Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD HD 1. del Indhold og opbygning HD 1. del

Indhold og opbygning HD 1. del

1. del af HD-uddannelsen er bygget op af fagmoduler, der hvert strækker sig over et halvt eller et helt år, dvs. 1 eller 2 semestre. I alt varer HD 1. del to år, hvis det anbefalede studieforløb følges. Der er dog mulighed for alternative studiemodeller, se herunder.

Undervisningsform

På HD 1. del vil du stifte bekendtskab med flere forskellige undervisningsformer såsom holdundervisning og forelæsninger. Case- og projektarbejde er også integreret i undervisningen. Læringen er baseret på dialog, hvor den studerendes praktiske erfaringer og underviserens teoretiske indsigt bringes i samspil.

I Herning kan du i øvrigt tage HD 1. del som Blended Learning, hvor e-læring kobles med klasseundervisning.

På HD 1. del i Aarhus er der også mulighed for at tage nogle enkelte fagmoduler på HD 1. del som it-støttet lørdagsundervisning, hvor studiet gennemføres som heldagsundervisning hver anden eller tredje lørdag i stedet for i hverdagen og understøttes med e-læring.

Endelig er det også muligt at være tilmeldt som selvstuderende.


Uddannelsens indhold - anbefalet studieforløb

Kom til informationsmøde om HD i Aarhus eller Herning

På HD-informationsmøderne får du information om fag, studievejledning, optagelsesbetingelser og andre praktiske forhold, og du kan få svar på dine spørgsmål. Desuden har du mulighed for at få individuel vejledning i slutningen af mødet.

Brochure for HD 1. del
Download brochure (pdf)