Digital Innovation og Digital Transformation - Master i it

Studiestart i efteråret 2020

På denne fagpakke lærer du at identificere muligheder for digital innovation, planlægge og implementere digitale innovationer og eksekvere de nødvendige transformationer (digital transformation), der skal til for at udnytte og værdisætte digital innovation.

Dvs. du lærer at bygge bro mellem virksomhedens digitale strategi, it-strategi og forandringsledelse, så du kan udnytte de digitale muligheder til at transformere din virksomhed.

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom.

Du kan læse om fagpakken og studieturen nedenfor.

Læs mere om fagpakken Digital innovation og digital transformation

Læs mere om Master i it på Aarhus BSS

Fagpakkens fokus

Denne fagpakke giver indsigt i feltet digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggøre de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker med henblik på at drage gavn af disse nye digitale innovationer.

Fagpakken tager udgangspunkt i nye digitale produkter og serviceorienterede produkter og bygger bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse. Fagpakken fokuserer på:

 • Digital innovation
 • Nye digitale forretningsmodeller
 • Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 • Digital transformation
 • Nye arbejdsformer
 • Politiske aspekter i digital innovation

Fagpakken er organiseret omkring tre "perioder".

Læs om dem nedenfor.

Basiselementerne i digital innovation og digital transformation

Fagpakken indledes af en intensiv kickoff-dag, hvor deltagerne går i dybden med specifikke basiselementer fra både digital innovation og digital transformation. Du vil også blive inspireret af erfaringer fra virksomheder, som har leveret excellente resultater gennem digital transformation.

Studietur

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur til et udenlandsk universitet. Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr., er ikke indregnet i fagpakkens pris.

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

Emner dækket under studieturen inkluderer:

 • Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
 • Udvikling af risikomodeller for disruption
 • Digitale platforme
 • Læring fra case studies
 • Managing digital transformation og risici
 • Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 • Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 • Digital marketing
 • Studieopgave
Selvstændigt projekt

I den tredje og sidste periode skal de studerende arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor de får til opgave at prøve de lærte teorier af i egen praksis. Projektforløbet vil inkludere undervisning og vejledning, der vil omfatte en opsummering fra studieturen samt undervisning i projektmetode. For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (3 til 4 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studieturen.

Projektet afslutter fagpakken.

Pris

Prisen for fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

 

 

Fagpakke

Senest viste

Favorites