HD 1. del

  • Læs HD 1. del i Aarhus eller Herning

HD 1. del er en bred erhvervsøkonomisk grunduddannelse på deltid, der giver titlen Graduate Certificate in Business Administration.
Deltagerne får en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien. Du vil blandt andet blive undervist i erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Første del af HD-uddannelsen er fælles for alle specialiseringerne på HD 2. del, og fagene på HD 1. del tages som enkeltfag. Du skal først vælge specialisering, når du har gennemført HD 1. del. Det anbefalede forløb på HD 1. del starter ultimo august. Hvis du følger det anbefalede forløb, tager det to år at gennemføre HD 1. del, men du kan godt strække det over længere tid, hvis du har behov for det.

Målgruppe

HD 1. del er relevant for alle, der arbejder med erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den typiske HD 1. dels-studerende kommer fra revisionsbranchen, men der kommer også folk, der ikke har en økonomisk baggrund, som er specialiserede inden for fx det humanistiske, tekniske eller sundhedsfaglige felt.

Udbytte og kompetencer

HD 1. del giver de studerende en grundlæggende teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien.

Du opbygger grundlæggende akademiske kompetencer, så du på en systematisk og metodebevidst måde kan arbejde med identifikation og løsning af komplekse problemstillinger i praksis. Du kan således bruge den viden og de teorier, du får på HD 1. del i dit arbejde fra første undervisningsdag af.

HD 1. del giver desuden et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder og er direkte adgangsgivende til HD 2. del.

Studieledelse og fagansvarlig

Erhvervsret i Aarhus

Erhvervsøkonomi, erhvervsøkonomisk metode og projekt I Aarhus

Samfundsøkonomi i Aarhus

Erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi i Herning

Erhvervsøkonomisk metode og projekt i Herning

HD 1. del - praktiske informationer Hør om adgangskrav, ansøgning, betaling, og planlægning af dit studie.

Fakta om HD 1. del

Ansøgningsfrist: 
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september 
Forårsfag: januar/februar  
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: Gymnasial uddannelse 
Økonomi: 39.600 kr.
Sted: Aarhus og Herning

Kontakt os

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider

Book en vejledning

Du kan booke en vejledningssamtale via telefon eller fremmøde. Vi vejleder om uddannelsesvalg, adgangskrav mv. i forhold til din baggrund. Skriv gerne i bookingen, hvad du ønsker at tale med os om, så vi kan forberede os inden mødet. Har du praktiske spørgsmål om deadlines, priser mv., kan du kontakte Student Services.

Book en vejledningssamtale

Brochure for HD 1. del
Download brochure (pdf)