Du er her: Aarhus BSS Insights Forældres deltagelse er afgørende for børns læsning

Forældres deltagelse er afgørende for børns læsningForældres deltagelse er afgørende for børns læsning

Der er store læringsmæssige gevinster ved at inddrage forældrene i børns læsning. Det viser forskningsprojektet READ, der er udført i samarbejde mellem Aarhus BSS, Aarhus Kommune og VIA University College.  

11.10.2016

Foto: Johnny McClung/Unsplash.com

Effekten af at involvere forældrene svarer til to voksne i klassen eller fire timers ekstra danskundervisning om ugen i 4 måneder i 4. klasse. Især elever med forældre, der opfatter deres børns evner til at læse som fastlåste, har vist stor fremgang. Også børn med en anden etnicitet end dansk har profiteret af indsatsen.

Projektet READ har omfattet cirka 1500 aarhusianske elever i 2. og 3. klasse og har haft til formål at få børn og forældre til at læse mere sammen i hjemmet. Eleverne har ad to omgange fået udleveret bøger til selvlæsning, mens forældrene har fået konkret vejledning til bedst muligt at støtte og hjælpe deres børn til at læse og forstå teksterne. I vejledningen af forældrene er der lagt vægt på, at forældrene ikke fokuserer på resultatet – hvor korrekt børnene læser – men snarere opmuntrer og roser børnene for deres indsats. 

Resultaterne viser, at eleverne efter to måneder havde haft, hvad der svarer til fire måneders fremgang i læseevner.

Især børn med forældre præget af et ”fixed mindset” har vist gode resultater. ”Fixed mindset” beskriver de forældre, som har en tendens til at opfatte deres børns evner til at læse som fastlåste og meget svære at ændre, selvom man øver sig. Børn med anden etnisk baggrund end dansk har profiteret lige så meget af projektet som børn med dansk baggrund, hvilket i sig selv er en succes, fremhæver professor Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus BSS, der sammen med professor Helena Skyt Nielsen står bag forskningsprojektet.

"Resultaterne fra READ er meget lovende, særligt når effekten vurderes i forhold til prisen for indsatsen. For børn med anden etnicitet har forældrenes indsats og engagement mere positiv effekt end både ekstra undervisningstimer eller to-lærerordning. Det samme gør sig gældende for elever, der har forældre med et 'fixed mindset'"  

Simon Calmar Andersen - Professor 

 

Forældre er vigtige samarbejdspartnere

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, glæder sig over de gode resultater.

"Resultaterne af READ er bemærkelsesværdige og understreger, at forældrene spiller en afgørende rolle ikke blot for børnenes trivsel, men også når det gælder faglig formåen. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi skal være bedre til at inddrage forældrene som en ressource. Som READ viser, kan vi gøre en stor forskel ved i højere grad at involvere og samarbejde med alle forældre. Også de forældre, som vi ikke umiddelbart vurderer har flest ressourcer,” siger Bünyamin Simsek.

Ellen Trane Nørby, minister for Børn, Undervisning og Ligestilling har med interesse fulgt det aarhusianske projekt.

"READ er et vigtigt projekt. Der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem skole og hjem med forholdsvis simple greb, som at inddrage forældrene i børns læsning. Det er især interessant, at de elever hvor forældrene ser børnenes læseevner som fastlåste, virkelig rykker. Det understreger, at vi skal aktivere forældrene og styrke dialogen mellem skole og hjem. Når skole og hjem står skulder ved skulder for børns læring, gør det en forskel,” siger Ellen Trane Nørby.

 

Yderligere oplysninger:

Simon Calmar Andersen, mobil: 6166 6501
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, mobil: 2194 7257 

 

 

FAKTA

Link til videnskabelig artikel: "Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s skills"

Forskningsprojektet READ er et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus BSS, Børn og Unge i Aarhus Kommune og VIA University College.

Projektet har haft til formål at undersøge, hvorvidt en relativ enkel indsats kan højne forældrenes engagement og samproduktion med skolen med fokus på udviklingen af barnets faglige kompetencer inden for læsning og matematik.

29 aarhusianske folkeskoler har deltaget med 2. og/eller 3. klasse; halvdelen af de i alt 133 klasser er ved lodtrækning udpeget til indsatsgruppe og halvdelen til sammenligningsgruppe. I alt har cirka 1500 elever deltaget i projektet. Udover at eleverne har fået udleveret bøger til selvlæsning og forældrene er blevet vejledt i at hjælpe deres barn til at læse og forstå teksterne, er der lavet en film som inspiration til, hvordan forældrene kan læse med deres barn. Filmen er oversat til fem sprog, mens bøger og forældrevejledning foreligger på 10 sprog.

Nedenfor i den første figur er effekterne af READ illustreret ved at omregne antal måneders fremgang i læsning. 
I den anden figur ses, at READ havde størst effekt for de forældre, der, inden forsøget gik i gang, havde et ”fixed mindset”.