Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Udbytte af bestyrelsesuddannelsen i digital omstilling - med fokus på SMVer


Gode grunde til at tage uddannelsen

_______________


Efter endt uddannelse vil du:

  • Være rustet til at arbejde strategisk med digitalisering og digital forretningsudvikling, så virksomheden kan fremtidssikre sin forretning og opnå nye konkurrencemæssige fordele og vækstmuligheder. 
  • Vide, hvordan forskellige typer af SMV’er påvirkes af den digitale udvikling og have tilstrækkelig viden om nye digitale teknologier til at arbejde strategisk med, hvordan virksomheden bedst kan udnytte ny digital teknologi til effektivisering og til udvikling af nye forretningsmuligheder. 
  • Have fået de nødvendige konkrete redskaber til sammen med direktionen at analysere, hvilke og hvor digitale projekter kan skabe størst værdi, således at ressourcerne i virksomheden anvendes bedst muligt. 
  • Have viden om, hvad der skal til, for at strategien kan eksekveres i praksis, f.eks. hvilke krav det stiller til organisationens struktur, kompetencer, samarbejdspartnere etc.
  • Have fået konkrete redskaber til arbejdet med organisationens digitale modenhed. 
     

Vedligehold din viden

_______________

Som deltager eller tidligere deltager på uddannelsen tilbyder vi dig at deltage i tre til fire gratis brush-ups om året. På den måde kan du vedligeholde dit netværk og fortsat få din rygsæk fyldt med den nyeste viden om bestyrelsesarbejde. Du inviteres desuden til en årlig bestyrelseskonference (mod betaling).