Undervisning

Undervisningen på Aarhus BSS er primært opdelt i forelæsninger, seminarer, projektorienterede forløb og praktiske øvelser. De studerende forventes at deltage aktivt i de faglige diskussioner på klassen.

Mange undervisere forventer, at de studerende laver en eller to mundtlige præsentationer i løbet af semestret. Disse præsentationer laves i grupper, og det er derfor en god ide at finde en læsegruppe allerede ved semesterstart. I nogle tilfælde får de studerende automatisk tildelt en læsegruppe.

Der lægges stor vægt på interaktion og dialog mellem undervisere og studerende, og undervisningen finder derfor sted i en afslappet og uformel atmosfære.

Forelæsninger

Forelæsninger afholdes i auditorier med op til 200 studerende og består primært af envejs-kommunikation. Formålet med disse forelæsninger er at give de studerende den nødvendige teoretiske viden i et specifikt fag.

Seminar

Seminarer afholdes for mindre grupper af studerende - i gennemsnit ca. 20 studerende. Seminarer er baseret på dialog mellem underviseren og de studerende, som forventes at tage aktivt del i de faglige diskussioner. Nogle seminarer afholdes i forlængelse af forelæsningerne. Her forventes det, at de studerende på seminarerne anvender deres teoretiske viden i praksis.

Arbejdsomfang

Ligesom alle andre universiteter, lægger Aarhus BSS vægt på en høj faglig kvalitet og forventer, at de studerende lever op til disse kvalitetskrav.

De studerende forventes at tage 30 ECTS per semester og at færdiggøre mindst det tilsvarende antal undervisningstimer.

Dialog mellem studerende og underviser

En god dialog mellem underviser og studerende er en vigtig del af undervisningen på Aarhus BSS. De studerende forventes at tage aktivt del i de faglige diskussioner i timerne, og mange undervisere forventer, at de studerende laver en eller to mundtlige præsentationer i løbet af et undervisningsforløb. De mundtlige præsentationer laves ofte i grupper, og det er derfor en god ide at finde en læsegruppe allerede ved semesterstart (se nedenfor).

Det forventes at de studerende tager ansvar og deltager aktivt i undervisningen. En universitetsuddannelse er ikke en guidet rundvisning. Det er op til den individuelle studerende at få så meget som muligt ud af det, universitet har at tilbyde.

Læsegrupper

En læsegruppe består typisk af 3-4 studerende som mødes for at diskutere teksterne fra undervisningen og for at forberede mundtlige præsentationer sammen. Som universitetsstuderende vil du typisk blive en del af en læsegruppe.

Læsegrupper har mange fordele - både i forbindelse med selve studiet men også socialt. Som del af en læsegruppe lærer du en række metodiske færdigheder, såsom samarbejde, præsentation, koordinering, osv. Så spørg dig frem og hør, om der er nogle, der vil være med i din læsegruppe.