Aarhus BSS' historie

2017

Institut for Erhvervskommunikation nedlægges. Fagområdet erhvervssprog og erhvervskommunikation overflyttes pr. 1. januar 2017 til Institut for Kommunikation og Kultur på Arts. Fagområdet virksomhedskommunikation indlejres som sektion på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS. 

2015

Nyt navn
Aarhus BSS er fra april 2015 det nye brand-navn for Aarhus Universitets business school, som siden fusionen mellem Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i 2011 har heddet School of Business and Social Sciences. Det lange navn gjorde det imidlertid svært at profilere business school'en klart og præcist, hvorfor ledelsen har truffet beslutning om det nye navn. Med det nye navn følger også et nyt logo og en klar profileringsstrategi for Aarhus BSS i både Danmark og udlandet.

2014

Som led i fakultetets interne analyseproces skifter to institutter navn: Institut for Marketing og Organisation ændres til Institut for Virksomhedsledelse og AU Herning ændres til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

2011

Fusion og forandring

School of Business and Social Sciences, nu Aarhus BSS, blev skabt som et led i den største forandring i Aarhus Universitets historie – Den Faglige Udviklingsproces, hvor universitetsbestyrelsen blandt andet vedtog at fusionere Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

De to hovedområders dekaner, Børge Obel og Svend Hylleberg, tegnede i fællesskab og i dialog med de daværende institutledere det forslag til rammer for School of Business and Social Sciences, som universitetsledelsen efterfølgende vedtog. Dekan Svend Hylleberg blev 1. januar 2011 dekan for det nye fakultet. En plads han bestred frem til sommeren 2015. 

Som et led i fusionen blev Det Samfundsvidenskabelige Fakultets 4 institutter (Institut for Økonomi, Juridisk Institut, Institut for Statskundskab og Psykologisk Institut) og Handelshøjskolens 6 institutter (Institut for Ledelse, Institut for Marketing, Institut for Erhvervskommunikation, Erhvervsøkonomisk Institut, Erhvervsjuridisk Institut og Nationaløkonomisk Institut) - lagt sammen til seks institutter. 

AU-HIH ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blev samtidig organiseret som et institutlignende center under navnet AU Herning. Den 1. april 2013 blev AU Herning et institut på linje med Aarhus BSS’ seks andre institutter.  Siden har instituttet skiftet navn til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

De tre centre, Center for Rusmiddelforskning, Center for Registerforskning og Danske Center for Forskningsanalyse integreret i hhv. Psykologisk Institut, Institut for Økonomi og Institut for Statskundskab. 

Fra handelshøjskole til Aarhus BSS

Handelshøjskolen i Århus blev grundlagt den 15. september 1939. 

Forløberen - Den Jyske Handelshøjskole, DjH - har dog en historie, der går noget længere tilbage. Allerede sidst i 1800-tallet udbød DjH handelsuddannelser. Den blev dog først en videregående uddannelsesinstitution, som man kender i dag, i 1939.

Dengang blev der kun udbudt én linje - nemlig HD, Handelshøjskolens Diplomuddannelse. Her blev 72 studerende fundet egnede til optag.

1939: Handelshøjskolen i Århus bliver grundlagt. 

1940: Det énsproglige korrespondentstudium, den første sproguddannelse, bliver lanceret. 

1951: Dagundervisningen til det treårige HA-studium begynder. 

1955: Dagundervisningen til det toårige tresproglige korrespondentstudium begynder.

1968: Handelshøjskolen flytter til det nybyggede kompleks på hjørnet af Ringgaden og Viborgvej.

1969: Antallet af dagstuderende overstiger for første gang antallet af aftenstuderende. 

1972: Via bekendtgørelse om Handelshøjskolen i Århus bringes vores virksomhed ind under den daværende universitetslov. 

2007: Handelshøjskolen fusionerer med Aarhus Universitet som universitetsskole under navnet Handelshøjskolen, Aarhus Universitet - på engelsk Aarhus School of Business, University of Aarhus. 

2011: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Handelshøjskolen sluttes 1. januar 2011 sammen til School of Business and Social Sciences.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets historie

1936: Det Økonomiske og Juridiske Fakultet oprettes og udbyder undervisning i økonomi og jura

1959: Institut for Statskundskab etableres ved Aarhus Universitet

1968: Psykologisk Institut etableres ved Aarhus Universitet

1969: Det Økonomiske og Juridiske Fakultet skifter navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

1993: Center for Rusmiddelforskning etableres som et center ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

2000: Center for Registerforskning åbner som et center ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, finansieret på en femårig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond

2003: Center for Læring og Uddannelse oprettes som en pædagogisk forsknings- og udviklingsenhed ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

2004: Psykologisk Institut flytter efter ca. 25 års midlertidig placering på Asylvej i Risskov til Nobelparken, Aarhus Universitet

2004: Dansk Center for Forskningsanalyse oprettes som et center ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og viderefører aktiviteterne fra Analyseinstitut for Forskning, der blev oprettet som en sektorforskningsinstitution under Forskningsministeriet i 1996

2004: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd bliver i juni 2004 erstattet af Akademisk Råd

2005: Center for Registerforskning bliver indlejret ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

2006: Professor Svend Hylleberg bliver den første ansatte dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

2006: Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning indfusioneres som et institutlignende center ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

2011: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Handelshøjskolen sluttes 1. januar 2011 sammen til School of Business and Social Sciences.

Fotos mv. kan rekvireres hos universitetshistoriker Palle Lykke