Læs 1. semesterfag eller valgfag/enkeltfag i efterårssemesteret 2014

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences udbyder i efterårssemesteret 2014 EU-ret & skatte- og afgiftsforvaltningsret samt en række valgfag - se hvilke under praktiske informationer.

Fagene på masterprogrammet er målrettede og dækker herved erhvervslivets behov for efteruddannelse af højt specialiserede medarbejdere inden for direkte og indirekte skatter. Det er muligt at følge ét eller flere fag ad gangen.

Følgende fag udbydes i efterårssemesteret 2014:

  • Forudsætningsfag (EU-ret & skatte- og afgiftsforvaltningsret)
  • Valgfag (se hvilke via link nedenfor) 

Der er ansøgningsfrist 1. juni 2014 og studiestart ultimo august 2014.

Uddannelsen er forankret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, som har nordens største forskningsmiljø i skatteret.

Yderligere oplysninger

  • Læs mere og hent ansøgningsskemaet

Hvis du har brug for yderligere information eller vejledning, er du også velkommen til at kontakte Susanne Fjeldsted på mailadr. suf@asb.dk eller på telefon 87 15 24 08.