Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Profil og målgruppe for bestyrelsesuddannelsen i digital omstilling


Den eksponentielle udvikling af digitale teknologier, såsom ERP-systemer, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens (AI), robotteknologi og digitale platforme ændrer den strategiske kontekst, som SMVer agerer i. Et manglende eller for svagt digitalt fokus kan derfor blive kostbart for virksomheden, fordi den på den ene side går glip af de mange forretningsmuligheder, som digitalisering åbner op for, og på den anden side risikerer at minimere virksomhedens konkurrenceevne. 
 


Digitalisering er i dag afgørende for, at virksomheden kan opfylde de stigende krav til grøn omstilling, f.eks. ift. CO2-regnskaber, hvor data er en nødvendighed. Hastigheden på udviklingen af digital teknologi medfører behov for processer, der sikrer, at virksomheder løbende forholder sig til muligheder og trusler fra ny digital teknologi. Dermed er det ikke længere et spørgsmål om implementering af enkelte digitale tiltag men om, hvordan digitalisering kan understøtte den eksisterende strategi eller skabe nye forretningsmuligheder, som medfører, at virksomhedens strategi ændres.  

Bestyrelsen skal som led i sin strategiske ledelsesopgave have fokus på, hvordan virksomheden påvirkes af den digitale udvikling, og hvordan virksomheden bedst kan udnytte ny digital teknologi til effektivisering og til udvikling af nye forretningsmuligheder. Da SMV'er ofte har begrænsede ressourcer såvel organisatorisk som økonomisk, er det helt afgørende, at der investeres der, hvor det skaber størst værdi for virksomheden. Bestyrelsen skal derfor sammen med direktionen på strategisk plan være i stand til at analysere, hvilke og hvor digitale projekter kan skabe størst værdi. Herudover er det vigtigt, at bestyrelsen forstår, hvad der skal til, for at strategien kan eksekveres i praksis, f.eks. hvilke krav det stiller til organisationens struktur, kompetencer, samarbejdspartnere etc.


Uddannelsen fokuserer på, hvordan bestyrelsen i en SMV kan arbejde strategisk med digitalisering og digital forretningsudvikling, så virksomheden kan fremtidssikre sin forretning og opnå nye konkurrencemæssige fordele og vækstmuligheder. Uddannelsen er tilrettelagt, så viden kobles med hands-on arbejde med problemstillingerne.Hvem henvender uddannelsen sig til?

_______________


Uddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, der, som katalysator for digitalisering på strategisk niveau, ønsker at skabe værdi i SMV'er.

Uddannelsen er tilrettelagt, så viden kobles med hands-on arbejde med problemstillingerne. I kan derfor overveje, om I vil deltage flere bestyrelsesmedlemmer fra virksomheden, eventuelt sammen med medlemmer fra direktionen. På den måde kan uddannelsen indgå direkte i jeres strategiske arbejde med digitalisering og understøtte jeres digitale omstilling. I får desuden rabat på uddannelsen, når I er flere fra samme virksomhed.

Læs om rabat ved flere deltagere fra samme virksomhed.