Aarhus BSS har fået sin egen retssal

Jurastuderende og ansatte på Aarhus BSS kan nu simulere og træne retssager i virkelige rammer. Et stort plus for hele instituttet, siger institutleder Tine Sommer.

Her træner fire jurastuderende at procedere foran et dommerpanel. Foto: Aarhus BSS kommunikation.

Aarhus BSS har fået sin egen retssal. Ikke til at afgøre interne stridigheder, men derimod til de studerende og ansatte på Juridisk Institut, som kan træne og simulere retssager i virkelige rammer.

Retssalen navngives ”Max Sørensen-salen” til ære for professor, dr. jur. Max Sørensen, der var ansat ved Aarhus Universitet som professor i retsvidenskab fra 1947, indtil han i 1972 blev den første danske dommer ved EF-Domstolen. Max Sørensens Mindefond har ydet støtte til at udsmykke retssalen.

Simulation af retssager er vigtig

Studerende fra Juridisk Institut deltager hvert år i fire såkaldte processpil, som er store, internationale procedurekonkurrencer. Typisk får deltagende studerende udleveret en fiktiv sag og udarbejder herefter et processkrift og dyster mod jurastuderende fra universiteter over hele verden.

Ifølge adjunkt Natalie Videbæk Munkholm, som står i spidsen for et af de fire processpil, fungerer den nye retssal fantastisk i forhold til at træne de studerende.

”Ligesom i sportsverdenen gælder det om at kunne træne så tæt på virkeligheden som muligt. Simulation af retssager er kernen i vores procedurekonkurrencer og er selvfølgelig også rigtig vigtig som forberedelse til juristernes praktiske virke. Så det er på alle måder utrolig positivt”, siger hun.

Moderne rammer

Den nye sal er identisk med de retssale, som bruges mange steder i landet. Salen er opført med lyst inventar, og der er installeret audiovisuelt udstyr til at vise film, billeder og andet bevismateriale, ligesom der er mulighed for at afholde videokonference via store skærme flere steder i lokalet.

”Forhåbentlig vil retssalen også komme til at indgå i undervisningen på en række forskellige kursusfag, hvor de studerende kan prøve, hvordan det er at stå i en rigtig retssal og procedere eller dømme”, siger professor i civilproces Kim Sommer Jensen, som også er ansvarlig for den populære Vis Moot-konkurrence.

Institutleder Tine Sommer meget begejstret for de nye faciliteter. 

”Vi lægger stor vægt på at give vores studerende de bedste rammer for at kunne agere i relevante omgivelser, så de er solidt klædt på, når de bliver færdiguddannede. Retssalen er en fantastisk tilføjelse til vores bestræbelser på at skabe et attraktivt læringsmiljø for nuværende og kommende studerende og forskere”, siger hun.