Aarhus BSS etablerer Dale T. Mortensen Center

Tre år efter Nobelpris-vinder Dale T. Mortensens død etablerer Aarhus BSS ved Aarhus Universitet nu et nyt forskningscenter, der skal videreudvikle den amerikanske økonomiprofessors teorier.

Dale T. Mortensen. Foto: Lars Kruse

Med en økonomisk indsprøjtning på 12 mio. kr. over fem år fra Aarhus Universitet skal forskere fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS sammen med internationale kolleger arbejde med at udvikle og udbrede de økonomiske teorier omkring de såkaldte ”søgeomkostninger” på de forskellige markeder, som vi omgås hver eneste dag.

”Søgeomkostninger er de ressourcer, der bruges på, at vi som mennesker for eksempel søger et job, gerne vil sælge vores hus, tage et banklån eller endda finde en partner i livet,” forklarer økonomiprofessor Bent Jesper Christensen, Aarhus BSS, der bliver leder af det nye center.

Når disse omkostninger er interessante og en Nobelpris værd, skyldes det, at teorierne kan forklare en lang række af de forhold, som traditionelle økonomiske lærebøger hidtil ikke har kunnet forklare med den rene udbud/efterspørgsel-teori.

”Med udbud og efterspørgsel som forklaring på markederne tager man udgangspunkt i selve aftalen om at indgå en handel eller en kontrakt. Men der er i virkeligheden brugt mange ressourcer inden da på at lede efter det rette produkt, den rigtige sælger eller den rigtige køber. Og det påvirker selvsagt resultatet af den endelige handel,” siger Bent Jesper Christensen.

Med modellerne om søgeomkostninger kan man således forklare, hvorfor medarbejdere med umiddelbart samme kvalifikationer, samme jobfunktion m.m. alligevel ikke får den samme løn, hvorfor liggetiderne for umiddelbart helt ens huse kan være forskellige i samme geografiske område, eller hvorfor folk betaler forskellige renter på deres lån.

Denne viden er vigtig, når politikerne skal udforme deres politik, og når rådgivere skal forsøge at beregne konsekvenserne af nye politiske initiativer.

Da Dale T. Mortensen i 2010 fik Nobelprisen sammen med Peter Diamond, Massachusetts Institute of Technology, og Christopher Pissarides, London School of Economics, for arbejdet med teorierne om søgeomkostninger, var han tilknyttet Institut for Økonomi på Aarhus BSS tre måneder om året. Resten af tiden brugte han på Northwestern University i Chicago.

Dale T. Mortensens enke Beverly Mortensen glæder sig over etableringen af det nye forskningscenter på Aarhus BSS i hendes afdøde mands navn.

”Dale T. Mortensen var begejstret, når nye folk gik ind i hans forskningsområde, og glædede sig over at kunne hjælpe dem til at nå deres ypperste mål. Dette nye center vil videreføre hans passion,” siger Beverly Mortensen, der har lovet at komme til Aarhus ved den officielle åbning af centret senere på året.

Også prodekan for forskning og talent på Aarhus BSS, Per Baltzer Overgaard, glæder sig.

”Det er ikke bare en ære for os at kunne etablere et center i Dale T. Mortensens navn. Det er også en enestående mulighed for at bringe den økonomiske forskning på Aarhus BSS op på et endnu højere internationalt niveau end i dag. Det er vigtigt for os på Aarhus BSS, det er vigtigt for den økonomiske forskning, og det er vigtigt for det samfund, der skal bruge resultaterne,” siger Per Baltzer Overgaard, der ser frem til, at Dale T. Mortensen Center hurtigt vil tiltrække yderligere, eksterne midler og akademisk talent.

”Dermed sikrer vi placeringen af Aarhus BSS og Aarhus Universitet på den absolutte forskningsfront inden for et centralt fagøkonomisk område,” siger prodekanen på Aarhus BSS.

For yderligere oplysninger:

Professor Bent Jesper Christensen 
Institut for Økonomi, Aarhus BSS
29 64 51 80

Prodekan for forskning og talent Per Baltzer Overgaard
Aarhus BSS
23 26 61 75