Pædagogiske valg afhænger af fagdisciplin

5 spørgsmål til forskeren: Anna Bager-Elsborg

1. Hvad har du undersøgt?

Jeg har undersøgt, hvordan undervisere på BSS -  nærmere bestemt undervisere fra jura og management – giver mening til deres egen undervisning. Dvs. jeg har undersøgt hvilke eksplicitte og implicitte begrundelser og rationaler, der ligger bag de pædagogiske valg, som underviserne træffer om deres undervisning.

2. Hvorfor var det interessant at undersøge?

Det var interessant at undersøge, fordi undervisere på universiteterne primært rekrutteres på baggrund af deres forskningsfaglighed uden at de nødvendigvis har stor pædagogisk viden eller erfaring. Alligevel underviser de rigtig meget, og de træffer rigtig mange selvstændige valg. Jeg var nysgerrig efter at vide, hvad der informerede de valg, hvis ikke det var en pædagogisk faglighed.

3. Hvad er hovedkonklusionerne i dit studie/dine projekter?

Hovedkonklusionerne var, at fagdiscipliner spiller en rigtig stor rolle for undervisernes valg om deres undervisning. Ikke blot for valget af indhold, som naturligvis knytter sig til fagdisciplinen. Det gjaldt også, at de pædagogiske valg var informeret af undervisernes disciplin. Fx tilrettelagde juristerne meget struktureret undervisning, fordi juraens indhold blev opfattet som struktureret. Underviserne fra management var meget opmærksomme på, at de havde ressourceoptimerende studerende og byggede derfor incitamenter ind i deres undervisning for at få de studerende til at deltage.

4. Hvordan kan underviserne på Aarhus BSS bruge den viden?

Min afhandling viste, at undervisning der er velargumenteret og i tråd med fagdisciplinens rationale godt alligevel kan give pædagogiske udfordringer. Forhåbentlig kan mine resultater være med til at kaste lys over nogle blinde vinkler ved at give forklaringer på modsætninger i undervisningen. Fx at man på jura både vægter selvstændig anvendelse af den juridiske metode men samtidig har et stort behov for, at de studerende forstår den givne struktur i lovene. Derfor har der historisk set været meget fokus på strukturen i første del af uddannelsens undervisning, hvilket har gjort det vanskelig for de studerende at anvende metoden, hvilket historisk lå på kandidaten.

5. Hvilke konsekvenser har dine fund for pædagogisk kompetenceudvikling?

Resultaterne peger på, hvor vigtigt det er, at vi som støtter pædagogisk kompetenceudvikling er lydhøre over for fagenes forklaringer og begrundelser. Min afhandling viste, at den samme aktivitet, en forelæsning, kan have vidt forskellige begrundelser, og disse begrundelser knytter sig til fagdisciplinen Derfor kan vi ikke i den pædagogiske kompetenceudvikling komme med én slags rådgivning, men vi må være meget mere nysgerrige over for hvorfor man indtil nu har undervist som man har gjort og om det tjener et specifikt formål i faget.