Back to Business

Tak for en god lederkonference i 2023
Vi glæder os til 23. januar 2024

BTB_fokusfelt_2020

Tak for en god lederkonference i 2023 – vi glæder os til 23. januar 2024


Back to Business – People, Purpose & Profit

    

Kom til lederkonference på Aarhus BSS den 24. Januar 2023 mellem 7.30 og 17.15, hvor vi sætter fokus på People, Purpose & Profit.

Grønne og samfundsbevidste virksomheder tiltrækker investeringer og talent som aldrig før, men er det kejserens nye klæder eller en varig ændring, vi er vidne til? Hvad betyder det for måden at drive virksomhed på, og kan vi noget særligt i Danmark?

Samarbejde, gennemskuelighed og relationer på tværs af værdikæden er afgørende for succes, og værdien af produkter og services sker ikke længere udelukkende ved produktion og levering, men i ligeså høj grad i interaktion med kunder og samfund. Medarbejdere, kunder og virksomheder drives nemlig af formål og mening, og profit er derfor ikke alt, men trods alt, og når alt kommer til alt, er profit også et middel, der giver mening.

Deltag i lederkonferencen og hør bl.a. Anders Hagh, CFO hos Salling Group, Annemarie Meisling, Senior Director Corporate Affairs i Chr. Hansen, og Peter Hermann, Partner i Goldman Sachs.



Program fra 2023

Program



Moderator
Mette Walsted Vestergaard, journalist


Professionel moderator, ordstyrer, vært og konferencier.


7.30 - Ankomst, registrering og networking

Du kan indskrive dig mellem 07.30 og 08.20.
Der er morgenkaffe og let morgenmad med god mulighed for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


8.20 - Velkomst v/Dekan Thomas Pallesen


8.30 - Keynote


Bæredygtigt købmandsskab - kompleksitet og dilemmaer
Anders Hagh, CFO
Salling Group


Detailhandlen er i rivende udvikling både on- og offline, og samtidig forventes de store virksomheder at tage mere og mere samfundsansvar. I dette oplæg vil du få et indblik i, hvordan Salling Group arbejder strategisk med at udvikle forretningen, forøge værdien og samtidig give millioner af kunder en bedre indkøbsoplevelse. Derudover kan du høre mere om Salling Groups samfundsrolle som den største danske detailkoncern.


Biografi
Anders Hagh er 45 år og uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 2001. Anders startede sin karriere i Maersk Drilling som Financial Manager i 2001. I 2005 skiftede han til Maersk Line, hvor han i 2007 blev forfremmet til Director i Finance and Accounting. I 2010 fik han sin første CFO-stilling, idet han tiltrådte som CFO i Toms Gruppen, og i 2015 blev han headhuntet til en stilling som CFO for Salling Group. Anders Hagh blev kåret til Årets CFO 2022.




9.15 - Keynote


Det danske samfunds aktuelle udfordringer ud fra Nationalbankens perspektiv
Lars Rohde, nationalbankdirektør
Danmarks Nationalbank

TBA 



9.50 - Kaffe og networking

Nyd en kop kaffe og benyt dig af de gode muligheder for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


10.20 - Keynote


Skal økonomisk vækst dæmpes for at redde klimaet? 
Christian Bjørnskov, Professor
Institut for Økonomi, Aarhus BSS

Er økonomisk vækst en hæmsko eller en forudsætning for et mere bæredygtigt samfund og en sundere klode? På den ene side virker lavere vækst og dermed brug af færre ressourcer – fx gennem politisk besluttede reguleringer – som det eneste rigtige, men omvendt skaber frihed til vækst og frie markedskræfter grobund for innovation og nye løsninger, der også kan bekæmpe klimaudfordringerne. Få et forskningsmæssigt indspark til debatten og hør, om økonomisk vækst også kan være en grøn medspiller. 



Biografi
Christian Bjørnskov er professor i nationaløkonomi og forsker i social tillid, lykke og politisk økonomi. Hans forskning er udgivet i en række internationale toptidsskrifter, men man kan også læse om den i hans lille Tænkepause ’Lykke’. Christian Bjørnskov er en engageret samfundsdebattør og skriver hver anden uge torsdagskommentaren i Børsen, hvor han diskuterer alt fra coronapandemi til handelspolitik.


Key takeways:
1. Økonomisk vækst kan komme fra flere mekanismer (intensiv og ekstensiv vækst).
2. Sammenhængen mellem vækst og miljø følger normalt en såkaldt 'Kuznets-kurve'.
3. Moderne vækst kommer nedefra og er typisk gavnlig for miljøet.






11.10 - Keynote


Ansvarlige investeringer som megatrend: Fornuft og følelser
Peter Løchte Jørgensen, Professor
Institut for Økonomi, Aarhus BSS

Drevet primært af bekymringer omkring klimaforandringer og den nødvendige grønne omstilling er ansvarlig og bæredygtig investering kommet helt øverst på dagsordenen hos både private og institutionelle investorer i de senere år. Ansvarlig investering er blevet en megatrend. Når sådanne bølger skyller gennem samfundet og markederne, gælder det om at bevare roen og ikke lade følelserne tage over. Peter Løchte Jørgensen diskuterer, hvordan man undgår at dumme sig og praktiserer bæredygtig investering på en klog måde.



Biografi
Peter Løchte Jørgensen er professor i økonomi og forsker i finansielle emner såsom investering og pension. Hans forskning er udkommet i en række internationale tidsskrifter, men du kan også læse hans gode råd og anbefalinger i tidsskriftet Finans/Invest.
Peter Løchte Jørgensen har desuden solid erfaring som bestyrelsesformand, -næstformand og -medlem i en række organisationer, såsom Carlsbergfondets Investeringskomité, P+ Pensionskassen for Akademikere og Aarhus Universitets Forskningsfond.


Key takeways:
1. Alle de klassiske gode investeringsråd gælder stadig.
2. Forvent ikke overnormal profit på grønne eller etiske investeringer.
3. Tro ikke, at du kan påvirke klimaet eller redde verden gennem dine investeringer.
4. Dit bidrag til grøn omstilling sker sandsynligvis bedre gennem din daglige adfærd end gennem dine investeringer.




11.40 Find audiotorium

11.50 - 3 SPOR

Vælg ét spor

SPOR 1

11.50

Bæredygtighed: Få medarbejderne til at tage (med)ansvar

Christa Thomsen, Professor, Institut for Virksomhedsledelse,
Aarhus BSS

Læs mere

Medarbejderne har stor indflydelse på kunders og andres syn på virksomheden.

  

Det er derfor vigtigt for bæredygtige virksomheder og organisationer at have bæredygtige medarbejdere.

  

De vil tilmed kunne fungere som 'grønne' ambassadører for virksomhedens brand.

   

Oplægget sætter fokus på begrebet medarbejderengagement i forhold til bæredygtighed og kommer bl.a. ind på, hvordan medarbejderne konkret kan engageres i virksomhedens arbejde med bæredygtighed, og hvilke værktøjer ledelsen har til rådighed samt HR’s centrale rolle.  

   

Key takeaways:

 1. Medarbejdere er forskellige i forhold til bæredygtighed. Nogle har et personligt engagement i bæredygtighed, andre er mere tøvende.  
 2. Centrale opgaver for ledelsen består bl.a. i at tilrettelægge den interne kommunikation og vælge bæredygtighedsinitiativer og -aktiviteter, der giver mening i forhold til såvel virksomhedens strategi som medarbejderne. 
 3. HRM spiller en central rolle i arbejdet. 

   

12.20
Frokost og networking

     


13.20

Fremtidens arbejdsplads: Aktivistiske medarbejdere vs.
aktivistiske chefer

Natalie Videbæk Munkholm, Lektor, Ph.d., Juridisk Institut,
Aarhus BSS

Læs mere

Ret, pligt eller samfundsmæssig god pli. Hvad kan du som arbejdsgiver tillade dig at kræve af dine medarbejdere i forhold til at skabe en bæredygtig arbejdsplads?

  

Og hvad kan medarbejderne? Går vi for langt, hvis vi kræver rygestop, dieselfri biler og veganske kantiner?

   

Natalie Videbæk Munkholm forsker bl.a. i ansættelses- og arbejdsret, og i dette oplæg vil hun give en indsigt i, hvordan (og om) miljø og klima bliver en del af fremtidens overenskomster, og hvordan du som leder kan navigere i dette.  

   

Key takeaways:

 1. Der er muligheder – og grænser – for den aktivistiske arbejdsgiver.

 2. Klimavenlige overenskomster – de er på vej. 

 3. Virksomhedens samarbejdsfora er centrale. 

SPOR 2

11.50

Digitale teknologier som løftestang for grøn omstilling

Annabeth Aagaard, Professor på Institut for Virksomhedsledelse,
 Aarhus BSS

Læs mere

Grøn omstilling er i dag en nødvendighed. Med EU’s taksonomi og FN's verdensmål er det tydeligt, hvorpå danske virksomheders bæredygtige udvikling bør fokusere.

  

Men hvordan lykkes man hermed? Og hvordan kan virksomheder accelerere den grønne omstilling via digitale teknologier?

    

Og kan indsamling af data om f.eks. processer og kundeadfærd hjælpe med til, at virksomheden får kortlagt, udviklet og valgt den rigtige bæredygtige forretningsmodel? Disse spørgsmål og flere vil Annabeth give svar på i dette oplæg.

   

Key takeaways:

 1. Hvordan skaber bæredygtige forretningsmodeller værdi og purpose?
 2. De fire highways til bæredygtig, digital forretningsudvikling
 3. Caseeksempler på bæredygtige, digitale forretningsmodeller

   

12.20
Frokost og networking

     


13.20

Kunstig intelligens – teknologisk humanisme i fremtidens organisationer

Jacob Sherson, Professor MSO, Institut for Virksomhedsledelse,
Aarhus BSS

Læs mere

Jagten er gået ind på at producere og rekruttere kandidater med AI-kompetencer, men de tekniske løsninger er ikke nok.

Der skal bruges flere humanistiske teknologer og flere generalister med teknologiforståelse for at få alle menneskelige kompetencer optimalt i spil. 

Hybrid intelligens er et nyt, lettilgængeligt implementeringsværktøj til at lære alle dele af organisationen vigtigheden af at 'tænke med teknologi'. 

   

Key takeaways:

 1. Bare fordi en teknologi virker intelligent et øjeblik eller to, betyder det ikke, at den virkelig er det. 

 2. Teknologier skal skabe førsteklasses mennesker og ikke andenklasses robotter.  

 3. Der er behov for et nyt sprog, der forbinder teknologiers potentiale med organisationers erfaring. 

SPOR 3

11.50

Building and leading teams for 21st century challenges

Jerry M Guo, Assistant professor, Institut for Virksomhedsledelse,
Aarhus BSS

Læs mere

Modern organizations have greater challenges than ever before. To address them, organizations increasingly rely on teams. This session will provide senior leaders with insights in how to build and lead multi-disciplinary, adaptable, and innovative teams. Drawing on current research in organizational learning and the science of teams, this session will engage with ideas like:

 1. What goes into designing a team? Is composition enough, or are there other necessary conditions for team success?
 2. How can a manager lead a team in an increasingly virtual and distributed world?
 3. Individuals can think – can teams?

   

12.20
Frokost og networking

     


13.20

How to meet the next ‘disruptor’ (with learnings from the pandemic)

Adam Gordon,
Associate Professor,
Institut for Virksomhedsledelse,
Aarhus BSS

Læs mere

Executive managers and board members perceive ongoing high levels of external change in their industry environments.

They are well-aware they are responsible for readying their organisations to meet future uncertainties. And yet, according to a recent Aarhus University study of major European companies, all flunked this test with reference to Covid-19.

This despite considerable Enterprise Risk Management functions in place. So, what is systemically wrong, and can it be fixed ahead of the next ‘disruptor’? 

   

Key takeaways:

 1. Execs and the board: who plays what role in navigating between short-term wins and long-term growth

 2. What have we learnt about enterprise future preparedness from the pandemic? (It’s not nothing)

 3. The seven habits of highly effective enterprise future preparedness 


13.50 - Kaffe og networking

Nyd en kop kaffe og benyt dig af de gode muligheder for networking med de øvrige deltagere og oplægsholdere.


14.20 - Keynote


Business, bundlinje og en bedre verden – de første skridt
Steffen Max Høgh, CEO
Bæredygtig Business


Hør om bæredygtighed ud fra en praksisnær tilgang. Steffen vil bl.a. gennemgå argumenter for, hvorfor fremtidens forretningsmodel er bæredygtig. Samtidig gives konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan bruge deres ekspertviden og tage de første skridt imod en fremtidssikret og vedvarende brug af ressourcer og således blive en del af løsningen i stedet for at være en del af problemet.


Biografi
Steffen er stifter af virksomheden 3R Kontor, som har vundet flere priser for deres arbejde med grøn omstilling og social ansvarlighed. Virksomheden solgte han efterfølgende til Holmris B8, hvor Steffen har været bæredygtighedsdirektør i en årrække. Steffen er podcastvært og forfatter til bogen Bæredygtig Business. Steffen har læst MA i Positiv Psykologi og Pædagogik.


Key takeawys:
1. Bæredygtighedsindsatsen skal forankres i strategien
2. Medarbejderinddragelse er en afgørende for succes
3. Bæredygtighedsdebatten vil tage til i styrke


14.55 - Keynote


Regenerativ ledelse – paradigmeskifte i fremtidens ledelsesform
Annemarie Meisling, Senior Director Corporate Affairs
Chr. Hansen

Fremtiden kalder på ledere, der kan navigere i kompleksitet og skabe resultater, samtidig med at de sikrer balance for medarbejdere, virksomheder, klimaet – og dem selv. Det kalder på en ny ledelsesform; den regenerative ledelse, som aktivt søger at genskabe og revitalisere de organiske systemer, vi er en del af. Den regenerative leder skal have et indre kompas og skabe balance mellem at forbruge og tilbagebetale ressourcer. Dermed optimeres vilkårene for de kommende generationer på den måde, vi producerer og leder på i dag.


Biografi
Annemarie Meisling er Senior Director i Corporate Affairs hos Chr. Hansen. Hun har tidligere arbejdet med bæredygtighed i Verdensbanken, Dansk Industri, COWI og Novo Nordisk. Hun er formand for Dansk Industris bæredygtighedsudvalg, er uddannet jurist fra KU og har desuden en master i sociologi.


Key takeawys:
1. Inspiration til regenerativ ledelse gennem naturens cirkularitet
2. Bæredygtighed sker både indvendigt og udvendigt.
3. Praktiske værktøjer til formålsfuld ledelse


15.30 - Keynote


Glocalization, Digitization & Sustainability
Peter Hermann, Partner
Goldman Sachs

Oplæg:
TBA


Biografi
Peter står i spidsen for Global Markets i Goldman Sachs Bank Europe. Som co-head for det nordiske område leder han desuden bankens aktiviteter i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Peter sidder derudover i executive board i Goldman Sachs Bank Europe, hvor han har ansvaret for områderne Global Markets, Consumer and Wealth Management samt Global Investment Research.

Peter blev en del af Goldman Sachs i 2009, blev managing director i 2012 og partner i 2016. Peter har mere end 18 års erfaring med risikostyring og investeringsløsninger for institutionelle investorer. Han har læst økonomi på Aarhus Universitet og blev kandidat i 2002.



16.10 - Afrunding 

Kristina Risom Jespersen, studieleder MBA

Thomas Rygaard, Business Partner


16.20 - Networking


17.15 - Tak for i dag!




Udtalelser

Allan Baadsgaard Mønsted
Direktør for Strategi og Forretningsudvikling
WAOO A/S

”Perfekt blanding på højt niveau af teoretisk og erhvervsmæssige indlæg.”

Carsten Berg Kjeldsen
CEO
Curvature

”Læring i skøn kombination af nyeste forskning og praktisk udførelse.”

Michael Elefsen
CCO
Frecon

”En spændende dag med fokus på nye teoretiske finurligheder samt deres anvendelse i den virkelige verden – krydret med spændende deltagere. Jeg deltager gerne næste år.”

Ved sidste Back to Business svarede 98 % af deltagerne, at de gik hjem med ny faglig viden.

Ved sidste Back to Business svarede 82 % af deltagerne, at de havde fået forskningsbaseret viden, de kunne omsætte til praksis i deres hverdag.




Tid og sted

Fuglesangs Allé 4
S-bygningen (2610)
Nedre og øvre multisal

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt os på:

E-mail: event.bss@au.dk
Aarhus BSS, Aarhus Universitet


OBS: Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til COVID-19
og vil derfor tage de nødvendige forbehold.

Bliver det nødvendigt med deltagerbegrænsning, gælder først til mølle-princippet.
Samtidig forbeholder vi os retten til at ændre i programmet.

Aarhus BSS is monitoring the COVID-19 situation closely, and all of our activities are conducted in accordance with the health authorities’ guidelines applicable at the time. You will always be notified in case of changes to the events.

Aarhus BSS' logo