Et stærkt fundament til HR-arbejdet

Nye tendenser. Faglig dybde. Erfarne HR-folk fra andre brancher at snakke med. Lotte Østergaard Hougaard, Leder af HR Support og Udvikling hos Sparekassen Kronjylland, deltager så ofte hun kan i arrangementer i netværket Aarhus BSS HR Executives.

”Den forskningsmæssige dybde er ligeså vigtig som de gode praktiske eksempler. Derfor giver det mening for mig at være med i netværket og deltage i arrangementerne på Aarhus BSS”. Sådan siger Lotte Østergaard Hougaard, når hun bliver spurgt ind til, hvad der adskiller HR-netværket på Aarhus BSS fra mange andre netværk, hun kender. Hun uddyber: 

”De praktiske eksempler er dem, du kan spejle dit arbejde og din arbejdsplads i. Og forskningen giver en rygrad - noget perspektiv og teori, der kan sige noget om, hvorfor en konkret løsning virker i den enkelte organisation. Og hvorfor løsningen måske ikke virker andre steder, siger hun”.

Derfor giver arrangementerne i netværket ofte stof til eftertanke for Lotte Østergaard Hougaard, der til daglig har ansvaret for HR-support inden for blandt andet medarbejdernes kontrakter, løn og pension i Sparekassen Kronjylland, ligesom hun også leder bankens udviklingsprojekter inden for HR.  

Skæve input
Lotte Østergaard Hougaard fremhæver også, at arrangementerne i Aarhus BSS HR Executives er kendetegnet ved, at man ikke har berøringsangst i forhold til at finde praktiske cases, der ikke nødvendigvis har det store teoretiske fundament.

”Jeg oplever, at Aarhus BSS er gode til også at tage virksomheder ind, der er lykkedes med projekter blot ved at prøve noget af. Og som ikke nødvendigvis har studeret alle teorier og forskningsresultater på forhånd. Det giver en god modvægt til den gennemarbejdede forskning, som vi også får præsenteret. Jeg går ofte fra Aarhus BSS med forskellige former for viden og inspiration, som jeg glæder mig til at arbejde videre med”.

Uformelt netværk
Netværket giver også mulighed for at møde HR-medarbejdere fra andre brancher og selvom netværksmulighederne ikke er den primære årsag til, at Lotte Østergaard Hougaard deltager, er småsnakken med fagfæller relevant:

”Jeg møder erfarne fagfolk, ligesom både små og store virksomheder er repræsenteret. Det gør erfaringsudvekslingen bredspektret og værdifuld for mig og for min arbejdsplads, siger hun”.