EQUIS-akkreditering til hele Aarhus BSS

Aarhus BSS’ EQUIS-akkreditering er netop blevet forlænget i endnu tre år, og for anden gang dækker akkrediteringen hele fakultetet. ”Akkrediteringen kvalitetsstempler vores ambition om at udvikle potentialet i vores stærke fagligheder inden for både business og social sciences, men også i krydsfeltet mellem de to,” siger Thomas Pallesen, dekan Aarhus BSS.

03.12.2020 | Susie Munk Jensen

EQUIS-akkrediteringen er givet af EFMD´s EQUIS Accreditation Board. Komiteen har især bemærket fakultetets kvalitet og den seriøsitet, med hvilken fakultetet har arbejdet med at styrke de tværfaglige aktiviteter, og fremhæver i den forbindelse bl.a. etableringen af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Centret er et godt eksempel på, hvordan man kan integrere forskellige fagligheder og bringe forskningen i spil i forhold til praksis.  

I den kommende akkrediteringsperiode skal Aarhus BSS styrke de tværgående aktiviteter samt udvide den internationale dimension af fakultetets aktiviteter.

Dekan Thomas Pallesen er glad for, at EFMD anerkender Aarhus BSS´ høje kvalitet og ser potentialet i fakultetets konstruktion. 

”Akkrediteringen kvalitetsstempler vores ambition om at udnytte potentialet i vores stærke fagligheder inden for både business og social sciences, men også i krydsfeltet mellem de to,” siger han. ”Og det er en ambition, som jeg og resten af fakultetsledelsen ser frem til at arbejde videre med i de kommende år. Ikke bare fordi EFMD anbefaler det, men fordi vi tror, at det på en række områder er en rigtig god ide,” siger dekanen. ”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til denne proces, og som har hjulpet til med, at vi har opnået dette fine resultat for Aarhus BSS.” 

Næste skridt?

Aarhus BSS skal udarbejde en årlig statusrapport, der beskriver fakultetets arbejde med de udviklingsmål, som EFMD har identificeret for akkrediteringsperioden. Næste EQUIS-akkrediteringsbesøg finder sted i efteråret 2023.

Nyt fra ledelsen