Aarhus BSS får unik uddannelse for tolke

Aarhus BSS har fået foreløbig godkendelse til at starte en eksklusiv uddannelse for konferencetolke. Det nye etårige forløb skal gøre deltagerne til specialister, som kan bistå med fx simultanoversættelse ved forhandlinger i EU og andre internationale fora.


Update: 19-12-2017

Vær opmærksom på, at uddannelsen er flyttet til The Faculty of Arts, Institut for Kommunikation og Kultur. Du kan læse om den nye uddannelse her:

Master i konferencetolkning


Uddannelsen kommer til at foregå på Institut for Erhvervskommunikation og bliver unik i Danmark. Ingen danske konferencetolke er blevet udklækket, siden CBS i København nedlagde sin uddannelse på området i 2010. 

Den kommer på et tidspunkt, hvor efterspørgslen efter kvalificerede danske tolke i EU står over for en markant stigning. De, der blev ansat i begyndelsen af 70’erne i forbindelse med Danmarks optagelse i det, der dengang hed EF, er på vej på pension. Der er med andre ord behov for nyt blod.

Mangel på konferencetolke  
At behovet bliver dækket, har betydning på flere niveauer, fortæller Helle Vrønning Dam, der er professor i tolkning og oversættelse ved Institut for Erhvervskommunikation og kommende studieleder for den nye uddannelse.

”Allerede nu er der mangel på danske tolke især i Parlamentet, så nogle møder må foregå uden at danske parlamentarikere har mulighed for at lytte til, tale og forhandle på deres modersmål. Det placerer dem i en ringere position end deres kolleger fra lande, hvis sprog der tilbydes tolkning i,” siger Dam.

”Dygtige tolke er en forudsætning for, at danskere kan deltage på lige fod med andre nationaliteter for eksempel i EU-samarbejdet og i EU’s demokratiske processer og for, at det knæsatte EU-princip om flersprogethed kan opretholdes,” siger hun.

”Danske tolke er naturligvis også en forudsætning for, at det danske sprogs status i EU sikres, så det ikke bliver løbet fuldstændig over ende af de større og mere dominerende sprog.”

Første hold starter i 2017/18
Uddannelsen er særlig, fordi den dækker en lillebitte niche af specialister. Der findes ikke ret mange konferencetolke hverken i Danmark eller på verdensplan, så efterspørgslen efter uddannelsens kandidater er ikke og bliver formentlig aldrig stor, målt i antal. Ikke desto mindre er det vigtigt, at efterspørgslen efter nye konferencetolke bliver dækket, siger Dam.

Aarhus BSS regner med at kunne starte det første hold, på cirka 25 studerende, i 2017 eller 2018. Uddannelsen er en ud af bare fire nye uddannelser, som uddannelses- og forskningsministeren for nylig har godkendt – og det er den eneste af de fire, som er en decideret universitetsuddannelse.

Det siger noget om prioriteringen. Det samme gør den omstændighed, at uddannelsen, som noget helt særligt for en uddannelse af denne type, indplaceres på højeste taxametersats 3. Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser placeres ellers som alt overvejende hovedregel på den laveste sats 1 – altså ikke på sats 2 og da slet ikke på sats 3, fortæller Dam.

Specialiseret uddannelse
Der er tale om en højt specialiseret uddannelse. Optagelseskravet er en kandidatuddannelse og samtidig sprogkompetencer på meget højt niveau, både i dansk og mindst to andre sprog. Ansøgerne forventes at komme med en række forskellige kompetencer i bagagen, hvilket afspejler, at der ikke er tale om en decideret sproguddannelse, men specifikt en tolkeuddannelse.

”Vi regner med, at de studerende kommer med meget forskellige baggrunde. Der vil sikkert være kandidater fra sprogfagene, men der kan også tænkes at være for eksempel jurister eller økonomer,” siger Dam.

Adgang til uddannelsen forudsætter, at man består en optagelsesprøve, hvor ansøgerne skal dokumentere følgende: Korrekt og nuanceret beherskelse af dansk, aktivt kendskab til mindst et fremmedsprog – hvilket i praksis vil sige, at ansøgeren udtrykker sig flydende og ubesværet på sproget, samt passivt kendskab til mindst et andet fremmedsprog – det vil sige, at ansøgeren fuldt ud forstår det talte sprog i alle dets nuancer.

Indsigt i internationale anliggender
Ved adgangsprøven skal ansøgere endvidere demonstrere særlig evne for tolkning samt god indsigt i internationale anliggender og viden om de økonomiske, sociale og kulturelle forhold i de lande, hvor deres arbejdssprog – dansk og fremmedsprog – tales.

”Simultantolkning, som er den form for tolkning, der hyppigst anvendes på internationale konferencer, stiller virkelig store krav til udøveren,” siger Dam.

”Ud over topkompetencer i flere sprog skal man være superhurtig på aftrækkeren, have en toptunet koncentrationsevne, og så skal man vide rigtigt meget om det, der bliver talt om. Det er derfor, at viden om landespecifikke økonomiske, sociale og kulturelle forhold samt om internationale anliggender er helt afgørende.”

Yderligere information

Helle Vrønning Dam
Professor i tolkning og oversættelse
Institut for Kommunikation og Kultur
Mail: hd@cc.au.dk
Tlf.: 8716 4852