Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

HD suppleringsfag til cand.merc.aud.


Har du læst HD(R) eller HD(F)?

Hvis du har læst HD i regnskab og økonomistyring - HD(R), eller HD i finansiering - HD(F), kan du ved at tage suppleringsfag få adgang til cand.merc.aud. (kandidatuddannelsen i revision) på fuldtid eller som erhvervskandidat på Aarhus BSS. Læs mere nedenfor.


Læser du, eller har du læst HD i regnskab og økonomistyring?

I så fald er det muligt at få adgang til kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.).

Du skal supplere med:

  • 10 ECTS-point i finansiering
  • 10 ECTS-point i Marketing Management

Suppleringsfagene skal være bestået inden start på kandidatuddannelsen, og vi anbefaler, at det ene fag tages i forbindelse med 2. semester på HD2 og det andet ved slutningen af 4. semester. 

Vi tager forbehold for ændringer og aflysning.

Læser du, eller har du læst HD i finansiering?

I så fald er det muligt at få adgang til kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.).

Du skal supplere med:

Suppleringsfagene skal være bestået inden start på kandidatuddannelsen, og vi anbefaler, at det ene fag tages i forbindelse med 2. semester på HD2 og det andet ved slutningen af 4. semester. 

Vi tager forbehold for ændringer og aflysning.

Suppleringsfaget Finansiering

Undervisningen i suppleringsfaget finansiering vil i foråret 2024 foregå online via videomateriale opdelt i 3 hovedblokke. Derudover afholdes tre online sessioner på Zoom som afslutning på hver blok. Dato og tidspunkt fremgår af kursusbeskrivelsen.

Pris

Undervisning: 7.500 kr.
Vi tager forbehold for ændringer og aflysning. Afmeldingsfristen samt fristen for refundering af deltagerbetalingen er den 20. januar 2024 kl. 23:59.

Suppleringsfaget Marketing Management

Suppleringsfaget Marketing Management finder sted både online (3 undervisningsgange) og på Aarhus BSS på Fuglesangs Allé over to lørdage. Se undervisningsdatoerne i kursuskataloget.

Undervisningen vil kunne følges digitalt for studerende på Færøerne via online undervisning og videooptagelse.

Pris

Undervisning: 7.500 kr.
Forplejning: 750 kr. (ekskl. moms) (obligatorisk)

Vi tager forbehold for ændringer og aflysning. Afmeldingsfristen samt fristen for refundering af deltagerbetalingen er den 20. januar 2024 kl. 23:59.

Praktiske oplysninger i forbindelse med suppleringsfag

Ansøgningsfristen

Der udbydes suppleringsfag næste gang til foråret 2025. Vi åbner for ansøgning til suppleringsfag i begyndelsen af september 2024.

Forudsætninger for deltagelse i suppleringsfagene finansiering og Marketing Management

For studerende, der søger optagelse på cand.merc.aud., udbydes der særligt tilrettelagte hel-på-del-udgaver af HA-fagene finansiering og Marketing Management.

Kurset finansiering er målrettet studerende med en baggrund som HD(R).

Kurset Marketing Management er målrettet studerende med en baggrund som HD(R) eller HD(F).

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Historie B eller idéhistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B eller international økonomi B.

Hvis du har gennemført eller er i gang med en HD-uddannelse, bedes du yderligere vedhæfte enten:

  • Karakterudskrift for HD2-specialisering (hvis du ikke er færdig med din uddannelse) eller 
  • Eksamensbevis for HD2-specialisering

I vores ansøgningssystem kan du elektronisk indhente dokumentation fra alle HD-udbydere i Danmark.

Såfremt du ikke lever op til ovenstående krav, er du velkommen til at sende en ansøgning ind til vurdering, hvor du dokumenterer anden relevant uddannelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I din ansøgning skal du vedhæfte 

  • Karakterudskrift for HD2-specialisering (hvis du ikke er færdig med uddannelsen) eller
  • Eksamensbevis for HD i regnskab og økonomistyring eller HD i finansiering

I vores ansøgningssystem kan der indhentes dokumentation fra langt de fleste uddannelsessteder i Danmark.