Digital Innovation og Digital Transformation - Master i it

Ansøgningsfristen er overskredet - fagpakken forventes at blive udbudt igen i efteråret 2022

Denne fagpakke giver indsigt i digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker der skal til for at få gavn af disse nye digitale innovationer.

Fagpakken er centreret omkring en studietur til Ivey Business School i Toronto, Canada.

Du får viden om nye digitale produkter og serviceorienterede produkter, og du lærer at bygge bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse.

 

 

Best Practices in Education Award 2020

Målgruppe

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom.

Fagpakkens fokus

Fagpakken fokuserer på områder:

 • Digital innovation
 • Nye digitale forretningsmodeller
 • Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 • Digital transformation
 • Nye arbejdsformer
 • Politiske aspekter i digital innovation

Fagpakken er organiseret omkring tre "perioder", som du kan læse om nedenfor.

1. periode: Basiselementerne i digital innovation og digital transformation

Fagpakken indledes af en intensiv kickoff-dag den 24. juni, hvor deltagerne går i dybden med specifikke basiselementer fra både digital innovation og digital transformation. Du vil også blive inspireret af erfaringer fra virksomheder, som har leveret excellente resultater gennem digital transformation.

2. periode: Studietur i uge 34

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur til Ivey Business School i Toronto. Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr., er ikke indregnet i fagpakkens pris.

Emner dækket under studieturen inkluderer:

 • Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
 • Udvikling af risikomodeller for disruption
 • Digitale platforme
 • Læring fra case studies
 • Managing digital transformation og risici
 • Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 • Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 • Digital marketing
 • Studieopgave

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

Aarhus BSS holder løbende øje med situationen omkring Corona. Skulle vi blive forhindrede i at rejse til Toronto på den planlagte studietur, vil vi gøre vores yderste for at tilbyde et alternativ.

3. periode: Selvstændigt projekt

I den tredje og sidste periode skal de studerende arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor de får til opgave at prøve de lærte teorier af i egen praksis. Projektforløbet vil inkludere undervisning og vejledning, der vil omfatte en opsummering fra studieturen samt undervisning i projektmetode. For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (3 til 4 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studieturen.

Projektet afslutter fagpakken.

Undervisere

 

Professor Robert D. Austin, Ivey Business School
Robert Austin underviser på både Harvard Medical School og Aarhus BSS. Han har skrevet flere bøger og en lang række artikler i prestigefyldte tidsskrifter såsom Harvard Business Review. Han har tidligere været professor i Management of Innovation og Digital Transformation på CBS, og før det var han professor på Harvard Business School i 12 år. Han har haft lederstillinger hos Ford og Novell, og har været CEO hos Nordeuropas største udbyder af efter- og videreuddannelser.

Chuck Grace, Ivey Business School
Chuck Grace er tidligere topleder hos et af Canadas største firmaer inden for forsikring og formueforvaltning. I dag underviser han i finansiering på Ivey Business School og er desuden Associate Director hos Scotiabank Digital Banking Lab. Han er en prisbelønnet underviser, hvis populære fag fokuserer på formueforvaltning og på, hvordan fintech (dét der foregår i spændingsfeltet mellem IT og finans) kan disrupte en hel sektor. Han er strategisk rådgiver for en række firmaer inden for formueforvaltning og holder ofte oplæg ved arrangementer i den finansielle sektor. Derudover skriver han for brancheblade og har udgivet over 50 casestudier.

Dr. Warren Ritchie, The Ivey Academy, Ivey Business School
Dr. Warren Ritchie er tidligere Chief Informations Officer hos Volkswagen i Nord- og Sydamerika. Han er ekspert i at lede forandringsprocesser for virksomheder og organisationer i den private og offentlige sektor og er desuden chef for Strategy Services Practice hos strategi- og innovationsvirksomheden CGS Advisors. CGS Advisors beskæftiger sig med at gøre virksomheder klar til den »forbundne« verden og at institutionalisere virksomhedernes processer inden for innovation og vækststrategier. Ritchie er medforfatter til bogen Competing in the Connecting World: The Future of Your Industry is Already Here fra 2018.

Lektor Ning Su, Ivey Business School
Ning Su er ekspert i global innovation og udliciteringsstrategier og forsker i, hvordan virksomheder forandrer sig som følge af digitalisering og globalisering. Han baserer sin forskning på casestudier af forskellige slags virksomheder over hele verden som fx finans-, teknologi-, konsulent- og produktionsvirksomheder samt virksomheder i den kreative branche. Poets & Quants har udnævnt ham som en af de 40 mest fremragende business school undervisere under 40. Han har desuden modtaget prisen »Early Career Award«, som uddeles af the Association for Information Systems.

Professor Andrea Carugati, Institut for Virksomhedsledelse og Associate Dean for Digitalisering på Aarhus BSS
Andrea Carugati har arbejdet på IESEG School of Management i Frankrig indtil 2007, hvorefter han blev ansat på Institut for Virksomhedsledelse. Han forsker primært i digitalisering, nye digitale forretningsmodeller samt i, hvordan it-systemer kan bidrage til at modernisere en hel branche. Andrea Carugati underviser på Master i it og på MBA-uddannelsen.

Pris

Prisen for fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Udtalelse

Lane Lynggaard Sørensen, som er afdelingsdirektør i eMarkets Development Operation i Jyske Bank, udtaler følgende om fagpakken:

”Jeg valgte fagpakken, fordi vi netop skulle i gang med at lave en ny digital strategi for vores kapitalmarkedsområde i Jyske Bank. Vi stod med andre ord over for en større digital transformation inden for vores handel med blandt andet aktier og obligationer, så fagpakken var meget oplagt for mig som supplering til min øvrige uddannelse. Et stort plus ved fagpakken var udenlandsrejsen, hvor vi var på virksomhedsbesøg og fik undervisning af internationale forskere inden for digital innovation og transformation – det var virkelig en øjenåbner. Fagpakken levede bestemt op til mine aktuelle behov og forventninger. Helt konkret har jeg og mit team sidenhen benyttet en række modeller fra fagpakken til at præsentere vores bud på en ny digital strategi til kapitalmarkedsområdet for vores topledelse.”

Lane Lynggaard Sørensen udtaler sig om fagpakken 

 

  Fagpakke

  Senest sete

  Favoritter