Digitalisering udfordrer juraen

Nyt juridisk forskningscenter på Aarhus BSS skal sikre viden om retlige konsekvenser af et stadig mere digitaliseret samfund. Centret vil arbejde for dels at sikre grundlæggende retsprincipper i digitale afgørelser, dels at fremtidens jurister er klædt på til en endnu mere digital fremtid.

13.08.2018 | Michael Schrøder

Den digitale sagsbehandling har for længst holdt sit indtog i store dele af den offentlige forvaltning, hvor den juridiske regulering halter langt efter. Mens det digitale tog buldrer videre, trues også den private advokat- og rådgiverbranche med at blive disruptet af robotter, algoritmer og kunstig intelligens.

Begge dele kan få store konsekvenser for borgernes retsstilling, og der mangler i den grad viden om, hvordan de mange juridiske spilleregler, som samfundet er bygget op af, påvirkes af den stigende digitalisering.

Derfor åbner Juridisk Institut på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet nu forskningscentret CREDI (Center for Ret og Digitalisering), som skal fremskaffe ny viden om digitaliseringens konsekvenser for juraen, og samle den viden, der lige nu er spredt rundt hos universiteter, organisationer, myndigheder og andre. Derudover skal centret bidrage til, at fremtidens jurister klædes forsvarligt på til at kunne agere i et stadigt mere digitaliseret samfund.

Både viden og færdigheder skal bidrage til dels at understøtte reguleringen af det digitale område og sikre, at de juridiske rammer følger med digitaliseringen.

”Jurister er vigtige værdibærere i samfundet. Vi skal sikre, at gamle, hæderkronede retsprincipper holdes i hævd. Derfor er jurister helt uundværlige, når man skal udvikle digitale løsninger, men jeg kan desværre ikke få øje på ret mange jurister med digital indsigt,” siger centerleder for CREDI, lektor Hanne Marie Motzfeldt.

”I stedet er udvikling og drift af mange offentlige IT-løsninger lagt ud til forskellige private udbydere, og det skaber et særligt juridisk problem, når den ansvarlige myndighed ikke længere har overblikket over sine egne digitale løsninger. Det har Datatilsynet også jævnligt konstateret og påpeget i deres udtalelser,” siger Hanne Marie Motzfeldt.

Centerlederen for CREDI påpeger derfor, at hvis udviklingen skal vendes, kræver det, at juristerne i højere grad forsøger at forstå opbygningen og systematikken i de digitale systemer og uddanner sig til at kunne bidrage.

Åbningen af Center for Ret og Digitalisering (CREDI) foregår:

Fredag den 17. august kl 12.00-16.15

Aulaen, Aarhus Universitet

For yderligere oplysninger:

Center for Ret og Digitaliserings hjemmeside

Program for åbningen af CREDI

Centerleder, lektor, PhD Hanne Marie Motzfeldt

Offentligheden/ Pressen