HD 2. del

  • Læs uddannelsen i Herning eller Aarhus

HD 2. del er en toårig erhvervsøkonomisk uddannelse på deltid, der giver titlen Graduate Diploma in Business Administration. På HD 2. del går du i dybden med et bestemt erhvervsøkonomisk område efter eget valg på en af vores specialiseringer. Du kan vælge mellem fem specialiseringer hos Aarhus BSS.

Specialiseringerne er opbygget af halvårlige fagmoduler, som alle afsluttes med HD-afhandlingen. Det anbefalede studieforløb varer to år og er sammensat, så der er en naturlig progression i undervisningen, da fagmodulerne bygger på hinanden. Vær opmærksom på, at nogle fag kun udbydes i Herning og andre kun i Aarhus.

Specialiseringer på HD 2. del


Støtte fra omstillingsfonden


Har du udelukkende taget HD 1. del efter endt gymnasial uddannelse, og er du i arbejde?
Så har du mulighed for at få bevilget op til 10.000 kr. per kalenderår til fag på HD 2. del fra omstillings-fonden. Det er vigtigt, at du søger tilskuddet samtidig med, at du søger om optagelse på HD 2. del. 

Læs mere om fonden 

Målgruppe

HD-uddannelsen er en videregående deltidsuddannelse for kommende og nuværende ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at specialisere sig inden for økonomi og ledelse, mens de arbejder. HD er derfor tilrettelagt for studerende med kendskab til praktiske erhvervsforhold. Uddannelsen er særdeles anerkendt i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Udbytte

Formålet med HD 2. del er at give dig viden, færdigheder og kompetencer, der kvalificerer dig til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område.

Endvidere opnår du en sådan viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode, at du selvstændigt kan identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for din egen faglige udvikling.

Studieledelse og fagkoordinatorer

Organisation og ledelse i Aarhus

Regnskab og økonomistyring i Aarhus

Finansiel Rådgivning i Herning

Strategisk Salg og Marketing i Aarhus

Regnskab og økonomistyring i Herning

Organisation og ledelse i Herning

Praktiske forhold ved HD 2. del Hør om adgangskrav, ansøgning, betaling, og planlægning af dit studie.

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist: 
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september 
Forårsfag: januar/februar   
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 63.000
Sted: Aarhus og/eller Herning

Book en vejledning

Du kan booke en vejledningssamtale via telefon eller fremmøde. Vi vejleder om uddannelsesvalg, adgangskrav mv. i forhold til din baggrund. Skriv gerne i bookingen, hvad du ønsker at tale med os om, så vi kan forberede os inden mødet. Har du praktiske spørgsmål om deadlines, priser mv., kan du kontakte Student Services.

Book en vejledningssamtale

Kontakt os

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider

Brochure for HD 2. del
Download brochure (pdf)