Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Opbygning af bestyrelsesuddannelsen i digital omstilling 


Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af online onboarding og 4 internatdage (2x2 dage) samt en online opfølgning.  
De første to dage afholdes på DTU i Kgs. Lyngby og de sidste to på Comwell Kellers, Børkop. 
Det forventes, at du forbereder dig til de enkelte internater.

Læs mere om dine undervisere på uddannelsen


On-boarding

Inden internaterne får du en online onboarding, som forbereder dig til uddannelsen og sikrer, at du får det fulde udbytte heraf. Onboarding består bl.a. af inspirationsmateriale, en spørgeramme til kortlægning af din virksomheds specifikke digitale interesseområder og udfordringer samt adgang til en digital parathedstest for SMV-bestyrelser. På baggrund af besvarelsen modtager du en mini-rapport inkl. en oversigt (spiderdiagram) over bestyrelsens digitale parathed. Herudover får du gratis adgang til et digitalt modenhedsværktøj ”DMAT Digital Maturity Assessment Tools”, som er testet på 900+ virksomheder globalt. På baggrund af  besvarelsen modtager du en personlig mini-rapport inkl. en oversigt (spiderdiagram) over virksomhedens digitale modenhed på seks dimensioner. Denne viden kan bruges aktivt i kortlægning af virksomhedens digitale strategi og i arbejdet med at udvikle virksomheden digitalt. 


1. internat

Modul 1 – Digital strategi og bestyrelsens rolle

Afholdes den 16. november 2023 fra 9.30 til 21.00 hos DTU/Lyngby

 • Bestyrelsens rolle i arbejdet med digitalisering
 • De digitale trends og hvordan de påvirker danske SMV’er 
 • Ledelse af partnerskaber og smarbejde med startups og talenter  
 • Tech startup dag og møde med  40 tech startups og 200 excecutives: eksperter, investorer, bestyrelsesmedlemmer, metorer og rådgivere på DTU SkylabVIP- arrangment, hvor du vil netværke med håndplukkede excecutives
 • Middag og netværk på DTU

Modul 2 - Digitale markedsmuligheder og samarbejder

Afholdes den 17. november 2023 fra klokken 8.00 til 16.00 hos DTU

 • Digitale markedsmuligheder 2,5 timer inkl. workshop
 • Digitalisering af strategi og forretning 
 • Innovation og effektivisering igennem digitale teknologier
 • Open AI (Chat GPT) – trussel eller unik mulighed


Hjemmearbejde

Inden modul 3 og 4 har du mulighed for at arbejde videre med oplæg til en digital strategi hjemme i virksomheden sammen med resten af bestyrelsen og ledergruppen. Til denne proces følger en guideline, som sikrer, at du og bestyrelsen sammen får drøftet de strategiske implikationer, muligheder og barrierer for den digitale strategi.


2. internat

Modul 3: Digital ledelse, organisation og kommunikation

Afholdes den 3. januar 2024 fra klokken 9.30 til 21.00 hos Comwell Kellers Park 

 • Paradoxledelse – ledelse i en tid med radikale digitale forandringer og muligheder 
 • Ledelse af digitalisering og digital transformation 
 • Digitalisering af organisationen, strukturer og processer – praksis og barrierer 
 • Customer journey som værdiskaber

Modul 4 – Digital innovation & digitale projekter

Afholdes den 4. januar 2024 fra klokken 8.00 til 16.00 hos Comwell Kellers Park 

 • Digitale projekter – fra idé til implementering 
 • Hvordan tester du nye digitale ideer (prototypetest) 
 • Digitalisering af værdikæden


Opfølgning

Efter endt forløb tilbyder vi en opfølgningssession (virtuel) for at sikre, at du kommer godt og rigtigt i gang med de dialoger, strategiske overvejelser og planer, som skal igangsættes i samarbejde med resten af bestyrelsen og ledelsen. 

Før denne opfølgningssession modtager du en kort spørgeguide, som du kan bruge til at gøre status, stille kritiske spørgsmål og til kortlægning af eventuelle barrierer og løsningsmuligheder i arbejdet med digitalisering. Opfølgningssessionen aftales individuelt, så den placeres, når det giver mest mening i forhold til digitaliseringsprocessen i den enkelte virksomhed.


Option: Digital board advisor on demand

Du vil som deltager i forløbet kunne tilvælge at få sparring og rådgiving med en digital ekspert fra DTU eller AU’s ” Digital board advisor on demand ”. Rådgivningen vil være hos en af AU og DTU's kurraterede eksperter – du kan se dem her (oversigten bliver løbende opdateret).