Jura, Modul 1

Et niveau højere

Hvilke nyheder, forskningsresultater, invitationer og information om kompetenceudvikling vil du have leveret i din mailboks?

NB: Bemærk venligst, at Modul 1 og Modul 2 ikke længere udbydes, da jura som deltidsuddannelse er under udfasning. Der optages derfor ikke nye studerende på modulerne. Er du i gangværende studerende, kan du orientere dig via Studieportalen.

Udfasning

Der optages ikke længere nye studerende på modul 1 på bacheloruddannelsen i jura tilrettelagt på deltid, da uddannelsen er under udfasning.

Hvis den studerende ikke tilmelder sig fagene, som indgår i det relevante modul, i takt med at disse udbydes, kan universitetet ikke garantere, at uddannelsen kan færdiggøres efter den studieordning, som den studerende oprindeligt er indskrevet på.

Ifølge universitetets regler har du ret til at aflægge eksamen i 2 år efter, at undervisningen er afsluttet i det enkelte fag i modulet.

Fag på Modul I

Studieordning

 

Juridisk Studienævn har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver på bacheloruddannelsen i jura på deltid.
For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for 
bacheloruddannelse i jura 2018
.
For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.