Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - Aarhus BSS

Adjunkter og lektorer i erhvervsøkonomi

Ansøgningsfrist 25. okt 23:59 CEST

Forventet start 1. mar

 • Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Birk Centerpark 15 7400 Herning

 • Fuldtidsstilling ID: 9854

Søg stillingen
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger adjunkter og lektorer i erhvervsøkonomi.

Adjunkturet er en treårig tidsbegrænset stilling, mens lektoratet er en permanent stilling. De succesfulde ansøgere vil blive en del af AIROD-forskningssektionen på BTECH. Adjunkter og lektorer fordeler deres tid ligeligt mellem forskning og undervisning.

Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale.

Hvis du ønsker at søge stillingen som adjunkt, ansøg venligst online her.

Hvis du ønsker at søge stillingen som lektor, ansøg venligst online her.

Hvis du ønsker at søge begge stillingstyper, indsendt venligst ansøgning til begge ovenstående links.

Jobbeskrivelse

På BTECH arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet om forskning og uddannelse. Hvis du har interesse for erhvervslivet og kompetencer, der gør, at du kan bidrage til vores studerendes erhvervskvalificering og til virksomheders videre udvikling, så er det dig, vi leder efter. Som forsker og underviser skal du kunne sætte erhvervsrelevante teorier i spil og gennem kvantitativ eller kvalitativ analyse skubbe til forskningsagendaen samt udvikle de studerendes kompetencer. Ansøgere, hvis forskning baserer sig på samarbejder med virksomheder, vil blive foretrukket.

Ansøgere forventes at undervise og vejlede studerende på bachelor- og kandidatniveau, nærmere bestemt på cand.merc.-uddannelsen i International Business Development, bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA samt evt. HD-uddannelsen. Lektorer forventes ligeledes at vejlede ph.d.-studerende. Derudover skal ansøgeren kunne undervise i et eller flere af følgende fag: ’Erhvervsøkonomi’, ’Økonomistyring’, ’Management Accounting’, ’Financial Accounting’ og ’Finansiering’. Undervisningen vil primært foregå på dansk, men kan også forekomme på engelsk.

Dine kvalifikationer

Ansættelse som adjunkt forudsætter relevante videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansættelse som lektor forudsætter en stærk akademisk baggrund som adjunkt eller tilsvarende.

Derudover skal lektorkandidaten opfylde følgende:
 • Have publiceret i højtrangerende internationale tidsskrifter (som angivet på den danske BFI-liste og den internationale ABS-liste).
 • Have betydelig erfaring med undervisning inden for emner, der er relevante for BTECH’s uddannelser.
 • Have formuleret en klar og ambitiøs forskningsstrategi.
 • Være betydeligt engageret i det internationale akademiske miljø i kombination med en plan for og en forpligtigelse til, at dette engagement fremadrettet bidrager til instituttets dynamiske arbejdsmiljø.
 • Være i stand til at dele viden med det omkringliggende samfund samt prioritere dialog og samarbejde med praktikere.
 • Have erfaring med at undervise studerende, så de opnår relevante kompetencer og en evne til at reflektere kritisk over relevante problemstillinger.
 • Være i stand til at tiltrække eksterne midler.
Det er derudover et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at du forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i Go Online, ved Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet. Har du ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.

Ansøgere opfordres til at vedlægge deres forskningsportefølje samt beskrive, hvordan deres forskning relaterer sig til virksomheder og det omkringliggende samfund. Beskrivelsen kan for eksempel indeholde en oversigt over konkrete projekter, samarbejder, formidlingsaktiviteter mv.

Hvem er vi

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er et af de seks institutter ved Aarhus BSS - et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

På Institut for Forretningsudvikling og Teknologi underviser og forsker vi inden for fagområderne ingeniørvidenskab, erhvervsøkonomi, virksomhedsledelse og kommunikation og multimedier. Vores uddannelser er baseret på tværfagligt samarbejde og nærhed til de studerende og det omkringliggende erhvervsliv. Alle uddannelser har et innovativt og internationalt perspektiv, og vi lægger også vægt på at tilbyde iværksætterkurser og erhvervsmentorforløb til vores studerende - hvoraf mange er internationale. Instituttet har omkring 80 videnskabelige medarbejdere og 15 ph.d.-studerende.

Vores institut rummer også flere eksternt finansierede videns- og forskningscentre. Blandt disse finder man ”Nordic Centre of Excellence” og ”Stanford Peace Innovation Lab”, hvor vi samarbejder med Stanford University.

Du kan læse mere om Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på: http://btech.au.dk/

Yderligere information

Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til sektionsleder René Chester Goduscheit, Tlf.: +45 2635 0699, E-mail: goduscheit@btech.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Anna Bruun Pedersen, E-mail: anpe@au.dk

Arbejdssted

Birk Centerpark 15, DK-7400 Herning

Ansættelsesgrundlag

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure

Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
 • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes ved ansøgning til adjunkturet, mens op til 5 publikationer kan medsendes ved ansøgning til lektoratet. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen

Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Spørgsmål til stillingen?

René Chester Goduscheit

René Chester Goduscheit Professor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi +4526350699 goduscheit@btech.au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS HR & Ph.d. +4587152397 bss.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: tirsdag den 25. okt 2022 kl. 23:59 CEST