Vilkår og betingelser for tilmelding til Nyt fra Aarhus BSS – behandling af personoplysninger

Senest opdateret den 17. februar 2020

 

Når du tilmelder dig nyt fra Aarhus BSS, giver du – udover dit samtykke til at modtage e-mails fra os – også samtykke til, at vi behandler data om dig i overensstemmelse med følgende retningslinier.  

Vores formål med at behandle data om dig er at: 

 • Sende dig målrettet og personlig markedsføring via e-mail i form af nyheder, forskningsresultater, invitationer til arrangementer samt tilbud om kompetence- og lederudvikling fra Aarhus BSS/Aarhus Universitet 

 • Udvikle vore nyhedsprodukter, arrangementer, kompetenceudviklingstilbud og øvrige forretningsmæssige tiltag til styrkelse af Aarhus BSS/Aarhus Universitets eksterne relationer

 • Udarbejde anonymiserede markedsanalyser, statistikker mv. til brug for Aarhus BSS/Aarhus Universitet.  

Kategorier af personoplysninger omfattet af dit samtykke 

Ved tilmelding til Nyt fra Aarhus BSS oplyser du os om dit navn, din aktuelle e-mailadresse samt din aktuelle beskæftigelse – stilling og virksomhed. 

Vi beder dig om at oplyse dine interesseområder, fordi det hjælper os med at gøre den information vi sender til dig så relevant som muligt. 

Er du alumne fra Aarhus BSS/Aarhus Universitet, og vælger du at tilmelde dig vores alumnenetværk, beder vi dig endvidere om at oplyse dit cpr-nummer for at vi entydigt kan  koble din tilmelding til dine basisoplysninger i det studieadministrative system.

Disse omfatter: 

 • cpr-nummer 

 • Køn  

 • Nationalitet 

 • Folkeregisteradresse 

 • Studienummer 

 • AUID 

 • Gennemført(e)/igangværende uddannelse(r) med oplysning om: uddannelsens navn, titel, start- og (evt.) sluttidspunkt, institut og fakultet 

Ved tilmelding til Aarhus Universitets alumnenetværk er angivelse af dit cpr-nummer obligatorisk, da oplysningerne i det studieadministrative system vedrørende din uddannelsesmæssige tilknytning til Aarhus BSS/Aarhus Universitet dokumenterer, at betingelsen for medlemskab er opfyldt. 

Behandlingsaktiviteter omfattet af dit samtykke 

Kommunikation med dig: 

Vi anvender dine personoplysninger til: 

 • at udvælge og sende dig e-mails med nyheder, forskningsresultater, invitationer til arrangementer samt tilbud om kompetence- og lederudvikling fra Aarhus BSS/Aarhus Universitet. 

Vi sender dig kun mails, som er omfattet af dit samtykke. Hvis du har tilmeldt dig et arrangement hos os, vil du dog, efter at arrangementet er afholdt, modtage en e-mail med praktisk information samt en tak-for-sidst-mail med eventuelle slides og billeder.

 • at udarbejde anonymiserede analyser og statistik, eksempelvis ud fra beskæftigelse og interesseområder, samt til at indhente feedback vedrørende vores aktiviteter og indsatser. 

Registrering af historik: 

Vi indsamler og registrerer følgende information vedrørende din løbende relation til os: 

 • den e-mail kommunikation du har modtaget fra os   

 • din interaktion med vore e-mails  - åbning og clicks (eksempelvis på ”læs mere”, links og lignende), herunder tidspunkt 

 • Din tilmelding til og deltagelse i vore arrangementer, kompetenceudviklingstilbud, projekter, programmer etc.   

 • Noter vedrørende kontakten med/relationen til dig, eks. vedrørende individuel e-mail korrespondance eller telefonsamtaler på dit initiativ, evt. indgåede aftaler etc.  

Behandling af data indsamlet via tracking cookies: 

Herudover behandler vi løbende data indsamlet via tracking af din interaktion med Aarhus BSS/Aarhus Universitet websites. Vi kan kombinere data fra din ip-adresse indsamlet via cookies med din e-mailadresse, og vi har derved mulighed for at lade din adfærd på vore websites indgå i relevansvurderingen, når vi udvælger information til dig. Dette forudsætter selvfølgelig, at du ikke har blokeret eller slettet cookies i forbindelse med brug af det pågældende website. Du kan læse AU’s cookiepolitik her: http://www.au.dk/om/profil/cookies/  

Relevansvurdering 

Udvælgelsen af den information vi sender til dig er baseret på oplysningerne om din beskæftigelse, dine interesseområder samt indsamlede data vedrørende din interaktion med Aarhus BSS/Aarhus Universitet samt vore websites.  

Adgang til dine personoplysninger 

Dine oplysninger vil kunne blive delt internt på universitetet, dog kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for at tjene et eller flere af de formål, som er beskrevet herover. Aarhus BSS/Aarhus Universitet udveksler under ingen omstændigheder dine personoplysninger med tredjepart uden din accept.  

Tilbagetrækning af samtykke  

Du kan til enhver tid ændre dine interesseområder, og dermed karakteren og omfanget af den information, som du modtager fra os, via link i bunden af de e-mails du får fra os. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til den heri beskrevne behandling af dine personlige oplysninger tilbage ved at afmelde dig Nyt fra Aarhus BSS. Det kan du gøre via link i bunden af de e-mails, vi sender til dig, eller ved at sende en mail til info.bss@au.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke har kun fremadrettet virkning og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til tilbagetrækningstidspunktet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi hurtigst muligt med at sende dig e-mails og i øvrigt med den heri beskrevne behandling af dine data.   

Tilbagetrækning af samtykke til at modtage Nyt fra Aarhus BSS omfatter ikke tilbagetrækning af din implicitte accept af cookies i forbindelse med besøg på Aarhus BSS/Aarhus Universitets websites. Se hvordan du sletter eller blokerer for cookies her:  http://www.au.dk/om/profil/cookies/  

Opbevaring og sletning af data 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da det afhænger af en individuel vurdering. Vi kan imidlertid oplyse følgende om de kriterier vi generelt lægger til grund ved fastlæggelsen af opbevaringstid. 

Så længe det samtykke, der ligger til grund for behandling, stadigvæk er aktivt, gemmer vi alle dine data. Hovedformålet er at sikre, at vi har overblik over din samlede historik, så vi kan levere så relevant og målrettet en ydelse som muligt samt give oplysninger om og dokumentation for tidligere kommunikation, deltagelse i arrangementer, kompetence-udviklingsforløb etc. 

Efter tilbagekaldelse af samtykke fortsætter vi under alle omstændigheder med at behandle de personoplysninger, som vi lovmæssigt er forpligtede til at opbevare og opdatere, dvs. navnlig oplysninger vedrørende alumner, studerende eller tidligere udvekslingsstuderende, som hidrører fra universitetets studieadministrative system. 

Herudover afhænger vurderingen navnlig af: 

 • Om du kun har modtaget nyhedsmails fra os eller har/har haft andre former for samspil med Aarhus BSS/Aarhus Universitet. I førstnævnte tilfælde vil udgangspunktet være umiddelbar sletning af oplysninger udover ovennævnte. 

 • samspillets natur, dvs. omfanget, karakteren og kontinuiteten af dine interaktioner med os. Jo flere relationer eller kontakter til os, jo større udvist interesse i vores nyhedsservice og øvrige tilbud, jo større aktivt engagement i vore initiativer, jo mere sandsynligt anser vi det for, at du vil blive aktiv igen på et senere tidspunkt. Dette vil tale for opbevaring i længere tid. 

 • din grundlæggende tilknytning til Aarhus Universitet. Er du alumne, tidligere medarbejder eller tidligere udvekslingsstuderende, lægger vi til grund, at din interesse i at bevare en kontinuerlig relation er større, end hvis du ikke har et sådant tilhørsforhold. 

 • Om du er tidligere medlem af eller aldrig har været medlem af vores alumnenetværk. I førstnævnte tilfælde anser vi din tilknytning for at være stærkere, hvilket taler for længere opbevaring. 

Beskyttelse af personoplysninger 

Aarhus BSS/ Aarhus Universitet tager sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt.   

Aarhus BSS/Aarhus Universitet tager forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod tyveri, misbrug, uautoriseret adgang etc. gennem anvendelse af de fornødne administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.  

Personoplysninger overføres altid via en sikker, krypteret forbindelse.   

Dataansvarlig 

Dataansvarlig er Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103.  

Læs mere om datasikkerhed samt om Aarhus Universitets oplysningspligt, dine rettigheder m.m. i Aarhus Universitets privatlivspolitik her: www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik  

Du har mulighed for at kontakte Aarhus Universitets databeskyttelsesrådgiver, hvis du som registreret har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren er Søren Broberg Nielsen, dpo@au.dk

Spørgsmål 

Herudover kan du altid kontakte os på info.bss@au.dk,hvis du har nogen spørgsmål vedrørende indholdet af disse retningslinjer eller vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.  

Fremtidige ændringer i disse retningslinier 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Ændringer vil afspejle sig i ændring af datoen øverst på denne side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom direkte i en e-mail fra os.