Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD1 giver et helikopterview på hele organisationenThomas Bech, HD1 alumne og HD2-studerende

  Er HD for mig?
 

Jeg vil sige, at HD er for alle, der gerne vil noget rent forretningsmæssigt, fordi den er så bred. Jeg har valgt en HD1, fordi jeg havde en kortere erhvervsuddannelse inden for et andet felt, end jeg arbejdede med i dag. Efter jeg havde arbejdet i en årrække der, og ønskede at videreudvikle mig og dygtiggøre mig inden for det felt, jeg egentlig arbejdede i, så synes jeg, at HD1 var det rigtige valg for mig i min videre færden.

   

En god kobling mellem teori og hverdagen i en virksomhed
  

Jeg oplevede HD-studiet være meget relevant for den hverdag, jeg beskæftigede mig med. Det, som HD1 egentlig tilbyder, er en god kombination af eksempler fra virkeligheden, som passer til min hverdag, samtidig med at de kobles op på nogle metoder og nogle teorier og nogle forskellige modeller, som man nemt kan implementere i sin egen hverdag.

Set i bakspejlet, så vil der være nogle problemstillinger eller nogle udfordringer, jeg tidligere har stået med, som jeg ville kunne have løst hurtigere eller nemmere med de redskaber, som jeg har lært på en HD1, efterfølgende. Jeg bruger uddannelsen i mit arbejde inden for nogle strategiske beslutninger, hvor vi står over for nogle svære valg og nogle svære udfordringer. Her vil jeg sige, at en HD1 har givet mig nogle kompetencer og nogle redskaber, hvor jeg kan stå med nogle mere velovervejede valg og beslutninger, og hvor vi sammen som team og i mig selv står mere sikkert i de beslutninger, som vi står overfor.

  

At finde den gode balance mellem arbejde, studie og privatliv
  

Jeg havde selvfølgelig nogle overvejelser omkring tidsforbruget på en HD1 kontra den hverdag, jeg havde tidligere. Til det vil jeg sige, at det egentlig bare er at komme i gang. Hvis du går struktureret til det, hvor du, som i mit tilfælde, har fuldtidsarbejde og studerer i de efterfølgende aftentimer et par gange om ugen, så har du egentlig stadigvæk god fritid i weekenden og en god balance mellem dit arbejde, dit studie og dit privatliv.

Andre vælger at gøre det omvendt, hvor de prioriterer at have fritiden i hverdagen og så benytte sig af sin studietid og bruge det på weekenden i stedet for.

   

Jeg kan nu løse større og mere komplekse opgaver
  

HD1 har klart givet mig et mere nuanceret billede af mit arbejde og et bedre helikopterview over hele organisationen. Det gælder både de omkringliggende afdelinger, men også de enkelte medarbejdere. HDen har givet mig en mere rolig tilgang og en mere nuanceret tilgang til, hvordan vi får udnyttet de ressourcer, som vi har samlet i virksomheden.

Jeg oplevede førhen, at det arbejde, jeg udførte, var meget funktionsbestemt. Og efterfølgende med en HD er jeg blevet noget mere kompetencebetonet og noget mere nuanceret i det arbejde, jeg har, hvilket vil sige, at jeg kan arbejde væsentligt mere tværfagligt i organisationen. Og egentlig løse større og sværere opgaver, end jeg kunne før.