Vejledning til bedømmere

På denne side kan du som bedømmer orientere dig om, hvad det indebærer at være medlem af et bedømmelsesudvalg på Aarhus BSS, og hvilke kriterier der lægges til grund, når man bedømmer jobkandidater.  

Retningslinjer til bedømmelsesudvalg

Dette dokument indeholder et sæt vejledende retningslinjer og kriterier for bedømmelsen af kandidater for akademiske stillinger på Aarhus BSS. (Dokumentet er på engelsk)

Professoratspolitik

Formålet med professoratspolitikken ved Aarhus BSS er at sikre et højt fagligt niveau i forbindelse med ansættelse af professorer, således at det fortsat vil være meget attraktivt at opnå et professorat.