Media Lab

Video produktion og lån af udstyr

Center for Undervisning og Læring har et studie, hvor undervisere kan optage og få redigeret professionelle videoer til undervisningsbrug. I studiet er det muligt at arrangere forskellige opstillinger:

  • Oplæg med powerpoint slides
  • Oplæg med lightboard (gennemsigtig tavle man kan tegne på)
  • Interview

Derudover kan man låne kameraudstyr, som kan tages i brug i undervisningssituationen:

  • Kamera
  • Headsets
  • Lydoptager
  • iPads

Media Lab er også behjælpelige med at producere e-læringsmateriale. Altså, en samling af interaktivt materiale, der indeholder en vis form for progression og skal bearbejdes af de studerende i en bestemt rækkefølge. Det kan eksempelvis være en kombination af interaktivt videomateriale, tekstmateriale og tests. Media Lab tilbyder også teknisk support på digitale værktøjer og teknologier, der kan ibrugtages i et undervisningsforløb. Media Lab yder support på alle de værktøjer, der er på TREAT.

VIDEO EKSEMPLER

BOOK UDSTYR