Børn af ældre mødre trives bedre

Gennemsnitsalderen for, hvornår kvinder får børn, er steget støt de sidste mange år – og det er faktisk slet ikke så skidt! Ny forskning fra Aarhus BSS viser, ældre mødre er mindre tilbøjelige til at straffe og skælde ud, når de opdrager deres børn, og de har børn med færre adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.

Foto: Colourbox.com

Resultatet skal ses i sammenhæng med den udbredte anbefaling om ikke at komme for sent i gang med at få børn. Denne anbefaling baseres på viden om blandt andet dalende fertilitet og de helbredsmæssige risici, som er forbundet med den stigende fødealder.

”Når konsekvenserne af den stigende fødealder i de vestlige lande skal vurderes, er det dog vigtigt, både at tage de helbredsmæssige og de psykosociale fordele og ulemper i betragtning”, siger professor Dion Sommer fra Aarhus BSS, som er en af forskerne bag resultatet. 

Tidligere forskning har peget på, at højere alder hos moderen er forbundet med bedre psykosocial trivsel under graviditeten og i den første tid med barnet. De nye resultater tyder på, at fordelene for de ældre mødre og deres børn strækker sig helt op i børnenes skolealder, men aftager før 15-års alderen.

Hvorfor får kvinder børn sent?

Når mødre i dag får børn senere end tidligere, skyldes det flere årsager: Vi levere længere, der er flere uddannelses- og karrieremuligheder for kvinder og bedre prævention. I dag (2015) er den gennemsnitlige alder for graviditet helt oppe på 30,9 år. Det betyder også, at de fleste danske børn i dag fødes af en mor, som er over 30 år gammel og andelen af børn, som er født af en mor over 40 år er firdobbelt set i forhold til 1985.

Hvad betyder det for barnets opvækst at have en ældre mor?

Ældre mødre har større risiko for at få komplikationer under graviditeten og fødslen end yngre mødre. De har højere risiko for at abortere, føde før tiden og få børn med misdannelser.

På den anden side viser studier, at ældre kvinder trives bedre i den første del af moderskabet. De bekymrer sig mindre under graviditeten, er mere positive i forhold til det at blive forældre og er generelt mere positive overfor deres børn.

Tidligere undersøgelser, som har fulgt børn op til skolealderen, peger på, at børn med ældre mødre – uafhængig af forældrenes baggrund, uddannelse og økonomi - har et bedre sprog, har færre problemer med opførsel og færre sociale og følelsesmæssige problemer. Den aktuelle undersøgelser fulgte børn i skolealderen og viste, at børn af ældre mødre havde færre adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige problemer i 7 og 11 års alderen, men ikke ved 15 års alderen.

Stabile parforhold

Årsagen skal ses i, at mødre med høj alder har mere stabile parforhold, længere uddannelse og har opnået bedre adgang til materielle ressourcer. Men det er også interessant at se på betydningen af alder, når disse faktorer statistisk tages ud af ligningen. Alder kan i sådanne analyser fortolkes som et mål for psykologisk modenhed.

”Vi ved, at mennesker med alderen udvikler større psykisk fleksibilitet, udviser mere overbærenhed over for andre og selv trives bedre følelsesmæssigt. Psykologisk modenhed kan derfor være en mulig forklaring på, hvorfor ældre mødre bruger mindre skæld ud og fysiske konsekvenser, ” fortæller professor Dion Sommer.  

”Denne forældrestil kan dermed bidrage til et positivt psykosocialt miljø, der påvirker børnenes opvækst”, slutter han.

FAKTA

Undersøgelsen om sammenhængen mellem mors fødealder og børns socio-emotionelle (sociale og følelsesmæssige) udvikling er målt, mens børnene var henholdsvis 7, 11 og 15. år. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Developmental Psychology.

Hidtil har mange undersøgelser kigget på sammenhængen mellem uddannelse, job eller ægteskabelig status og ældre mødre, mens det kun er ganske få, der har kigget på, hvilken betydning alderen har i sig selv.

Yderligere oplysninger

Lektor Tea Trillingsgaard
Mail: teatri@psy.au.dk
Phone: +4587165843
Mobile: +4526858554

Professor Dion Sommer
Mail: sommer@psy.au.dk
Phone: +4587165803