CENTER FOR UNDERVISNING OG LÆRING

Universitetspædagogisk forsknings- og udviklingscenter for Aarhus BSS

Webinarer


Info om Corona og fjernundervisning

Nedenfor finder du nyttige links support, og viden om hvordan du kan afvikle fjernundervisning.


Webinarsupport - book online sparring

Book et online møde hvis I er flere kollegaer som ønsker en introduktion til hvordan I afholder jeres undervisning i den mellemliggende periode vha. strukturering af læseplaner, asynkrone aktiviteter i Blackboard og synkrone online mødeformer i Zoom. 

Skriv til culsupport.BSS@au.dk

Adresse

Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS

Bartholins Allé 12, Bygning 1326, 3. sal, 8000 Aarhus C