Aflyste eksamener gennemføres lørdag 4. januar

Efter en mindre brand torsdag på Fuglesangs Allé får 849 HA-studerende fra Aarhus BSS nu mulighed for at gennemføre deres skriftlige eksamen den 4. januar.

På grund af en mindre brand torsdag den 2. januar fik 849 førsteårsstuderende på HA - Almen Erhvervsøkonomi aflyst deres eksamen, da der gik ild i en transformator på Fuglesangs Allé, hvor studerende fra Aarhus BSS havde skriftlige eksamener. Branden betød også, at mange hundrede jurastuderende måtte opleve, at deres eksamen blev afbrudt for senere at blive genoptaget med forsinkelse.

Branden opstod i en transformator i et teknik- og affaldsrum i en selvstændig bygning. Brandvæsenet var hurtige til at få slukket ilden, men som en følge af branden, opstod der strømsvigt i bygningen.

For at skabe mindst mulig gene for de mange studerende, blev det besluttet, at de allerede igangsatte eksamener i familie- og arveret og i Obligationsretlige valgfag skulle forsøges gennemført med forsinkelse. Det betød, at nogle studerende kunne aflevere deres opgaver digitalt, mens andre afleverede på et usb-stik og enkelte via e-mail. 

Sideløbende har der været arbejdet på at få skabt en stabil strømforsyning samt at få indkaldt eksamensvagter, så den aflyste eksamen i eksternt årsregnskab på HA kan afvikles fra kl. 15.00 den 4. januar 2020. Studerende, som skal deltage i denne eksamen, har fået direkte besked.

’Vi er forberedte på mange ting, men et totalt nedbrud, som det vi oplevede torsdag, har vi heldigvis ikke prøvet før. Jeg har stor forståelse for, at det har skabt forvirring og usikkerhed blandt vores studerende, men vi har forsøgt at få eksamenerne reetableret så hurtigt som muligt, da vi vurderer, at de fleste studerende foretrækker at få deres eksamen afviklet hurtigst muligt. Derfor valgte vi at genoptage de afbrudte eksamener torsdag og at tilbyde en erstatningseksamen lørdag for de HA-studerende,’ siger prodekan Per Andersen.

Per Andersen tilføjer, at hændelsen også giver anledning til, at Aarhus BSS vil gennemgå fakultetets procedurer.

’Aarhus Universitet lægger vægt på at give vores studerende optimale betingelser og ensartede vilkår, når de skal gå til eksamen. Derfor er det også væsentligt for os at evaluere på denne uforudsete hændelse og se, om der er noget, vi kan gøre anderledes, hvis en lignende situation skulle opstå igen,’ siger Per Andersen.