Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Ledige stillinger Vejledning til ansøgere Sådan søger du en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS

Sådan søger du en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS

Det er obligatorisk at vedhæfte:

 • Ansøgning: Ansøgningen skal indeholde din motivation for at søge stillingen, herunder dit biddrag til og visioner for stillingen.
 • CV: Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder, herunder fx barselsorlov uden forskningsaktivitet, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid.
 • Eksamensbevis for kandidat, ph.d. og evt. doktorgrad skal medsendes.
 • Dokumentation for videnskabelige kvalifikationer
  • Publikationsliste: Medsendte publikationer skal være tydeligt markeret
  • Publikationer: For stillinger på professorniveau kan der medsendes op til 10 publikationer, på lektorniveau kan der medsendes op til 5 publikationer, og for stillinger på adjunkt-, postdoc-, og videnskabelig assistentniveau op til 3 publikationer. Kun vedlagte publikationer vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, dvs. at en henvisning til publikationslisten ikke er tilstrækkelig.
   • Medforfattererklæring: Ved flere forfattere til en publikation skal der vedlægges en medforfattererklæring. Medforfattererklæringen skal som minimum angive ansøgers andel i arbejdet samt de øvrige medforfatteres bekræftelse herpå. Til formålet kan denne skabelon benyttes.
 • Undervisningsportefølje: Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer skal dokumenteres. Læs mere om kravene hertil i fakultetets vejledning til undervisningsporteføljer.

Ansøgningsmaterialet skal sendes elektronisk via linket i stillingsopslaget. Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen (fx bøger), kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, bygn. 1447, 8000 Aarhus C, og skal være HR-afdelingen i hænde inden ansøgningsfristens udløb. Fysisk indsendt materiale skal markeres med det ansøger-ID, som modtages i kvitteringsmailen efter elektronisk ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Aarhus BSS HR & Ph.d.