En dag på det finansielle marked

Forskning fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS - Aarhus Universitet gør det muligt at måle og styre finansiel risiko mere præcist, fordi man med nye metoder i højfrekvent finansiel data bedre kan studere, hvad der foregår på de finansielle markeder, og hvordan markederne er organiseret.

04.06.2020 | FILIP GRAUGAARD ESMARCH og INGRID FOSSUM

FOTO: Markus Spiske/Unsplash

 

Højfrekvent finansiel data er enorme datasæt, som indeholder alle gennemførte aktiehandler fra en børs samt løbende bud- og udbudspriser fra børsen i løbet af handelsdagen. Ved hjælp af disse data har tidligere ph.d.-stipendiat i økonomi Martin Thyrsgaard fra Aarhus BSS, taget livtag med accepterede standarder inden for forskning i markedsstruktur. Forskningen har siden bragt Martin Thyrsgaard til en stilling som postdoc på det anerkendte Northwestern University i Chicago, USA, ligesom hans ph.d.-afhandling netop har modtaget Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris.

Ved årtusindeskiftet tog forskningen på dette område et kvantespring, hvor forskere fik adgang til analyse af denne type data, som blandt andet har relevans i forhold til måling og styring af finansiel risiko. Men det handler også om at finde ud af, hvordan markederne egentlig fungerer, og dermed også hvordan man indretter dem hensigtsmæssigt.

”Hvordan påvirker selve organiseringen af de finansielle markeder den dynamiske udvikling af priser og risici i løbet af en handelsdag? Og hvordan påvirker den de forskellige aktørers måde at agere på?” opsummerer Martin Thyrsgaard om udgangspunktet for sin forskning.

Afdækning af svagheder

Martin Thyrsgaard har skabt en metode til statistisk at teste, hvor godt de gængse modeller for beregning af visse former for usikkerhed på finansmarkedet reelt stemmer overens med udviklinger og tendenser. Man vidste godt, at de ældre modeller rummede svagheder, men Martin Thyrsgaard kunne nu vise, hvorfor de ikke var gode.

Resultaterne, som er baseret på meget komplicerede matematiske beviser udledt af Martin Thyrsgaard, er udgivet i toptidsskriftet inden for feltet, Journal of Econometrics, i samarbejde med professor i økonomi Kim Christensen og lektor i økonomi Bezirgen Veliyev, begge fra Aarhus BSS.

”Det er overvejende sandsynligt, at konceptet med tiden bliver inkorporeret i de systemer, som finansielle institutioner benytter i den daglige risikostyring og afrapportering til nationale tilsynsmyndigheder,” vurderer professor i økonomi Niels Haldrup, som er institutleder ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS, hvor Martin Thyrsgaard stadig er tilknyttet som international fellow.

Foto: Anne Kring

"Vores artikel er et skridt på vejen til at forstå, hvilken indflydelse børsernes åbne- og lukketider har for udviklingen af risiko hen over handelsdagen"

Martin Thyrsgaard, postdoc Kelloggs School of Management, Northwestern University og fellow, Institut for Økonomi, Aarhus BSS

Børsens åbningstider spiller ind

Martin Thyrsgaard studerer videre det forhold, at variationen i aktiepriser bevæger sig meget systematisk i løbet af handelsdagen på finansielle markeder. Der er store kursændringer lige efter børsens åbning, mindre bevægelser ved frokosttid og gradvist stigende udsving kort før lukketid. Samlet danner det en U-form. Man har tidligere antaget, at U’et er konstant over tid, men Martin Thyrsgaard har udviklet en måde, hvorpå man kan teste, om dette faktisk er tilfældet. Det viser sig, at man ikke kan acceptere denne hypotese i praksis.

Denne forskning er udgivet i samarbejde med professorerne Torben G. Andersen, matematikøkonom fra Aarhus Universitet og en af grundlæggerne af hele højfrekvent data-litteraturen og Viktor Todorov ved Northwestern University i Chicago i det bedste tidsskrift i statistik, Journal of the American Statistical Association.

”Vores artikel er et skridt på vejen til at forstå, hvilken indflydelse børsernes åbne- og lukketider har for udviklingen af risiko hen over handelsdagen. Traditionelt har man antaget, at den relative usikkerhed omkring en aktiepris på et givet tidspunkt af dagen skulle være den samme på tværs af handelsdage. Sådan et mønster vil man gerne kunne tage højde for, når man skal studere, hvordan en bestemt udmelding fra centralbanken påvirker usikkerheden. Men vores statistiske test viser, at det ikke er så enkelt, fordi mønsteret faktisk ikke er konstant fra dag til dag,” siger Martin Thyrsgaard.

Lyt også til podcast: Økonomi i en coronatid

Højfrekvente handlere påvirker aktiekursen

Martin Thyrsgaard undersøger også, hvordan brugen af computerbaserede handelsmetoder og deres algoritmer ændrer sig hen over en dag. Dette giver en mere korrekt pris på en aktie, som handles på forskellige børser.

”Jeg dokumenterer, at de computerdrevne high frequency traders er ret aktive med at flytte information fra én børs til en anden. Dermed udfylder de en vigtig rolle i forhold til at udligne priser på en aktie, som handles på forskellige børser. Og de gør det faktisk mere og mere i løbet af en handelsdag i takt med, at de bliver mere sikre på, hvad der foregår med priserne den pågældende dag,” siger han.     

I kølvandet af finanskrisen har disse handlere været genstand for en del (ofte negativ) presseomtale, og der er ikke forsket meget i deres adfærd på tværs af markeder, såkaldt ”cross-market trading activity”. Martin Thyrsgaards forskning skaber således rammerne for bedre at kunne analysere, hvilken rolle disse aktører spiller i forbindelse med blandt andet ekstreme prisudsving.

Fakta om forskningen:

  • Martin Thyrsgaard er ph.d. i økonomi fra Aarhus BSS, nu postdoc ved Kelloggs School of Management ved det førende Northwestern University i Chicago, som også var hjemsted for nobelprisvinder i økonomi Dale T. Mortensen.
  • Artiklen ”The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing” fra Journal of Econometrics er skrevet i samarbejde med professor i økonomi Kim Christensen og lektor i økonomi Bezirgen Veliyev fra Aarhus BSS. 
  • Artiklen ”Time-Varying Periodicity in Intraday Volatility” fra Journal of the American Statistical Association er udgivet i samarbejde med professorerne Torben G. Andersen, matematikøkonom fra Aarhus Universitet og en af grundlæggerne af hele højfrekvent data-litteraturen og Viktor Todorov, begge fra Northwestern University i Chicago.
  • De omtalte artikler og forskningsresultater er del af Martin Thyrsgaards prisvindende ph.d.-afhandling ”Intraday Phenomena in Financial Markets”. Aarhus Universitets Forskningsfond har tildelt Martin Thyrsgaard én af deres fem ph.d.-pris for 2020.