Ny strategi – ikke mindst med alumnerelationer

14.12.2016 | Thomas Pallesen

Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS.

Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er vi på Aarhus BSS meget begejstrede for vores alumner. I den nye strategi for fakultetet, der træder i kraft ved årsskiftet, og som løber frem til 2020, vil vi nemlig gerne udbygge forholdet til vores eksterne relationer generelt og i den forbindelse har vores alumner en vigtig rolle.

I den nye strategi vil vi nemlig gerne udbygge forholdet til vores eksterne relationer generelt og i den forbindelse også til jer alumner.

Vi kender om nogen udbyttet af at have et nært og aktivt forhold til vores alumner. Det vil vi gerne gøre endnu mere ud af til gavn for os selv, vores studerende og forhåbentligt også for jer.

Internationalt udsyn

De eksterne relationer er ét ud af fire fokusområder i den nye strategi, hvor vi også lancerer det strategiske fokusområde internationalt udsyn. Det handler om i endnu højere grad at tiltrække udenlandske studerende og forskere til Aarhus BSS samt skabe optimale rammer for vores nuværende forskere og studerende til at tage på ophold i udlandet og interagere med internationale fagfæller.

Universitetet lever i et meget regionaliseret system, men talenterne bor og lever jo også uden for regionen. Dem vil vi gerne have fat i.

Endelig kan man naturligvis ikke lave en strategi uden de to helt fundamentale fokusområder: Uddannelse og forskning. Og vel at mærke med fokus på et indbyrdes match mellem de to.

Med fokus på den forskningsbaserede undervisning sikrer vi nemlig, at vores uddannelser hele tiden er up to date.

Spændende udfordring

Med strategien underbygger vi endnu mere, at Aarhus BSS som en bred business school og med en selvstændig profilering er kommet for at blive.

Det har været en spændende udfordring, og er det fortsat, og i en kompleks verden med mange og hurtige retningsskift skal vi fortsat kunne agere hurtigt og sikkert på forandringer men hele tiden med målet for øje: At tilbyde forskningsbaseret uddannelse på et internationalt højt niveau.

Det har været en fornøjelse at se, hvor hurtigt vores nye studerende har taget navnet og idéen bag Aarhus BSS til sig. Vi ældre skal jo nok bruge lidt mere tid til at få det helt ind under huden, men fakta er jo, at business i dag ikke skal ses som en afsondret del af samfundet.

Historisk overblik.

 

Inden for døren

Business er en del af et komplekst samfund, hvor for eksempel også jura, statskundskab og psykologi i stadig højere grad befrugter hinanden i en bred samfunds- og business-forståelse.

Mens de mere traditionelle business schools skal hente disse input ind udefra eller ansætte fagspecifikke medarbejdere, har vi det hele lige inden for døren. Vi kan trække på hinandens kompetencer og nok så vigtigt; vi kan bidrage med den seneste forskning på områderne.

Det er denne brede forståelse, som vi tror på, ruster vores studerende godt til at finde beskæftigelse som dimittender, hvad enten de søger inden for eller uden for landets grænser.

Med venlig hilsen – og rigtigt godt nytår

Thomas Pallesen, dekan

Læs Aarhus BSS Strategi 2017-2020

 

 

 

Alumner