Lederkonference | Tirsdag den 23. januar 2024

Changes, Challenges & Choices
in the world of tomorrow

Hvordan navigerer virksomheder, organisationer og beslutningstagere, når kompasnålen svinger og strategien fra i går allerede er utilstrækkelig til at imødekomme morgendagens udfordringer? Rummer forandringerne i virkeligheden potentiale for innovation, indsigt og vækst? Og hvilke ideer og principper præger ledere og organisationer, der som fyrtårne formår at skabe fremdrift, nytænkning og overskud midt i en økonomisk, social og geopolitisk brydningstid?

Konferencens keynotes

Nabanita Gupta 
Professor
Aarhus BSS

Karen Frøsig 
Adm. direktør
Sydbank

Svend-Erik Skaaning 
Professor
Aarhus BSS

Jeppe Tranholm-Mikkelsen 
Departementschef
Udenrigsministeriet

Lotte Bøgh Andersen 
Professor
Aarhus BSS

Peder Tuborgh 
CEO
ArlaProgram

Moderator

Mette Walsted Vestergaard

Journalist
Professionel moderator, ordstyrer, vært og konferencier.

  7.45

Ankomst, registrering og networking

Du kan indskrive dig mellem 07.45 og 09.00.
Der er morgenkaffe og let morgenmad med god mulighed for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.9.00

Velkomst

Thomas Pallesen,
dekan, Aarhus BSS9.10
Keynote

    

Topchefens strategi i et turbulent marked

Peder Tuborgh
CEO, Arla

  

Læs mere

Hvordan navigerer en milliardkoncern i et marked præget af høj volatilitet, store prisudsving på energi, råvarer, fragtpriser og generel usikkerhed? Peder Tuborgh giver os – med afsæt i Arlas Future2026 strategi – et unikt indblik i udfordringerne, mulighederne og beslutningsprocesserne i et af verdens største mejerier.9.50

Keynote

     

Ledelse, strategi og fremtidens bank

Karen Frøsig
Adm. direktør, Sydbank

  

Læs mere

Det danske bankmarked er under konstant forandring – øget regulering og en hastig digitalisering har været blandt drivkræfterne de senere år. Det har stillet store krav til toplederne i finanssektoren. Forandringens vinde ser ikke ud til at løje af, hvorfor behovet for udvikling og fortsat tilpasning vil fortsætte. Karen Frøsig, der er adm. direktør i Sydbank, giver sit syn på fremtidens bank, strategi og ledelse.10.30

Kaffe og networking

Nyd en kop kaffe og benyt dig af de gode muligheder for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.11.00

Keynote

     

Ineffektivitet og forfald? Demokratiets tilstand i en krisetid

Svend-Erik Skaaning
Professor, Institut for Statskundskab 

  

Læs mere

Er demokratiets dage talte? Er diktaturer bedre til at sikre orden, vækst og bæredygtighed? Valget af Trump, Brexit, Corona, demokratisk tilbagegang i Indien, økonomisk fremgang i Kina, Putins invasion af Ukraine og de sociale mediers dominans er nogle af de markante begivenheder og udviklingstendenser, som ofte fremhæves i den offentlige debat for at understrege demokratiets sørgelige forfatning. Baseret på den nyeste komparative forskning vil præsentationen underbygge, at svaret på begge spørgsmål er: Nej, men …11.50

Keynote

    

Dansk udenrigspolitik i en ny geopolitisk virkelighed

Jeppe Tranholm-Mikkelsen
Departementschef, Udenrigsministeriet

  

Læs mere

Ruslands invasion af Ukraine har indvarslet en ny og skærpet udenrigs- og sikkerhedspolitisk virkelighed. Krigen udgør ikke blot en åbenlys trussel mod hele Europas sikkerhed, men har sat pres på den globale handel og forstærket eksisterende udfordringer på områder som økonomisk sikkerhed, energiuafhængighed og fødevareforsyning. Samtidig forskydes de globale magtforhold, hvilket skaber behov for en fundamental reorientering af Vestens tilgang til partnerskaber med blandt andet det globale syd. Regeringen har fremlagt en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, som udstikker pejlemærkerne for Danmarks tilgang i denne nye kontekst. Hvilke perspektiver tegner der sig på den baggrund for Danmarks engagement i verden og for dansk diplomati de kommende år?12.30

Frokost13.20 - 3 SPOR

Vælg ét spor

SPOR 1

13.20

Transforming Business Dynamics: Harnessing the Power of Generative AI

Franziska Günzel-Jensen,
professor, Institut for Virksomhedsledelse 

Læs mere

Interested in unlocking the potential of Generative AI for your business? Let’s explore the transformative impact of Generative AI on productivity, innovation, and strategic development. With captivating research findings and forward-thinking ideas, this talk will provide you with first insights into the rich prospects and potential hurdles of this digital landscape. Equip your organization with the knowledge to thrive and lead in this dynamic AI-powered era.13.55

Leveraging digital technologies to create new business opportunities

Mirko Presser,
lektor, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 

Læs mere

In the rapidly evolving landscape of digital business development, numerous opportunities and challenges arise, with cybersecurity and Free Open Source Software (FOSS) at the forefront. This talk aims to provide insights into common cybersecurity threats and the significance of FOSS for organizations, and take a glimpse into the future of digital development.

SPOR 2

13.20

Er ledelse kollektiv
i fremtidens innovation?

Thomas Faurholt Jønsson,
lektor, Phd, Psykologisk Institut

Læs mere

Tidens brydninger kræver nytænkninger og hurtig omstilling. Det udfordrer ikke kun organisationspraksis, men også selve forståelsen af hvad ledelse er. Her stiller vi skarpt på, hvorfor kollektiv ledelse ikke er et oxymoron, og hvordan denne ledelsesform endda styrker innovativ adfærd og succesfuld omstilling.13.55

Organisationsdesign: Udnyt virksomhedens
fulde potentiale

Dorthe Døjbak Håkonsson,
professor, Institut for Virksomhedsledelse 

Læs mere

De principper, vi organiserer os efter, blev udviklet i en verden, der var betydeligt mere statisk end i dag. Ledelse anno 2023 kræver innovation og nytænkning. Dette oplæg vil diskutere, hvordan danske virksomheder gennem organisationsdesign kan arbejde mere målrettet med at udnytte medarbejderes viden bedst muligt 

SPOR 3

13.20

Når markedsudviklingen udfordrer konkurrenceretten: Kend din risiko og retning

Pernille Wegener Jessen,
professor, Juridisk Institut

Læs mere

Digitale platforme, platformsarbejde, prisalgoritmer og ”dobbeltroller” er blot nogle af de nyere tendenser, der udfordrer spillereglerne, når der konkurreres om kunder og markedsandele på danske og internationale markeder. Lyt med når professor i jura og tidligere medlem af Konkurrencerådet Pernille Wegener Jessen forklarer, hvordan markedsudviklingen stiller krav til anvendelsen af konkurrenceretten hos danske virksomheder. Og hvad du som leder skal være opmærksom på i både din egen virksomhed og hos konkurrenterne.13.55

Fremtidens pensionssystem
– en ny virkelighed

Malene Kallestrup-Lamb,
lektor, Institut for Økonomi 

Læs mere

Længere levetid er på den ene side positivt, da det giver flere mennesker mulighed for at nyde et langt liv. På den anden side medfører det også øgede samfundsmæssige omkostninger. Oplægget stiller skarpt på det danske pensionssystem – både den offentlige og den private del – og de ændringer, som systemet står overfor. Begge instanser har udstedt kontrakter, der garanterer individer en livslang indkomststrøm uanset, hvor længe vi lever. Disse ændrede vilkår kræver derfor en omfattende revision og tilpasning af pensionsordningerne, og hvordan skal organisationer og virksomheder forholde sig til den nye virkelighed? 14.30

Kaffe og networking

Nyd en kop kaffe og benyt dig af de gode muligheder for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.14.55

Keynote

    

Ledelse i en brydningstid

Lotte Bøgh Andersen
Professor, Institut for Statskundskab

  

Læs mere

At lede i en økonomisk, social og geopolitisk brydningstid kræver endnu tydeligere meningsskabelse, hvis ledere og medarbejdere fortsat skal lykkes med at skabe værdi for virksomheden og samfundet. Oplægget gør det tydeligt, hvordan man kan lykkes med ledelse, når konteksten er usikker og uforudsigelig. 15.30

Keynote

     

De makroøkonomiske prognoser og fremtidens arbejdsmarked

Nabanita Gupta
Professor, Institut for Økonomi

  

Læs mere

I kølvandet på pandemien står dansk økonomi og de offentlige finanser forholdsvis stærkt, men der hersker stadig usikkerhed om krigens fortsatte indvirkning, om inflationen vil sætte sig i løndannelsen, og om de stigende renter vil bremse aktiviteten. Oplægget vil også komme ind på fremtidens arbejdsmarked og behovet for større arbejdsudbud grundet det aldrende samfund samt de nødvendige omstillinger, som en verden i hastig forandring vil kræve.16.10

Officielt program slut16.15 -17.10

NetværkUdtalelser

Laura Jensen
Konsulent
Venzo

Marianne Ehlers
Medlemschef
Krifa

Jens Clausen
Sektionschef
Patent- og Varemærkestyrelsen

Ved sidste lederkonference svarede 98 % af deltagerne, at de gik hjem med ny faglig viden.

Ved sidste lederkonference svarede 82 % af deltagerne, at de havde fået forskningsbaseret viden, de kunne omsætte til praksis i deres hverdag.
Tid og sted

Fuglesangs Allé 4
S-bygningen (2610)
Nedre og øvre multisalKontakt

Har du spørgsmål eller ønsker betaling via faktura eller EAN, så kontakt os på:

Business Partner
Thomas Rygaard

Mail: try@au.dk 
Tlf.: 40282526


Aarhus BSS' logo