Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Digital Innovation og Digital Transformation 
- fagpakke på Master i it

Udbydes i efteråret 2024
Denne fagpakke giver indsigt i digital innovation og transformation, herunder nye digitale forretningsmodeller, de økonomiske faktorer som karakteriserer digitale innovationer, de teknologier som muliggør de nye forretningsmodeller, samt de organisatoriske strukturer og dynamikker der skal til for at få gavn af disse nye digitale innovationer.

Du får viden om nye digitale produkter og serviceorienterede produkter, og du lærer at bygge bro mellem virksomhedsstrategi, it strategi og forandringsledelse.

Fagpakken er centreret omkring en studietur. 

Herunder kan du se en video fra en tidligere studietur til Ivey Business School i Toronto, Canada:


Målgruppe

Fagpakken er for dig, der skal oversætte digital strategi til handling. Du arbejder typisk med digital strategi, it-strategi eller med ledelse af it, eller du har et ønske herom.

Fagpakkens fokus

Fagpakken fokuserer på områder:

 • Digital innovation
 • Nye digitale forretningsmodeller
 • Økonomiske aspekter i digitale innovationer
 • Sammenspil mellem teknologier og forretningsmodeller
 • Digital transformation
 • Nye arbejdsformer
 • Politiske aspekter i digital innovation

Fagpakken er organiseret omkring tre "perioder", som du kan læse om nedenfor.

1. periode: Basiselementerne i digital innovation og digital transformation

Fagpakken indledes af en intensiv kickoff-dag den 24. juni, hvor deltagerne går i dybden med specifikke basiselementer fra både digital innovation og digital transformation. Du vil også blive inspireret af erfaringer fra virksomheder, som har leveret excellente resultater gennem digital transformation.

2. periode: Studietur

Det væsentligste element i fagpakken er en intensiv studietur. Rejseomkostningerne til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr., er ikke indregnet i fagpakkens pris.

Emner dækket under studieturen inkluderer:

 • Digital økonomi - Consumerization og digital transformation
 • Udvikling af risikomodeller for disruption
 • Digitale platforme
 • Læring fra case studies
 • Managing digital transformation og risici
 • Styring af den digitale forretning - herunder udvikling af den digitale strategi
 • Styring af den digitale forretning - herunder håndtering af forandringer i adfærd
 • Digital marketing
 • Studieopgave

I tilfælde af at deltagerne ikke har mulighed for at deltage i studieturen, skal den fagansvarlige kontaktes med henblik på at aftale alternativ læringsaktivitet.

Aarhus BSS holder løbende øje med situationen omkring Corona. Skulle vi blive forhindrede i at rejse på den planlagte studietur, vil vi gøre vores yderste for at tilbyde et alternativ.

3. periode: Selvstændigt projekt

I den tredje og sidste periode skal de studerende arbejde på et selvstændigt projekt med vejledning, hvor de får til opgave at prøve de lærte teorier af i egen praksis. Projektforløbet vil inkludere undervisning og vejledning, der vil omfatte en opsummering fra studieturen samt undervisning i projektmetode. For at få adgang til projektforløbet, skal de studerende aflevere en omfattende problemformulering (3 til 4 sider), som baseres på erfaringer og viden akkumuleret på studieturen.

Projektet afslutter fagpakken.

Studiekalender

Pris

Prisen for fagpakken Digital Innovation og Digital Transformation er 30.000 kr.* Der opkræves ikke moms af deltagergebyret.

Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer, og derudover skal påregnes udgifter til studieturen, der beløber sig til ca. 10.000 kr.

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 690 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Udtalelse

Lane Lynggaard Sørensen, som er afdelingsdirektør i eMarkets Development Operation i Jyske Bank, udtaler følgende om fagpakken:

”Jeg valgte fagpakken, fordi vi netop skulle i gang med at lave en ny digital strategi for vores kapitalmarkedsområde i Jyske Bank. Vi stod med andre ord over for en større digital transformation inden for vores handel med blandt andet aktier og obligationer, så fagpakken var meget oplagt for mig som supplering til min øvrige uddannelse. Et stort plus ved fagpakken var udenlandsrejsen, hvor vi var på virksomhedsbesøg og fik undervisning af internationale forskere inden for digital innovation og transformation – det var virkelig en øjenåbner. Fagpakken levede bestemt op til mine aktuelle behov og forventninger. Helt konkret har jeg og mit team sidenhen benyttet en række modeller fra fagpakken til at præsentere vores bud på en ny digital strategi til kapitalmarkedsområdet for vores topledelse.”

Fakta


Studiestart: Forår
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 30.000,-
 

Kontakt os


Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk
Tlf: 87164026