Viden, inspiration og mulighed for rekruttering

Halfdan Bock Andersen er HR Manager hos Mascot og medlem af Aarhus BSS HR Executives. Han har til daglig ansvaret for rekruttering og udvikling af Mascots medarbejdere i 15 europæiske lande og fortæller her om sin rolle som HR Manager. Medlemskabet af Aarhus BSS HR Executives giver Halfdan værdi på flere måder. Det faglige niveau er højt, han bliver inspireret og møder personer, der sidder med samme udfordringer som ham selv.


Hvorfor er du med i netværket?
Jeg får viden og inspiration med, som jeg ofte kan præsentere for mine kollegaer og afprøve med det samme. Derudover har adgangen til Aarhus BSS HR Executives været den direkte vej til et karrierepartnerskab, hvor vi også kan rekruttere studerende og nyuddannede fra Aarhus BSS. På den måde er dét, der startede med en invitation til et arrangement, over tid også blevet til en rekrutteringskanal for Mascot

Hvordan er Mascots HR-afdeling organiseret?
Jeg har direkte reference til Mascots CEO og er en del af ledergruppen. På hovedkontoret i Pårup har vi 2 ½ HR-medarbejdere som dækker alt i Europa, dvs. i alt 15 markeder. Vores produktion i henholdsvis Laos og Vietnam har deres egen administrative organisering og HR-funktion, som vi på grund af den geografiske og kulturelle afstand løbende sparrer med.

Hvad er Mascots største HR-udfordring lige nu?
Den største udfordring er rekruttering. I Danmark er Mascot et kendt brand, og vi får mange ansøgere. Samtidig arbejder vi også på at øge vores kendskab og tiltrække de bedste ansøgere ved f.eks. at være karrierepartner på Aarhus BSS.

Rekruttering i udlandet er en anden sag. Jo mindre kendte vi er i et bestemt marked, desto mere krudt skal vi bruge på at tiltrække de rigtige kandidater. Det kommer bl.a. til udtryk, når vi rekrutterer sælgere, hvor vi ofte har behov for ekstern hjælp til rekrutteringen.

Hvordan sikrer du dig, at HR bliver løftet til et strategisk niveau hos Mascot?
Min organisatoriske placering og tætte samarbejde med direktionen om bl.a. strategiarbejde gør, at HR også løftes op i helikopterperspektiv. På den måde får vi skabt sammenhæng mellem HR-driftsopgaver og det strategiske perspektiv i forhold til at designe en organisation, der sikrer, at vi når vores langsigtede mål.

Hvad er dit bedste råd til en nyudnævnt HR-chef?
Sæt dig ind i forretningen, og få fra start topledelsens opmærksomhed. Det gør du bl.a. ved at lære forretningssproget og finde ud af, hvordan du kobler HR-indsatser til virksomhedens strategiske mål, så det er synligt, hvordan HR understøtter forretningen. En efteruddannelse med fokus på forretning og strategi kan være fordelagtig. Det kan være enkeltfag, kurser eller MBA. Jeg har selv haft glæde af at læse HD ved siden af jobbet.