MBA-årsmøde 2024

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Praktiske informationer


Dato: 

Tirsdag d. 1. oktober 2024

Tid:
08.30 - 16.00

Sted:
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. Bygning 2610 (S), øvre multirum

Sprog:
Dansk

Pris:
Gratis

Kontaktperson: 
Thomas Rygaard

Aarhus BSS byder atter MBA-alumner velkommen tilbage på MBA ved årsmødet d. 1. oktober 2024

I bedste MBA-stil byder årsmødet på to masterclasses, hvor vi for det første undersøger performance og læring og ser på, hvordan nøgletal kan supportere organisationen og for det andet fortæller om Industri 5.0, der kræver en ny tilgang til ledelse. Vi lader os desuden inspirere af to alumner, som hver især tager os med på deres inspirerende karriererejse og personlige ledelsesudvikling med afsæt i MBA-uddannelsen.

Årsmødet afsluttes med kåring af ”Årets MBA-alumne”. Prisen uddeles hvert år af studienævnet til en MBA-alumne, der har udmærket sig ekstraordinært.

Vi glæder os endnu engang til at byde jer velkommen til en inspirerende dag med fokus på viden, værdiskabelse og netværk.
  

Praktiske informationer


Dato: 

Tirsdag d. 1. oktober 2024

Tid:
08.30-16.00

Sted:
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V. Bygning 2610 (S), øvre multirum

Sprog:
Dansk

Pris:
Gratis

Kontaktperson: 
Thomas Rygaard


Program08.30-09.00: Ankomst og netværk

Der serveres morgenkaffe og let morgenmad med mulighed for at netværke med de andre deltagere. 


09.00-09.05: Velkomst (inkl. præsentation ved bordene)


Læs om brug af nøgletal – hvad sker der med performance, læring og stress

Brug af nøgletal (KPI) er en del af hverdagen i danske og internationale organisationer, og i denne masterclass vil vi dykke ned i, hvordan læring, lederrollen og nøgletal kan bruges samtidig til at skabe komplementære effekter på performance og læring. Herunder vil vi også vise, at nøgletal ikke kun skal ses som en spændetrøje, men faktisk kan supportere organisationen. Det vil involvere psykologisk tryghed, problemløsningsredskaber etc. Derudover vil vi dykke ned i de negative effekter som for eksempel psykologisk stress, der kan opstå som følge af løbende forbedringer, business partnering, finansiel stress i virksomheden og ændrede tilgange til økonomistyring (for eksempel budgettering).  Så alt i alt vil det handle om nøgletal, styring, performance, læring og stress.  

Thomas Borup Kristensen har en ph.d. i økonomistyring fra Center for Industriel Produktion, AAU. I dag er Thomas professor i økonomistyring på AU og er leder af Cand Merc MAC-uddannelsen (økonomistyring) og underviser også på halvdelen af faget ”Finansiering” på MBA samt vejleder hovedopgaver. Han forsker i økonomistyring i lean-virksomheder, brug af KPI´er til læring og performance, den værdiskabende økonomifunktion, omkostningsmodeller  og registerforskning i finansiel- og psykologisk stress, hvor der er samarbejde med Harvard, Stanford etc. Thomas har tidligere været professor på AAU og Head of staff. Desuden ejer Thomas en investeringsvirksomhed inden for energibranchen og er næstformand i en elite-fodboldklub. I sin forskning har Thomas arbejdet sammen med bl.a. Vestas, ECCO, Linak, Salling Group, Velux og LEGO etc.  

09.25-10.35: MASTERCLASS: Om brug af nøgletal – hvad sker der med performance, læring og stress


Thomas Kristensen, professor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Brug af nøgletal (KPI) er en del af hverdagen i danske og internationale organisationer, og i denne masterclass dykker jeg ned i, hvordan læring, lederrollen og nøgletal kan bruges samtidig til at skabe komplementære effekter på performance og læring. Herunder vil jeg også vise, at nøgletal ikke kun skal ses som en spændetrøje, men faktisk kan supportere organisationen. Det vil involvere psykologisk tryghed, problemløsningsredskaber etc. Derudover bliver fokus på de negative effekter som for eksempel psykologisk stress, der kan følge af løbende forbedringer, business partnering, finansielt stress i virksomheden og ændrede tilgange til økonomistyring (for eksempel budgettering).  Så alt i alt vil det handle om nøgletal, styring, performance, læring og stress.  

Læs mere

Thomas Borup Kristensen har en ph.d. i økonomistyring fra Center for Industriel Produktion, AAU. I dag er Thomas professor i økonomistyring på AU og er leder af Cand. Merc. MAC-uddannelsen (økonomistyring) og underviser i halvdelen af faget ”Finansiering” på MBA samt vejleder hovedopgaver. Han forsker i økonomistyring i lean-virksomheder, brug af KPI´er til læring og performance, den værdiskabende økonomifunktion, omkostningsmodeller  og registerforskning i finansiel- og psykologisk stress, hvor der er samarbejde med Harvard, Stanford etc. Thomas har tidligere været professor på AAU og Head of staff. Desuden ejer Thomas en investeringsvirksomhed i energibranchen og er næstformand i en elite-fodboldklub. I sin forskning har Thomas arbejdet sammen med bl.a. Vestas, ECCO, Linak, Salling Group, Velux og LEGO etc.  


10.35-10.50: Pause


10.50-11.20: Alumne-oplæg: Kirsten Marie Risbjerg


Kirsten Marie Risbjerg, virksomhedsrådgiver, Agrovi, alumne fra Aarhus Universitet. 

Den 5. januar 2023 trådte EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, CSRD i kraft. Direktivet omfatter store virksomheder og børsnoterede SMV’er, men rapportering for hele værdikæden giver en afsmittende effekt på langt flere virksomheder.  

Den virkelige værdi i at arbejde med ESG ligger ikke i at tilfredsstille ønsker, forventninger eller krav hos samarbejdspartnere. Værdien ligger i at forholde sig aktivt til muligheder og udfordringer relateret til bæredygtig udvikling ved at bruge ESG-rapporten som et ledelsesredskab. 

I mit oplæg vil jeg komme ind på, hvordan ESG spiller sammen med virksomhedens strategi og understøtter værdiskabelsen samtidig med, at virksomheden tager samfundsansvar gennem aktivt ESG-arbejde 

Læs mere

Kirsten Marie Risbjerg er virksomhedsrådgiver i Agrovi, som rådgiver landbrug og andre virksomheder med særligt fokus på bæredygtig arealanvendelse. Agrovi rådgiver bl.a. om regenerative dyrkningsmetoder, fremme af biodiversitet og ESG-rapportering. 

Hun har tidligere arbejdet i SEGES Innovation, Strategi & Vækst som projektleder og som medlem af SEGES Innovations ESG-team, hvor hun var nøglespiller i udvikling og afholdelse af flere kurser om klima, bæredygtighed og ESG-rapportering for rådgivere i DLBR (Dansk LandBrugsRådgivning). 

Hun har opnået en solid finansiel baggrund og erfaring med governance gennem arbejde i to pengeinstitutters erhvervsafdelinger i en længere årrække. 

Hun er uddannet forstkandidat/ Cand.Silv fra Københavns Universitet LIFE og afsluttede sin MBA fra Aarhus BSS i 2011.   


11.20-11.50: Alumne-oplæg: Christian Bak Plewa Andersen


Christian Bak Plewa Andersen, afdelingschef for Cybersikkerhedsafdelingen,
Forsvarets Koncern IT 

I dagens digitale æra er cybertrusler en alvorlig bekymring for mange. Virksomheder over hele verden udfordres dagligt af sofistikerede cyberangreb, der kan kompromittere følsomme data og føre til enorme omkostninger og tab af omdømme. For effektivt at imødegå disse trusler er det essentielt for virksomheder at udvikle robuste cybersikkerhedsstrategier. Det inkluderer implementering af avanceret sikkerhedsteknologi, uddannelse af virksomhedens medarbejdere samt etablering af effektive processer. Det kræver, at man har et effektivt beredskab, når cyberangrebet rammer, så angrebet kan håndteres med et minimum af konsekvenser. Et højt cybersikkerhedsniveau er en forudsætning for, at man kan opretholde sin konkurrenceevne og bevare tilliden til sine kunder og samarbejdspartnere.  


11.50-12.45: Frokost


12.45-14.00: MASTERCLASS: Lederudsigten for i5.0 – human-AI co-working


Lektor og studieleder Kristina Risom Jespersen og lektor Surabhi Verma

Samlet set kræver Industri 5.0 en ny tilgang til ledelse, der integrerer teknologi med fokus på medarbejderes trivsel og virksomheders evne til at tilpasse sig. Ansvarlig brug af AI spiller en central rolle i denne transformation ved at minimere teknostress og forbedre arbejdspladsens performance. Industri 5.0 repræsenterer den næste fase af industriel udvikling, der fokuserer på dyb integration af avancerede teknologier med mennesker på arbejdspladsen. Som ledere er det vigtigt at forstå og håndtere denne transformation. Industri 5.0 åbner også døren for spændende muligheder. Ledere kan optimere processer, forbedre produktiviteten og skabe mere tilfredse medarbejdere ved at anvende teknologi på innovative måder. Det kræver evnen til at navigere i komplekse organisationsstrukturer og skabe en inkluderende kultur. Ansvarlig brug af AI (kunstig intelligens) er afgørende for at minimere tekno-stress og forbedre resultaterne. Ledere spiller en afgørende rolle i at fremme en sund arbejdskultur og støtte medarbejderne gennem forandringer. Den første del af denne masterclass belyser i5.0 i et ledelsesperspektiv. Del 2 adresserer tekno-stress og performance ved ansvarlig AI. 

Læs mere

Kristina Risom Jespersen er forsker i krydsfeltet mellem digitale teknologier, virksomhedsbeslutninger, viden og innovation. Hendes forskning er publiceret i tidsskrifter inden for open innovation, decision support, evidensbaseret ledelse og business intelligence. Endvidere er hun MBA studieleder og Business Ambassador på Institut for Økonomi. 

Surabhi Verma is an associate professor at the Department of Economics and Business Economics, Aarhus University. Her research area covers the adoption and implementation of emerging technologies like AI, big data, and metaverse. In recent years, Surabhi has conducted several evidence-based research projects dealing with human-AI collaboration, hybrid work environment, responsible AI, enterprise bots, Generative AI, and ChatGPT legitimacy in organizations. 


14.00-14.20: Pause og kage


14.20-14.30: Kåring af årets MBA-alumne


14.30-15.00: Oplæg fra årets alumne


15.00: Tak for i dag – vi ses næste gang


15.00-16.00: Vin, snacks og netværk

Der tages forbehold for ændringer i programmet.