17 nye millioner til Aarhus BSS-forskere fra DFF

Lektor i virksomhedsledelse Alice Grønhøj fra Aarhus BSS har modtaget 2,9 millioner til at forske i bæredygtige madvaner. I tillæg har projekter med deltagere fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS fået næsten 14 millioner fra DFF’s særlige pulje til forskning i udvikling af de økonomiske regneprincipper.

30.10.2020 | Ingrid Marie Fossum

Lektor i virksomhedsledelse Alice Grønhøj

Adjunkt i økonomi Mikkel Mulvad Bennedsen

Lektor i økonomi John Kennes

Professor i økonomi Torben M. Andersen

Professor i økonomi Michael Svarer

Adjunkt i økonomi Jonas Maibom

Måske kan den unge generation være primus motor i den grønne omstilling til flere kød-frie middage? Det vil lektor i virksomhedsledelse Alice Grønhøj fra Aarhus BSS undersøge nærmere. Hun skal forske i bæredygtige kostvaner, og hvordan de yngre kan gå foran som rollemodeller til mere bæredygtige madvaner.

Danmarks Frie Forskningsfond har for nyligt bevilliget 2.879.755 kroner til hendes projekt ”Meet the family: A family and transition stage approach to sustainable food consumption”. Midlerne er fra en særlig pulje til forskning i grøn omstilling.

Danmarks Frie Forskningsfond bevilliger hele 13.808.901 kroner til projekter med deltagelse af forskere fra Institut for Økonomi. Midlerne er fra fondens særlige pulje til arbejde med udvikling af de økonomiske regneprincipper. Bevillingsmodtagerne er som følger:

Adjunkt i økonomi Mikkel Bennedsen har modtaget 2.877.410 kroner til at forske i klimadata og klimamodeller. Hans projekt har titlen “Statistical analysis of climate data and climate models”.

Lektor i økonomi John Kennes har modtaget 2.877.659 kroner til sin forskning i mere effektive systemer til tildeling af børnepasning i daginstitutionerne. Projektet hedder ”Welfare and efficient daycare assignment”.

Professorer i økonomi Torben M. Andersen og Michael Svarer samt adjunkt Jonas Maibom deltager i et større tværfagligt projekt, som skal estimere afkastet af uddannelse. Projektet, som har fået bevilliget 8.053.832 kroner, ledes af Paul Bingley fra VIVE. Der er desuden forskere med fra Københavns Universitet og DREAMgruppen. Projektets titel er “Dynamic Effects of Education on Productivity and Labor Supply”.

Med forbehold for eventuelle budgetændringer.

Bevillinger