Fleksibel master i jura

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

En masteruddannelse tilrettelagt som et fleksibelt forløb er en personlig tilrettelagt uddannelse på kandidatniveau, som i et vist omfang rummer mulighed for at skræddersy sit eget uddannelsesforløb. Forløbet sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Formålet med uddannelsen er kompetenceudvikling på videnskabeligt niveau, som gør voksne i stand til at varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner mv.

Fakta om uddannelsen

Ansøgningsfrist: 1. september 2024
Studiestart: Et halvt år efter ansøgningsfrist
Pris: 4.300 kr. for et vejledningsforløb. Derudover betaling pr. fag og for afgangsprojekt.
ECTS: 60 point
Varighed: Typisk 3-4 år på deltid.
Hvor: Aarhus


Områder

Du kan sammensætte en individuel masteruddannelse i jura inden for f.eks. et af nedenstående områder:

 • International Law
 • Erhvervsmiljøret
 • Skatte- og afgiftsret
 • Sundheds- og socialret
 • Menneskerettigheder og den 3. verden
 • Markedsret    

Kontakt

Susanne Jacobsen

Studiekoordinator, optag

Hverdage kl. 9-11.30,
onsdage undtaget

Om uddannelsen

Optagelse på uddannelsen forudsætter ansøgning om optagelse på et forudgående vejledningsforløb. I modsætning til andre masteruddannelser reguleres det fleksible forløb ikke af en studieordning. Det reguleres i stedet af en personlig uddannelsesplan som udarbejdes under vejledningsforløbet. Du kan læse mere om Master som fleksibelt forløb.

En fleksibel master er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, som afsluttes med et afgangsprojekt.

Masteruddannelsens indhold fastlægges i en individuel uddannelsesplan.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Et indledende og obligatorisk vejledningsforløb hvor uddannelsesplanen udarbejdes af dig i samarbejde med og efter forudgående vejledning af en fastansat underviser på Juridisk Institut.
 • Typisk 4 kandidatfag à 10 ECTS point. Der stilles krav om indre sammenhæng mellem fagene, faglig progression mv.
 • Et skriftligt afgangsprojekt typisk med vægten 20 ECTS point inden for uddannelsens hovedemne som afsluttes med en mundtlig prøve og bedømmes med ekstern censur og karakter.


Du kan få en fornemmelse af, hvilke kandidatfag Juridisk Institut udbyder i de kommende semestre ved at skimme den foreløbige semesterplan.

Du kan læse mere om de enkelte kandidatfag i universitetets kursuskatalog.

Der er også mulighed for at søge om optagelse til kandidatfag eller mastermoduler ved andre uddannelsesinstitutioner, såfremt fagene har den fornødne relevans og kan godkendes ind i den individuelle plan af den faglige vejleder og af studielederen.

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod ansøgere, der har brug for en masteruddannelse inden for et fagområde ved Aarhus Universitet, hvor der ikke i forvejen udbydes en relevant reguleret masteruddannelse.

Uddannelsen kan desuden være en mulighed for ansøgere, som i forvejen har bestået nogle enkeltfag i en kandidatuddannelse og ønsker at afslutte disse med et afgangsprojekt. Det er en betingelse, at enkeltfagene udgør en faglig og kompetencemæssig sammenhængende helhed, og at uddannelsesforløbet rummer en faglig progression.

Adgangskrav

Du skal søge om optagelse på et vejledningsforløb, før du kan blive optaget på selve uddannelsesforløbet. For at blive optaget på vejledningsforløbet skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på minimum følgende niveau:

 • en mellemlang videregående uddannelse
 • en bacheloruddannelse
 • en kandidatuddannelse
 • en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb


Der kan stilles krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning.

Det er et ufravigeligt krav, at du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Arbejdsbelastning

En fleksibel master stiller store krav til din selvstændighed som studerende. Undervisningen på kandidatfagene ligger i dagtimerne, hvor du følger undervisning sammen med de heltidsstuderende.

Arbejdsbelastningen er individuel og afhænger af, hvordan man skruer uddannelsen sammen. Den samlede uddannelse er normeret til 60 ECTS-point, hvilket svarer til en fuldtidsuddannelse i et år. Juridisk master som fleksibelt forløb skal gennemføres på maks. 6 år. 

Deltagerbetaling

Eksempel på deltagerbetaling for en masteruddannelse som fleksibelt forløb i jura:

 • Vejledningsforløb kr.:                                    4.300,-
 • Kandidatfag 4 fag á kr. 9.000,- i alt kr.:          36.000,-
 • Afgangsprojekt med vægten 20 ECTS kr.:       20.000,-

Der tages forbehold for ændringer i deltagerbetalingen. Deltagerbetalingen for en Masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Link til informationer om deltagerbetaling for kandidatfag ved BSS: https://bss.au.dk/efteruddannelser/tomplads/deltagerbetaling