Campus 2.0

Universitetet har besluttet, at fakultetets aktiviteter på Fuglesangs Allé skal flytte til den nye Universitetsby i sommeren 2025. Der er derfor igangsat en proces frem mod flytningen, som skal sikre, at alle relevante behov og ønsker bliver tænkt ind i de fremtidige fysiske rammer i både Universitetsbyen og Universitetsparken.

Hent mere viden og inspiration på siderne målrettet medarbejdere og studerende. På siderne har du også mulighed for at melde ind, hvad du synes er vigtigt at videreføre på den nye campus, og hvilke nye muligheder og behov du tror opstår de kommende 5-10 år.