Mind, Brain and Education

Formål

Beskæftigelsen med området har til formål at begrunde den konstruktivistisk orienterede pædagogik, som bl.a. CUL bekender sig til, be- og afkræfte nye og gamle læringsteorier og afdække yderligere områder der bør undersøges. Herved får man som ’educational developer’ en anderledes fast grund under fødderne og diskussionerne om pædagogiske valg og tiltag et stærkere fundament.

Forskningsspørgsmål

Hvordan man end vender og drejer det, er læring en biologisk proces. Naturligvis påvirkes vores læring af den sociale og kulturelle kontekst vi befinder os i, men påvirkningerne og de ændringer de medfører, vil finde nedslag i  vil finde nedslag i ændrede neurale netværk – som læring overhovedet. Det er dermed altafgørende at undersøge

  • (som allerede ovenfor angivet) i hvilket omfang der kan afdækkes stærke neurovidenskabelige og kognitivt psykologiske begrundelser for valget af konstruktivisme som teoretisk tilgang til universitetspædagogikken, og i forlængelse heraf
  • i hvilket omfang kernebegreber som dybdelæring/overfladelæring, læringstaksonomier, aktiv læring (både generelt og iht. enkelte teknikker), kollaborativ læring, motivation, emotionelt klima, undervisningsplanlægning, feedback, kan støttes og udbygges ud fra vores viden om hjernens funktioner, samt
  • om der aftegner sig yderligere områder af betydning for universitetspædagogikken.

Området er endnu ikke så vidt udviklet at man kan sige noget virkelig forpligtende om egentlig fagdidaktik, og stadig er det som helhed betragtet præget af neurovidenskaben, dvs. neurovidenskaben leverer resultater og de to øvrige fagfelter tolker og omsætter resultaterne til deres respektive praksis. Egentlige fagdidaktiske overvejelser og en mere aktiv tilgang til neurovidensskaben vil derfor være yderligere områder der på længere sigt skal følges og opdyrkes.

Status: afsluttet

Afsluttet med udgivelsen af bogen ’Hjernen og Læring’, 2016, København: Akademisk Forlag, og ’Læring i Praksis’, 2017, Århus: Universitetsforlaget

Ole Lauridsen

Lektor emeritus