi Mette Trier Damgaard har fået 2.878.978 kroner til projektet ’Behavioural sources and mediators of health inequality’. Hun vil undersøge årsagerne til den sociale ulighed i sundhed og sygdom i udsatte boligområder. Disse har været ramt af både høj smitte og lav vaccinetilslutning i forbindelse med coronakrisen. Projektet undersøger årsagerne blandt danske familier med børn, der er diagnosticerede med type 1 diabetes. Dette er en ideel gruppe at undersøge ud fra et forskningsmæssigt perspektiv, da selve diagnosen ikke kan knyttes til livsstilsfaktorer, mens sygdomsbekæmpelsen potentielt kan. 

”Ved hjælp af Inge Lehmann-bevillingen kan jeg finansiere dataindsamlingen og bringe forskere med forskellige faglige baggrunde sammen. Det arbejde glæder jeg mig til. På den bredere bane vil bevillingen bidrage til en større forståelse af årsagerne til uhensigtsmæssig adfærd og værktøjer til at påvirke adfærd. Det er forskningsemner, som jeg personligt er optaget af, og derfor er jeg utrolig glad for, at jeg kan fortsætte med at fordybe mig heri og derigennem udbygge min personlige forskerkarriere både nationalt og internationalt,” siger Mette Trier Damgaard om at modtage bevillingen.

Lektor Niels Skipper fra Institut for Økonomi er også en del af Mette Trier Damgaards projekt, ligesom Jannet Svensson (Københavns Universitet og Herlev Hospital) og Justin Sydnor (University of Wisconsin – Maddison). 

Seniorforsker ved Center for Registerforskning Julie Werenberg Dreier har fået 2.876.575 kroner til projektet ’Maternal and childhood epilepsy and their implications for neurodevelopment’. Projektet bruger de landsdækkende registre i Danmark og Norden til at undersøge, hvorvidt epilepsimedicin påvirker børns indlæring. Resultaterne vil skabe ny viden på et højt internationalt niveau og vil kunne hjælpe i behandlingen af gravide kvinder og børn med epilepsi.

“Jeg er virkelig glad for at have modtaget denne her bevilling fra Inge Lehmann-programmet, som gør det muligt for mig at undersøge, hvordan epilepsi og forbrug af epilepsimedicin hos børn under opvæksten og hos deres mødre under graviditeten påvirker børnenes indlæring og psykiske udvikling. I projektet kommer vi til at drage nytte af de mange danske og nordiske registre og det enorme datamateriale giver os nogle ret unikke muligheder for at belyse disse problemstillinger, som altså er noget af det, der giver anledning til allerstørst bekymring i familier, der er berørt af epilepsi,” siger Julie Werenberg Dreier.

Adjunkt i økonometri og statistik Chen Huang har fået 2.866.068 kroner til sit projekt ’New Methods for Tail Dependency Analysis with High-dimensional Time Series’. Projektet går ud på at udvikle nye metoder, der er bedre til at analysere flerdimensionale ’tail dependency network’ drevet af ekstreme begivenheder som f.eks. kriser på finansielle markeder. Her kan metoderne bruges til systematisk risikovurdering, prædiktion og påvisning af spillover-effekter på tværs af flerdimensionale fænomener under ekstrem risiko.

”Jeg har de seneste fem år arbejdet inden for dette område. Nu glæder jeg mig til at udvide og uddybe studiet af ’tail dependency analysis’ både teoretisk og empirisk. Som følge af bevillingen bliver det muligt at lave ekstra krævende og omfangsrige dataanalyser. Bevillingen gør det desuden muligt at udbrede forskningen ved internationale konferencer og at diskutere den med eksterne forskere ved akademiske forskningsophold," siger Chen Huang og tilføjer:

"Jeg forventer, at forskningen vil være brugbar for praktikere, som skal lave empiriske studier indenfor ’tail risk management’.”

Om Inge Lehmann-programmet

DFF’s Inge Lehmann-program er opkaldt efter den anerkendte danske seismolog Inge Lehmann (1888-1993), som kæmpede mod det mandsdominerede forskningsmiljø i Danmark i 1920’erne.

”Programmet er åbent for alle fagområder og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil DFF som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere, dog således at der foretages en objektiv vurdering, hvor der tages hensyn til alle særlige kriterier vedrørende ansøgerne, uanset køn,” står der i Opslag af Inge Lehmann-Programmet 2021.

Yngre ansøgere med potentiale for forskning og forskningsledelse på højt internationalt niveau kan ansøge om bevillingen, som maksimalt er på 2 millioner kroner eksklusive overhead.