Blå vælgere vil have stærke ledere

Vores ideologiske ståsted bestemmer ikke bare, hvilket parti vi helst vil stemme på. Det er også afgørende for, hvilke egenskaber vi søger hos politiske kandidater. Er du højreorienteret vil du helst have en stærk leder. Er du venstreorienteret søger du mere bløde værdier. 

15.03.2017 | MICHAEL SCHRØDER

Jo mere en vælger hører hjemme på den ideologiske højrefløj, desto mere lægger han eller hun vægt på, at politikere virker som stærke, kompromisløse og selvsikre ledere.

Omvendt lægger vælgere på den ideologiske venstrefløj mere vægt på bløde karakteristika som samarbejdsevne, lydhørhed og empati i deres vurderinger af politikerne.

Det er hovedresultaterne i en omfattende undersøgelse af, hvad vælgere i USA og Danmark lægger vægt på hos den kandidat, de ofte ender med at sættes deres kryds ved. Undersøgelsen er publiceret i det anerkendte tidsskrift Political Behavior.

”Når vi står i stemmeboksen og beslutter, hvem der skal have vores kryds, så handler det altså ikke kun om, hvorvidt vi deler holdninger med en given kandidat eller med det parti, som kandidaten stiller op for. Vi tager også stilling til kandidaternes personligheder og karakteregenskaber, når vi vurderer, om vi finder dem egnede til at repræsentere os og lede landet” siger forsker bag undersøgelsen Lasse Laustsen, ph.d. og adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS, hvor han forsker i politisk psykologi og vælgeradfærd.

Undersøgelsen er lavet på tværs af tre forskellige datasæt: En analyse af de amerikanske valgundersøgelser, American National Election Studies (ANES), for årene 1984-2008, samt to opfølgende undersøgelser i henholdsvis USA og Danmark.

”Resultaterne viser entydigt, at højre- og venstreorienterede vælgere foretrækker henholdsvis ”stærke” og ”bløde” kandidater. Og det endda i to så forskellige politiske systemer som det danske og det amerikanske,” påpeger Lasse Laustsen.

Resultaterne udgør således et bidrag til den voksende interesse i forskelle mellem højre- og venstreorienterede personer.

”Undersøgelsen udbygger vores viden om, de psykologiske mekanismer, der spiller ind, når vi afgør, hvem der skal have vores stemme, siger Lasse Laustsen, og forklarer videre, at resultatet også relaterer sig til nyere forskning i mere fundamentale forskelle mellem ideologisk forskellige personer.

”En række forskningsresultater tyder på, at vælgere afhængigt af deres ideologiske ståsted simpelthen ser verden på to forskellige måder. Overordnet set opfatter vælgere på højrefløjen verden som mere truende og farlig end venstrefløjens vælgere.”  

Og ifølge Lasse Laustsen er dette netop forklaringen på, at vælgerne til venstre og højre for midten foretrækker forskellige typer af politikere. Endelig tyder noget på, at kandidaterne selv enten bevidst eller ubevidst trækker på samme logik, når de appellerer til vælgerne.

”Når eksempelvis Donald Trump under primærvalgene tweetede, at ”Verden er et farligt sted. Vi har brug for en stærk leder”, ramte han lige ned i nogle grundlæggende højreorienterede kerneværdier,” siger Lasse Laustsen.

Læs hele artiklen her

Yderligere information:

Ph.d., adjunkt Lasse Laustsen

Institut for Statskundskab

Aarhus BSS – Aarhus Universitet

ll@ps.au.dk

+4587165587