ERC-bevilling til Lindekilde: Hvordan reagerer vi på online politisk had og aggression?

Professor Lasse Lindekilde har fået et Consolidator Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Han bliver dermed den fjerde i rækken på Institut for Statskundskab, som modtager en stor ERC-bevilling. Lindekilde skal forske i, hvordan vidner til online politisk had og aggression reagerer, og om en bedre debatkultur kan fremmes via pro-sociale reaktioner.

Professor i statskundskab Lasse Lindekilde får 2 millioner euro af Det Europæiske Forskningsråd. Foto: Jesper Rais/AU

”Jeg er stolt og beæret og en lille smule nervøs over, hvad jeg skal præstere over de næste fem år,” udtaler professor i statskundskab Lasse Lindekilde fra Aarhus BSS med et smil om at modtage Det Europæiske Forskningsråds Consolidator Grant. Lindekilde føjer sig ind i rækken af de andre succesfulde forskere ved Institut for Statskundskab, der har modtaget en ERC-bevilling. Carsten Jensen og Rune Slothuus fik ERC Consolidator Grants i 2018 og 2019, og Martin Bækgaard fik et ERC Starting Grant i 2018.

Institutleder ved Institut for Statskundskab Peter Munk Christiansen er også stolt:

”Det er fantastisk flot gået af Lasse, som er kommet igennem i et skarpt felt. Det er et klart signal om, at vi kan være med på højeste internationale niveau. Jeg er meget stolt.”

”Man imponeres over dybden i talentmassen ved Institut for Statskundskab. Man skal huske, at ERC Grants er forskningens europæiske superliga. Tillykke til Lasse,” lyder det desuden fra prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard ved Aarhus BSS.

Lasse Lindekilde skal forske i, hvordan vi som vidner til politisk had og aggression på nettet via pro-sociale reaktioner kan afbøde de negative konsekvenser, som denne debatkultur har for demokratiet.

En stor del af vores deliberative demokrati er flyttet online med de sociale medier, og meget politisk diskussion foregår her. Diskussionerne er ofte præget af aggression og had til politiske modstandere. Mindst 70 procent af os rapporterer at have oplevet at være vidne til politisk had på nettet. Kun omkring en tredjedel reagerer, når de ser det. Ifølge Lindekilde kan en del af løsningen på problemet med online politisk had findes i at fremme pro-sociale reaktioner blandt almindelige borgere.

”Der er så meget had. Der er så mange, der bevidner den slags på nettet, men de forholder sig typisk apatiske og passive og scroller bare videre uden at gøre noget aktivt for at sige fra over for det aggressive og hadefulde. Fordi man typisk er anonym online og blot ét blandt potentielt mange vidner, føler vi ofte ikke noget særligt ansvar i forhold til ofrene og reagerer derfor ikke. Men måske følelsen af ansvar og de pro-sociale reaktioner kan fremmes og tillæres? Det er egentlig en banal idé, men de banale ideer er måske også nogle gange de gode ideer,” siger Lasse Lindekilde om baggrunden for sit projekt.

Over de næste fem år vil Lasse Lindekilde undersøge, hvordan almindelige borgere reagerer, når de er vidner til, at folk er politisk aggressive i kommentarsporet på for eksempel nyheder eller i Facebook-grupper.

”At fange og blokere alt politisk had på nettet ved hjælp af algoritmer lykkes vi aldrig med, så lad os prøve at demokratisere løsningen og lade brugerne være med til at regulere det via deres reaktioner,” siger Lasse Lindekilde. Han mener, vi her har et urealiseret potentiale i forhold til at afbøde de negative konsekvenser, som politisk had på nettet har for vores demokrati.

Lasse Lindekilde har en forventning om, at de pro-sociale reaktioner hos dem, der bevidner politisk had og aggression på nettet, kan have en positiv effekt på yderligere pro-sociale reaktioner på kort sigt, og kan være med til at påvirke normer og debatkultur på sociale medier på længere sigt. Og så forventer han, at pro-sociale reaktioner kan fremmes ved hjælp af kommunikationskampagner, hvor man for eksempel oplyser om vigtigheden af, at netop du siger fra i situationen og appellerer til at yde omsorg for ofrene. Man kan også fremme den slags reaktioner designmæssigt ved for eksempel at give brugerne mulighed for at give ’thumbs ups’ eller ’thumbs downs’ og på den måde skubbe en kommentar op eller ned i kommentarsporet.

”Vi skal gøre omkostningerne ved at sige fra overfor politisk had mindre. Når flere og flere siger fra, fremmer det forhåbentlig den samme reaktion i os selv. Det kan på sigt måske føre til en normændring på sociale medier. Det er blandt andet det, vi skal undersøge,” siger Lasse Lindekilde.

I projektet, som har titlen “Standing by: Pro-social Bystander Reactions to Online Political Hostility (STANDBY)”, kombinerer Lasse Lindekilde indsigter fra socialpsykologi med ny forskning om politisk aggression og had på nettet.

”I socialpsykologien har man i mange år forsket i, hvordan folk reagerer i nødssituationer. Man har f.eks. lavet eksperimenter, hvor en person fingerer et hjerteanfald i et supermarked, og så ser man på, hvordan folk reagerer. Jo flere, der er til stede, jo mindre sandsynlighed er der for, at netop du træder frem og hjælper, fordi du forventer, at andre gør noget. Det er det, der kaldes ’bystander-effekten’. Hvad hvis vi overfører denne situation til en online og politisk verden? Det kunne være noget med en politisk diskussion, der er løbet af sporet, og hvor nogen bliver svinet til politisk. Hvordan reagerer folk så? Og under hvilke omstændigheder er vi mere tilbøjelige til at reagere pro-socialt?” spørger Lasse Lindekilde.

Det nye ERC Consolidator Grant på 2 millioner euro giver Lasse Lindekilde mulighed for at lave panel-baserede surveyeksperimenter samt adfærdsbaserede eksperimenter blandt andet på simulerede sociale medieplatforme. Desuden skal der udvikles en ny form for ’point-of-view’ stimuli-videoer, der vil give testpersonerne oplevelsen af at være vidner til politisk had og aggression i en live-debat, til et Zoom-møde og lignende, som så kan bruges til at undersøge, hvordan folk reagerer, og hvad effekterne heraf er.

”Jeg ser bevillingen som en fantastisk mulighed for at konsolidere mig som en interdisciplinær forsker. Meget af det, jeg har lavet, ligger i krydsfeltet mellem politologi, politisk sociologi, socialpsykologi, kommunikationsforskning og kriminologi. Jeg har før arbejdet meget med forklaringer på og forebyggelse af politisk had, vold og radikalisering. Det nye projekt fokuserer på pro-sociale reaktioner. Jeg glæder mig til dette positive twist. Jeg synes, projektet på en fed måde bygger videre på mine erfaringer, og jeg ser nogle spændende synergier i forhold til min anden forskning,” siger Lasse Lindekilde, som med sig på projektet får fire postdocs.

”Jeg får brug for folk, der har nogle andre profiler og kompetencer end jeg selv, for eksempel inden for computational methods. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg synes, interdisciplinær forskning er super interessant og nødvendig. Ikke mindst på dette område,” afslutter Lasse Lindekilde.