It-strategi - Nyt hold starter januar 2014

Aarhus BSS udbyder i samarbejde med it-vest det kompetencegivende forløb It-strategi, som er en fagpakke på specialiseringen organisation ved Master i it.

It-strategi retter sig mod it-chefer og it-medarbejdere i private og offentlige virksomheder og organisationer. Med denne fagpakke bliver du rustet til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem forretning og it, så it er med til at skabe forretningsmæssig nytte i din virksomhed eller organisation.

 

Sagt om fagpakken:
”Min viden fra fagpakken It-strategi bruger jeg i høj grad i min nuværende stilling som it-chef hos Danske Commodities, hvor jeg ofte beskæftiger mig med strategiarbejde. I mit arbejde reflekterer jeg ofte over problemstillinger med afsæt i den faglige viden, jeg fik som studerende på fagpakken. Jeg har bl.a. haft stor gavn af de input, vi fik vedrørende virksomhedsarkitektur og af de konkrete værktøjer, vi fik i forbindelse med styring af projektporteføljer.”

Lars Rasmus Lundgaard Pedersen
It-chef, Danske Commodities

Vigtige datoer
Ansøgningsfrist: 1. december
Studiestart: 24. januar

Yderligere information
Læse mere om fagpakken it-strategi

Du er også velkommen til at kontakte fuldmægtig Pernille Hjorth Nielsen på tlf. 87 15 23 61 eller phj@asb.dk, hvis du har spørgsmål.