Et årligt par-tjek forbedrer parforholdet

Burde vi alle sammen gå til et årligt par-tjek på lige fod med et årligt besøg hos tandlægen? Noget tyder på det. Tilfredsheden med ens parforhold falder, jo længere tid man har kendt hinanden og næsten halvdelen af alle ægtepar lader sig på et tidspunkt skille. Forskning viser nu, at par-tjek kan forbedre kvaliteten i parforholdet, og det gælder både parrenes parforholdstilfredshed, oplevelse af intimitet og den gensidige opmærksomhed.

06.01.2017 | Tine Bagger Christiansen

På Psykologisk Institut på Aarhus BSS har man i samarbejde med center for Familieudvikling gennemført et forebyggende forsøg med 233 par fra henholdsvis Aarhus og København for at finde frem til, hvilken effekt Par-tjek har på tilfredsheden med ens parforhold.

 

Resultaterne, som er offentliggjort i det prestigefyldte amerikanske tidsskrift Journal of Consulting and Clinical Psychology, viser som de første, at regelmæssige parsamtaler struktureret i et kort, billigt og lettilgængeligt format hos en privatpraktiserende psykolog, kan give systematiske forbedringer i parforholdet. 

"Perspektivet af resultaterne er vidtrækkende, fordi vi ved, at vanskeligheder i parforholdet udvikles over tid, ikke hos nogle få par, men hos flertallet af par - lidt som de fleste af os må stifte bekendtskab med huller i tænderne før eller siden. Før nu har vi bare ikke haft resultater med modeller tilpasset praksis, der tilbydes regelmæssigt over tid"

Tea Trillingsgaard -  Lektor   

Tre forhold bestemmer kvaliteten i parforholdet
Forskerne bag forsøget, måler kvalitet i parforholdet på tre forhold: Parforholdstilfredshed måles overordnet på, om forholdet lever op til partnernes forventninger. Intimitet er også et mål, og her handler det om, hvorvidt parterne oplever, at de er trygge ved nær kontakt i mere sårbare situationer, som f.eks. at søge trøst, tage initiativ til sex, eller tage svære emner op i en samtale. Endelig undersøges graden af gensidig opmærksomhed, hvilket omhandler vores oplevelse af partnerens tilgængelighed, opmærksomhed og positive respons på vores egne initiativer til kontakt. 

Resultaterne
Efter det første Par-tjek kunne forskerne observere en positiv effekt på kvaliteten i parforholdet, når Par-tjek-gruppen blev sammenlignet med kontrolgruppen. I løbet af året mellem de to Par-tjek faldt effekten midlertidigt, steg igen forud for andet Par-tjek og efter andet Par-tjek var alle mål markant forbedret. Forsøget peger dermed på, at Par-tjek er en effektiv metode til at opnå positiv effekt på tilfredshed, intimitet og gensidig opmærksomhed i parforholdet, og at et jævnligt Par-tjek er en god investering, hvis man ønsker at opretholde kvaliteten i sit parforhold.

“Parforholdet ser ud til at være den af familiens relationer, der har den største betydning for familiens samlede livskvalitet, og mere fokus på at gøre noget for hinanden – regelmæssigt og i god tid før krisen - er derfor vigtigt”, slutter lektor Tea Trillingsgaard.

FAKTA
I Danmark lader næsten halvdelen af alle ægtepar sig på et tidspunkt skille (48.7 % ifølge Danmarks Statistik, 2015) og hertil kommer det antal par, der bliver sammen på trods af et ulykkeligt eller konfliktfyldt ægteskab. Konflikter og brud i enten ægteskabet eller parforholdet er forbundet med nedsat psykisk og fysisk helbred hos de voksne samt med adfærdsmæssige, følelsesmæssige og skolemæssige vanskeligheder hos børnene.

Forskningsresultaterne kommer fra Psykologisk Institut, Aarhus BSS, og er udført i 2013-2016 i samarbejde med Center for Familieudvikling og med støtte fra Ole Kirks Fond. Målgruppen for forsøget var par med børn under 18, som rapporterede om alt fra “få” til “svære” vanskeligheder i parforholdet.  Parrene modtog to par-tjek med et års mellemrum. Resultaterne er offentliggjort i Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Metode
233 par blev rekrutteret i Aarhus og København via avisannoncer, en hjemmeside, flyers og medier. Parrene blev ved lodtrækning fordelt til enten at modtage et årligt par-tjek (n = 116) eller stå på venteliste (n = 117). Indsamlingen af data foregik henover 2 år ved brug af internetbaserede spørgeskemaer.