Dansk fremstillingsvirksomhed skal se fremad: Rapport fra Aarhus BSS

Fremtiden begynder nu, ifølge en rapport om Danmarks fremstillingssektor fra Aarhus BSS og konsulentfirmaet McKinsey. Hvis danske virksomheder fortsat skal klare sig om ti år, så er det nu, de skal handle.

Det er en hovedkonklusionerne i rapporten ”Danish Manufacturing – winning in the next decade”, som blev offentliggjort torsdag ved et møde i Industriens Hus i København.

”En af de vigtige konklusioner i vores rapport er, at der er et kæmpe potentiale i fremstillingssektoren, og Danmark har et rigtigt godt afsæt og til også om ti år at være en af de førende nationer, når det kommer til fremstillingssektoren,” siger Philipp Schröder, økonomiprofessor på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og medforfatter på rapporten.

”Men det kræver en indsats, både hos virksomhederne og de beslutningstagere, som styrer de rammebetingelser, der gør sig gældende for virksomhederne i Danmark,” siger Schröder, der også leder Tuborg Research Center for Globalisation and Firms ved Aarhus Universitet.

Rapporten bygger på en af de mest omfattende undersøgelser nogen sinde af den danske fremstillingssektor, baseret på analyser af i alt 225 virksomheder og input fra 250 direktører.

”Vi kan dokumentere, at der er en stor spredning mellem reformerne blandt de førende i fremstillingssektoren og dem, der måske kæmper og halter lidt bagefter. Og med de rette politiske tiltag og de rette indsatser fra virksomhedernes side, kan man faktisk flytte hele sektoren op. Og hvis man tager et tiårsperspektiv, som vi gør i vores analyse, så er det altså i dag, man skal agere, for at vi om ti år stadig har en sikker og stabil fremstillingssektor i Danmark, ” siger Schröder.

Hvis fremstillingssektoren har det godt, har hele økonomien det også bedre. Fremstillingsbranchen er en af de mest værdiskabende per arbejdstime. Derfor er handling på feltet en vigtig forudsætning for fortsat velstand.

”Fremtidig velstand kræver, at fremstillingsvirksomheder har succes. Det er dem, der skal tjene pengene til vores samfund. Derfor er det vigtigt, at vi tager debatten lige nu, og rapporten er et vigtigt indspark,” siger Klemens Hjartar, seniorpartner ved McKinsey.

Den over 60 sider lange rapport munder ud i en række konkrete forslag på, hvad man kan gøre for at sikre fremtiden for en sektor, der kobler Danmark til omverdenen. Helt basalt har forfatterne tre råd til virksomhederne og politikerne.

For det første er der internationalisering, altså at komme længere ud med varer og serviceydelser. For det andet skal vi tænke værdikæder komplekst, altså at vi har værdikæder, der har både et service-element og et produktelement. Det tredje er digitalisering, altså industri 4.0. Det er nøglen til succes også om ti år,” siger Schröder.

Fremstillingssektoren har i dag over 100.000 ansatte, hvoraf over 90 procent befinder sig uden for hovedstadsområdet. Den står for 16 procent af den samlede danske eksport.

”Rapporten er med til at vise, hvilke udfordringer der er for dansk erhvervsliv,” sagde erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, som var til stede ved lanceringen torsdag.

”Det er en hjælp for os politikere, fordi der kommer nogle råd, men også nogle forslag til, hvad det er, vi skal have fokus på for at dansk erhvervsliv kan få en større del af kagen i den globale vækst, som jo er helt afgørende for, at vi kan have et velfærdssamfund her i Danmark.”