BTB_fokusfelt_2020

Torsdag den 26. november 2020
Aarhus

Venteliste Se program

BTB_fokusfelt_2020

Torsdag den 26. november 2020

Back to Business – igennem en krise og tilbage igen


Hvordan kommer man som virksomhed, som leder, som medarbejder og som samfund gennem en krise og ud på den anden side? Eller sagt på en anden måde: Hvordan kommer vi Back to Business efter coronakrisen, og hvad har vi lært?

Kriser ryster mennesker, virksomheder og hele samfund og trækker ofte dybe spor langt ind i fremtiden. Men kriser varer ikke evigt, og over tid – kort eller lang – vender en ny eller en kendt hverdag tilbage.

På konferencen Back to Business vil nogle af landets førende forskere fra Aarhus BSS, erhvervsledere og politikere dele viden, oplevelser og erfaringer fra coronakrisen og komme med deres bud på, hvordan vi som mennesker, som erhvervsliv og som samfund styrer igennem krisen, udnytter nye potentialer og kommer Back to Business.


ProgramModerator
Mette Walsted, journalist


Professionel moderator, ordstyrer vært og konferencier. Journalist, tv- og radiovært. Kommunikations-, medie, scene og tvtræning.


7.45 - Ankomst, registrering og networking

Du kan indskrive dig mellem 07.45 og 08.30.
Der er morgenkaffe og let morgenmad med god mulighed for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


8.25 - Velkomst

Thomas Pallesen, dekan ved Aarhus BSS, byder velkommen.


8.30 - Keynote


Er dansk økonomi anderledes efter covid-19?
Michael Svarer, professor - Aarhus BSS


Alle kriser sætter sig strukturelle spor i økonomien. Covid-19-krisen adskiller sig ikke på det punkt. Vi tager temperaturen på dansk økonomi og vurderer, hvordan den for bestandigt er påvirket af de ændringer, som covid-19 har påført økonomien på godt og ondt.


Biografi
Michael Svarer er professor i nationaløkonomi og forsker især inden for arbejdsmarkedsspørgsmål. Han er desuden tidligere overvismand i Det Økonomiske Råd, som giver uvildige anbefalinger til regeringens økonomiske politik.

Under corona-krisen engagerede han sig i debatten om at tage økonomiske eksperter med på råd og han blev også del af en ekspertgruppe, som rådgav regeringen om de økonomiske konsekvenser af genåbningen af samfundet og om udfasningen af de økonomiske hjælpepakker.


Key takeaways:
1. Hvor langt er vi kommet i genopretningen af dansk og international økonomi?
2. Er økonomien blevet mindre global?
3. Er økonomien blevet mere digital?


9.15 - Keynote


At ændre adfærd på afstand: Politisk lederskab
Michael Bang Petersen, professor - Aarhus BSS

Covid-19 krævede hastige adfærdsændringer blandt borgerne - og politikerne skulle skabe disse ændringer på afstand. Hvad siger forskningen om den nødvendige krisebevidsthed, for at dette kan lykkes - og hvor godt klarede de danske myndigheder opgaven?Biografi
Michael Bang Petersen er en internationalt anerkendt professor i politisk psykologi. Han forsker i, hvilken betydning menneskets evolutionshistorie har for moderne politisk adfærd.

Under corona-krisen har han som led i HOPE-projektet rådgivet de danske myndigheder om, hvordan de bedst motiverer til de dramatiske adfærdsændringer, der skal til for at undgå smittespredning. På ugentlig basis har han desuden leveret dugfriske data om danskernes smitteforebyggende adfærd under krisen.


Key takeways;
1. Adfærdsændringer under en krise kræver både optimisme og ængstelse
2. Myndighedernes kommunikation etablerede begge dele under covid-19
3. Følelser af handlekompetence var den afgørende faktor for at følge myndighedernes råd under covid-19


9.50 - Kaffe og networking

Nyd en kop kaffe og gode muligheder for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


10.20 - Keynote


Vejen frem mod ’back to business’ - Kriseledelse
Winni Johansen, professor - Aarhus BSS

Kriser er et oplagt tidspunkt for læring i en organisation og afslører svagheder og styrker.

Men en krise udgør paradoksalt nok også en barriere for læring. Hvorfor? Hvad kan forskningen fortælle os om kriseledelse ud af en krise? Hvad har covid-19 afsløret om organisationer, ledelse og kommunikation? Hvad har krisen ændret - og ikke ændret? Hvilken rolle spiller kommunikation under en krise, og hvordan kommunikerer man bedst i recovery-fasen? Hvordan genskabes tro og tillid til brand og forretning?


Biografi
Winni Johansen er professor og internationalt anerkendt for sin mangeårige forskning i organisatoriske kriser, kriseledelse og krisekommunikation i private og offentlige organisationer før, under og efter en krise.

Under coronakrisen har hun holdt oplæg og rådgivet om krisehåndtering og resiliens, intern kriseledelse og kommunikation, og om, hvordan man genvinder optimismen og undgår dobbeltkriser.
Hun har udgivet en lang række artikler og bøger om kriseledelse, og er lige nu aktuel som medforfatter til Mod i kriseledelse og en stor international håndbog om Crisis Communication.


Key takeawys:
1. En krise åbner altid for nye muligheder. Men alt for mange organisationer er uforberedte.
2. Kriser er kommunikation. Tænk kommunikation fra start til slut. Kommunikation er synlig kriseledelse.
3. Medarbejdere og stakeholdere er aktive medkommunikatører. Kommunikation om læring og nye tiltag er afgørende for at overvinde en krise. Den ’nye’ organisation skal fortælles.


11.00 - Speakers’ Corner

Speakers’ Corner er et åbent tidsrum på Back to Business, hvor vi giver plads til en spændende startup.
I år med fokus på startups fra Aarhus Universitets eget iværksætterhus The Kitchen.
De udvalgte virksomheder har alle nuværende eller tidligere studerende
fra Aarhus BSS med i kredsen af stiftere.  

De nominerede bliver offentliggjort her på siden.


11.50 - Parallelle oplæg

Vælg ét oplæg


OPLÆG 1

Sårbarheder og potentialer
i produktionsindustrien
Thomas Steen Hansen,
CEO, Dansand A/S


Oplæg

TBA

Thomas Steen Hansen, CEO,

Dansand A/S

OPLÆG 3

Aarhus, Ansvar, Fremtid - hvordan spiller vi miljøet på banen?
Anne Jensen, Chef for Branding og Bæredygtighed, AGF


Oplæg

Skal en fodboldklub bidrage til en bæredygtig fremtid, hvor vi tager livtag med fremtidens klimaudfordringer? Ja, mener man i AGF, hvor en ny vision for bæredygtighed blev lanceret midt under coronakrisen, som ellers havde lukket klubbens samlede aktiviteter helt ned.

Nu er man hos ”de Hviie”, som byens hold kaldes i folkemunde, i gang med at udfolde strategien, som også får afgørende betydning for arbejdet med det kommende nye stadion i Aarhus

Key takeaways:
1.Fodbold handler om langt mere end fodbold.
2. Det er afgørende at få kunderne (fansene) med på visionen.
3. Med en stor platform følger stort ansvar


Anne Jensen, Chef for Branding og Bæredygtighed

AGF
OPLÆG 2

Fremtidens
arbejdsmarked er nu!
Christina Bruun Petersen, CPO, Worksome


Oplæg

Pludselig og uden varsel skulle alle, der kunne, arbejde på en anden måde, nemlig remote. På rekordtid har det skubbet til vores forståelse af, hvordan vi organiserer os bedst og mest effektivt.

Konklusionen er klar: Remote work virker og har generelt en positiv indvirkning på motivation, trivsel og effektivitet. Dét stiller nye krav til virksomhederne. Hvordan navigerer vi som ledere i det? Og hvordan skaber vi en organisationskultur, der understøtter den nye måde at arbejde på?


Key takeaways:
1. Skab fleksibilitet gennem fokus på projekter fremfor roller
2. Skab nærvær og tillid i din ledelsesstil
3. Skab en kultur, der understøtter sammensatte teams og remote work


Christina Bruun Petersen, CPO

WorksomeOPLÆG 4

Professionelle servicerobotter ændrer måden vi arbejder på
Claus Risager, CEO, Blue Ocean Robotics


Oplæg

Blue Ocean Robotics er verdens første Robot Venture Factory og udvikler, producerer og sælger prisvindende professionelle servicerobotter primært inden for sundhed, hospitality, byggeri og landbrug. Robotter der blandt andet har være brugt i kampen mod Covid-19.

Porteføljen af robotter inkluderer bl.a. GoBe Robots, en mobil telepresence robot til kommunikation, social inklusion og CO2 klimaforbedringer; UVD Robots, en mobil robot til desinfektion af patientstuer; PTR Robots, en mobil robot til forflytning- og genoptræning af patienter.Key takeaways:
1. Bliv klogere på den nyeste robotteknologi
2. Få indsigt i Blue Ocean Robotics’ anderledes forretningsmodel
3. Hør om robotter der bruges i kampen mod Covid-19.


Claus Risager, CEO

Blue Ocean Robotics

12.20 - Frokost

Få stillet sulten og talt med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


13.20 - Parallelle oplæg

Vælg ét oplæg


OPLÆG 5

Eksportevne: Hvordan raskmelder vi økonomi og virksomhed?
Allan Sørensen, Lektor, Aarhus BSS


Oplæg

Covid-19 har lammet den globale økonomi, lammet globale værdikæder og skadet dansk eksport pga. lavere efterspørgsel og større handelsbarrierer.

For den enkelte virksomhed er den makroøkonomiske udvikling central for at genstarte eksporten. Men det positive er, at virksomhederne også selv kan gøre noget.

Forskningen viser, at eksportviden (via ansatte), brug af eksportfremme, produktkvalitet og ikke mindst produktivitet spiller en afgørende rolle for eksportevnen hos de enkelte virksomheder.


Key takeaways:
1. Få indblik i faldet i dansk eksport under covid-19
2. Virksomheden er en del af kuren henimod at genskabe eksportevnen
3. Diversitet i globale værdikæder er et fokusområde post Covid-19


Allan Sørensen, lektor

Aarhus BSSOPLÆG 7

Læringer fra ledelsestræning
i en krisetid
Anne Bøllingtoft, Lektor, Aarhus BSS


Oplæg

Hvad er forskellen på ledelsestræning før og under en krise? Med afsæt i et nyt forskningsprojekt fokuserer dette oplæg på erfaringer og læringer fra projektet baseret interviews med ledere, der har deltaget i et online ledelsestræningsforløb.

Den ene halvdel af lederne startede træningsforløbet før covid-19, den anden halvdel blev igangsat under covid-19…


Key takeaways:
1. Fokus på både indhold og proces i ledelsestræning er vigtigt
2. Der er både forhold, der understøtter og er barrierer ift. ledelsestræning
3. Balancegangen mellem fokus på ledelse og daglig drift er særlig vanskelig i en krisetid


Anne Bøllingtoft, Lektor

Aarhus BSSOPLÆG 6

When technology has the role of the lion and saves the day
Andrea Carugati, Profesor, Aarhus BSS


Oplæg

Your hair is on fire and your pants are down: what do you do first? In the midst of the COVID-19 crisis, the answer to this question may have been extremely complicated and yet its embodiment was deceptively simple: Zoom. For a large swath of Western people, the first response to the crisis has been to preserve connections with the help of technology.

In this crisis, IT has taken the role of the lion to save the day. However, assuming the you chose to put out the fire (if you pulled up the pants, you are dead), the rest of the story is very interesting.

In this talk we go through employees and managers uses of IT and the temporal dynamics involved in the strategic responses to the crisis


Key takeaways:
1. The process of response to crisis with IT.
2. IT uses during crisis and how management can capitalize on them.
3. What management should do and when to help employees navigate the crisis.


Andrea Carugati, Profesor

Aarhus BSSOPLÆG 8

Hvilke personlighedstræk styrer aktiekursen bedst gennem kriser?
Tom Aabo, Lektor, Aarhus BSS


Oplæg

Toplederens personlighed påvirker aktiekursen. Historien viser, at ledere som får deres virksomheder bedst gennem perioder med meget usikkerhed er ledere, som 1) er åbne for nye ideer og som ikke er alt for konventionelle, 2) ikke er uforholdsmæssigt meget styret af principper og målopfyldelse, og 3) trives og kan være afbalancerede i en urolig tid. Derimod er der ikke indikationer af, at ekstraversion og venlighed betyder noget for evnen til at klare skærene ved høj søgang.Key takeaways:
1. Som leder skal du skal være åben (ikke for konventionel)
2. Som leder skal du ikke være alt for styret af principper og målopfyldelse
3. Som leder skal du kunne være rolig i en urolig tid


Tom Aabo, Lektor

Aarhus BSS13.50 - Kaffe og networking

Nyd en kop kaffe og gode muligheder for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


14.20 - Keynote


Når markedet bliver vendt på hovedet
Thor Skov Jørgensen, Executive Vice President, digital & e-commerce - Salling Group

Oplæg
I dette oplæg vil Salling Groups Executive Vice President, digital & e-commerce bl.a. komme ind på, hvordan hverdagen i dagligvarebranchen på én dag ændrede sig tilbage i marts med covid-19’s ankomst til Danmark.

Han giver også sit perspektiv på den fremtidige forbruger; hvordan man vil handle dagligvarer i fremtiden – og hvilken rolle eCommerce spiller i et marked, som ellers historisk set ikke bevæger sig meget år for år.


Biografi
Thor Skov Jørgensen er uddannet cand. merc. fra CBS i 2007. Han har tidligere været Management Consultant i Boston Consulting Group. I 2014 blev han driftsdirektør for Netto International, mens der fra 2016 stod kædedirektør i Føtex og Executive Vice President på visitkortet. Siden 2019 har Thor stået i spidsen for Salling Groups online og digitale aktiviteter. Netop dette område er et af koncernens absolut største satsninger fremover.

14.55 - Keynote


Hvad skal Danmark leve af?
Natasha Friis Saxberg, CEO - It-branchen


TBA


Biografi
Natasha Friis Saxberg er adm. direktør i IT-Branchen, digital strateg, iværksætter og forfatter.
Natasha har i mere end 20 år beskæftiget sig med teknologi, innovation og iværksætteri. De sidste 10 år har hun bl.a. hjulpet organisationer med deres digitale strategier, ligesom hun har været associeret Partner og Digital Futurist på Instituttet for Fremtidsforskning. Siden 2015 har hun arbejdet med corporate venture, og udviklet nye digitale vækstmuligheder i hhv. Atea og Mærsk. Natasha er serieiværksætter bag en række globale it-startups, Forfatter til flere bøger om teknologi, bl.a. "Homo Digitalis", som kortlægger videnskaben bag menneskelig digital adfærd.

Hun har været med til at skalere virksomheder på det amerikanske marked og været vært på Web-TV promgrammet "Tech and The City”, som blev sendt fra Nasdaq i New York.

Natasha brænder for at accelerere udviklingen i vores virksomheder og vores samfund gennem teknologi, innovation og bæredygtighed – med mennesket i centrum. Hun er flere gange blevet nomineret som en af de mest indflydelsesrige kvinder i den europæiske tech-industri og rangerer som en af de 100 mest indflydelsesrige kvinder i Danmark.


15.30 - Paneldebat

Fremtidens velfærdssamfund

Hvordan ser det danske velfærdssamfund ud, når covid-19 er under kontrol? Mange siger, at det ikke bliver det samme. Men hvordan? I Denne paneldebat debatteres mulige scenarier for, hvordan vi kan indrette fremtidens velfærdssamfund. Hvad har vi foreløbig lært af krisen, hvad skal vi gøre anderledes fremover? Og hvad vil det betyde for vores samfund, virksomheder og mennesker?


16.10 - Afrunding


16.20 - Networking


17.30 - ... Tak for i dag!


Tilmeld dig konferencen

 

Back to Business er målrettet ledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Early bird-pris:
1.495 kr. ekskl. moms

Normal pris:
2.395 kr. ekskl. moms

Alumnepris
495 kr. ekskl. moms


Udtalelser

Allan Baadsgaard Mønsted
Direktør for Strategi og forretningsudvikling
WAOO A/S

”Perfekt blanding på højt niveau af teoretisk og erhvervsmæssige indlæg”

Carsten Berg Kjeldsen
CEO, Curvature

”Læring i skøn kombination af nyeste forskning og praktisk udførelse.”

Michael Elefsen
CCO
Frecon

”En spændende dag, med fokus på nye teoretiske finurligheder, samt deres anvendelse i den virkelige verden - krydret med spændende deltagere - jeg deltager gerne næste år.”

I 2019 svarede 98 % af deltagerne, at de gik hjem fra Back to Business med ny faglig viden.

I 2019 svarede 82 % af deltagerne, at de havde fået forskningsbaseret viden, de kunne omsætte til praksis i deres hverdag
Tid og sted

Fuglesangs Allé 4
S-bygningen (2610)
Nedre og øvre multisal

Kontakt

Ella Posselt

Kursus- og konferencekoordinator

Email: ep@au.dk

Aarhus BSS, Aarhus University


OBS: Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til covid-19,
og vil derfor tage de nødvendige forbehold.

Bliver det nødvendigt med deltagerbegrænsning, gælder først-til-mølle-princippet.
Samtidig forbeholder vi os retten til at ændre i programmet.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen
til at kontakte Ella Posselt.

Aarhus BSS' logo