5 millioner kroner til forskning i psykisk sygdom efter fødsel

Trine Munk-Olsen fra Center for Registerforskning har fået en bevilling på 4.972.337 millioner kroner fra Lundbeckfonen. Pengene skal blandt andet bruges til at udvikle en risikoberegner, som kan forudsige, hvilke nybagte mødre der har særlig høj risiko for at udvikle en fødselsdepression, og dermed hvor en indsats skal sættes ind for at komme depressionen i forkøbet.

25.10.2019 | Ingrid Marie Fossum

Fødselsrelaterede psykiske sygdomme er den mest almindelige psykiske komplikation efter fødsel. Foto: Lars Kruse, AU

Psykisk sygdom efter fødsel har alvorlige konsekvenser for mor og barn. Tilknytningen mellem mor og barn er i fare, og både mor og barn risikerer senere i livet at få flere depressioner. I tragiske tilfælde og yderste konsekvens ser man selvmord.

Fødselsrelaterede psykiske sygdomme er den mest almindelige psykiske komplikation efter fødsel. 10-15% af nybagte mødre får en fødselsdepression. 0,1% udvikler en efterfødselspsykose.

Tallene behøver dog ikke være så høje.

”Hvis vi kan finde frem til, hvilke mødre der er i farezonen, kan vi tidligt sætte i gang med forebyggende behandling og dermed potentielt undgå, at så mange mødre får en fødselsdepression. Hvis moren allerede er ramt, kan vi behandle depressionen tidligt og dermed hurtigere hjælpe den enkelte mor og hendes familie,” siger seniorforsker Trine Munk-Olsen fra Center for Registerforskning på Aarhus BSS.

Sammen med forskerkollegaer vil Trine Munk-Olsen som den første i verden forsøge at udvikle et redskab, som kan beregne, hvilke mødre der har særlig stor risiko for at udvikle psykisk sygdom efter fødslen.

Vi kender tilsvarende beregningsredskaber for fysisk sygdom, f.eks. for, hvilke patienter der er i fare for at få hjertekarsygdom. Trine Munk-Olsen mener, det er muligt at udvikle en tilsvarende kalkuleringsmodel for psykisk sygdom:

”Udviklingen af en risikoberegner vil kræve flere skridt som forskningsprojektet vil fokusere på. Det ultimative mål for en sådan beregner er, at vi med stor sikkerhed kan forudsige, hvem der har særlig stor risiko for at blive syge, samtidig med at vi ikke skal skræmme mødrene med vores budskab,” siger Trine Munk-Olsen.

Forskerne skal bruge registerdata fra 2,8 millioner danske mødre i deres arbejde og data fra det nystartede fødselsdepressions-forskningsprojekt HOPE (www.hope.au.dk), hvor mødre via en app kan svare på spørgsmål om symptomer på en fødselsdepression. De mange unikke, danske datakilder og registre kan give overblik over mødrenes tidligere sygdomsforløb, brug af antidepressiva, fødselskomplikationer og socioøkonomiske status. Ved at kombinere alle tilgængelige dataressourcer håber forskerne at kunne forudse, hvilke kvinder der er i farezonen for at udvikle psykisk sygdom efter fødslen.

Kontaktinfo:

Trine Munk-Olsen, lektor og seniorforsker ved Center for Registerforskning, Aarhus BSS
tmo@econ.au.dk
871 65749 / 5150 5161

Bevillinger